Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Anh văn trên mạng

Anh Ngữ - Học Mà Vui (1)

Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình giỏi tiếng Anh như thế, mà khi nói chuyện với người Mỹ (không phải người Anh nhé), người Mỹ cứ quay lại, “What, come again?”,

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 3

Hỏi: Tôi biết “used” có nghĩa là “dùng”, như trong câu “I used my pen to write that letter”. Nhưng trong câu “I used to live there” thì có nghĩa làm sao?  -Trần Bá Tánh, Santa Clara.

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 2

Hỏi: Tôi thường nghe một số người hay chêm tiếng Anh vào tiếng Việt, như : “chuyện đó over rồi”. Vậy over nghĩa là gì? –Người học trò già, San Jose.

 

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 1

Hỏi: Một bà Mỹ ghé nhà tôi chơi, nói chuyện dăm ba phút rồi bà ta nói câu gì rong đó tôi nghe “hit the road”. Tôi đoán bà ta muốn nói là phải đi gấp, Như vậy có đúng không? –Bác Tám, San Jose.

Agreeing & Disagreeing

Trong Anh ngữ, có nhiều cách để diễn tả sự đồng ý, đồng tình cũng như cách chối từ, không đồng ý.

Cách thông thường nhất là trả lời “Yes”, “No” nhưng cũng lắm rắc rối, rất nhiều người vẫn sử dụng sai dẫn đến hiểu lầm cho người nghe.

Almost & Nearly

Almost và nearly đều là trạng từ, có nghĩa : gần như, hầu như. Người Mỹ ưa dùng almost hơn nearly.

1.  Almostnearly thường được dùng trong những câu khẳng định và có thể thay thế cho nhau.

  • - There were almost/nearly five thousand people at the meeting

 

Another & OTher

Cả hai từ another và other đều có thể dùng làm đại từ hoặc tính từ.

  • - I don’t like this apartment, let’s ask for another.

Tôi không thích căn hộ này, chúng ta hãy đòi căn khác.

Trang 4 trong tổng số 4

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University