Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Anh văn trên mạng

DOUBTFUL, DUBIOUS và SCEPTICAL

Đều là những tính từ mô tả sự nghi ngờ.

DISPUTE, ARGUMENT và CONTROVERSY

Là những danh từ ám chỉ sự biểu lộ, diễn đạt những ý kiến của mình để chống lại hay bác bỏ các ý kiến, lập luận khác.

DISPLACE và MISPLACE

Hai động từ này thường bị dùng lẫn lộn.

 

DIRECT và DIRECTLY

1. Directly rất thông dụng khi nói đến một vật, việc gì không thông qua một cấp, một hành động hoặc một người trung gian.

- She will be writing to you directly next week

Cô ấy sẽ trực tiếp viết thư cho anh trong tuần tới.

DIFFERENT

Giữa người Anh và người Mỹ có sự khác biệt trong việc sử dụng giới từ sau tính từ different.

DESERT, DESERTS, và DESSERT

Đây là 3 từ thật sự gây nhầm lẫn trong cách viết chính tả không những với người nước ngoài học tiếng Anh, mà ngay cả đối với người Anh hay Mỹ.

DELUSION, ILLUSION và HALLUCINATION

Là những danh từ nói về ảo giác, tức ám chỉ những sự đánh lừa về tinh thần với nhiều lý do và mức độ khác nhau.

Delusion và illusion thỉnh thoảng có thể thay thế cho nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì không thể hoán đổi. Illusion thông dụng hơn còn delusion được ưa dùng trong kỹ thuật.

DELAY, DEFER, POSTPONE và CANCEL

1. Cả 3 động từ delay, defer và postpone đều ám chỉ đến hành động giữ một việc gì đừng cho xảy ra cho đến một thời điểm nào đó trong tương lai.

DEFFECT, IMPERFECTION, BLEMISH và FLAW

Cả 4 danh từ này đều nói đến sự thiếu sót, không hoàn hảo, khuyết điểm.

Trang 1 trong tổng số 4

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University