Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Anh văn trên mạng

Around & Round

1. Round thông dụng ở Anh, còn around được ưa dùng ở Mỹ. Ở Anh, người ta thường dùng round cho những chuyển động hoặc vị trí quanh hình tròn hoặc đường cong, đường vòng.

- They all sat around the table.

Tất cả họ ngồi quanh chiếc bàn.

Apologizing

Cách thức xin lỗi và chấp nhận lời xin lỗi trong Anh ngữ khá đa dạng và tùy thuộc theo từng tình huống. Từ thông dụng nhất là “sorry” hoặc “I’m sorry”. Trước sorry ta có thể đặt thêm các trạng từ như very, so, terribly, extremely với hàm ý nhấn mạnh.

Abbreviation & Acronym

Thạc sĩ Lê Đình Bì là bạn học của anh Hoàng Bách Lộc từ những năm 60 (ngồi cùng lớp tuy không chung bàn !!!). Trường trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) là nơi hai anh bắt đầu tập tành nói những câu Anh Ngữ vỡ lòng với người nước ngoài.

Above & Over

Cả aboveover đều dùng để nói về vị trí và chiều cao : ở trên, cao hơn.

Khi một vật cao hơn một vật khác và được tưởng tượng là vị trí của chúng cùng nằm trên một trục thẳng đứng, ta có thể dùng hoặc above, hoặc over.

Afraid, Frightened & Fear

Cả ba đều có nghĩa là sợ. Afraidfrightened là tính từ, còn fear là danh từ, động từ.

Fear thường diễn tả nỗi sợ do sự đau đớn về thể xác. Còn frightened là cái sợ đột ngột và thường quá nhanh, như về một tai nạn, một sự cố.

After, Afterward & Later

1. After thông dụng trong vai trò trạng từ và liên từ (after còn là giới từ, tính từ).

Khi là trạng từ, after thường được dùng trong các cụm trạng từ (adverb phrase) như soon after, shortly after, not long after …

Afternoon, Evening, Morning & Night

Afternoon : buổi xế trưa, chiều, chỉ khoảng thời gian từ giữa trưa (noon) hay thời điểm ăn bữa trưa (lunchtime) và chấm dứt lúc hết giờ làm việc vào buổi chiều (thường khoảng 6 giờ chiều) hoặc lúc trời tối, mặt trời lặn vào mùa Đông.

Ago, Before & Since

1. Ago là trạng từ, có nghĩa là : cách đây, trước đây, về trước. Ago thường được dùng sau từ hay cụm từ mà nó bổ nghĩa.

Khi ta nói về một sự kiện trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ đơn (simple past) với ago. Ta không dùng ago với các thì hoàn thành (perfect tenses).

Anh Ngữ - Học Mà Vui (2)

Albatross around Your Neck

Everywhere he goes, he has to take his chatty wife along, she’s an albatross around his neck.

Trang 3 trong tổng số 4

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University