Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Anh văn trên mạng

DARE

Động từ này có thể được dùng theo 2 cách: như một động từ thường và nhu một động từ tình thái (modal verb) với nghĩa dám, can đảm.

 

Học Tiếng Lóng (tiếp theo)

baboon: Thằng ngốc.

He’s a baboon, he thinks he knows all.

Nó là thằng ngốc, nó tưởng là nó biết hết mọi thứ.

 

CRY, WEEP, WAIL, và SOB

Cry, Weep, Wail và Sob là những động từ nói đến xúc cảm của con người, chỉ hành động khóc, có thể do đau đớn, đau khổ nhưng cũng có thể khóc vì sung sướng, hạnh phúc.

COUNTRY, STATE, NATION

Cả ba danh từ đều có thể dùng để nói về quốc gia, đất nước, tổ quốc, tức là những khu vực chính trị hợp thành thế giới. Country là từ phổ biến nhất.

COLON

Dấu hai chấm được dùng trong những trường hợp sau:

1. Đứng trước một liệt kê, thường theo sau các cụm từ như “the following” hay “as follows”.

Học Tiếng Lóng Anh Ngữ

Hàng ngày, tại đất Mỹ, những người Việt làm việc trong công ty hãng xưởng đều phải dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt - tiếng lóng – để có thể đối thoại với người Mỹ. Tiếng lóng, ngôn ngữ nào cũng có, là một nét đặc trưng của bất cứ ngôn ngữ nào khi trong hoàn cảnh. Tiếng Việt ta cũng vậy, chúng ta vẫn thường dùng tiếng lóng mỗi ngày để diễn tả ý tưởng của mình, không thông qua ngôn ngữ chính thức hàng ngày.

COLLEGE & UNIVERSITY

University là trường đại học, viện đại học, tức là học viện, cơ sở giảng dạy, nghiên cứu và cấp bằng cho sinh viên ở bậc học cao nhất. Còn college là trường chuyên nghiệp hoặc trường cao đẳng.

BACK, RETURN BACK & BE BACK

1. Ta dùng back với một nội động từ (intransitive verb) để nói về một ai đó trở về nơi chốn trước đây.

- They’ll come back tomorrow morning.

Sáng mai họ sẽ trở về.

- In two months, we’ve got to go back to San Francisco.

Trong 2 tháng chúng tôi phải trở lại San Francisco.

AT, IN và ON

1. Khi là giới từ chi thời gian, 3 từ này được dùng như sau :

At dùng cho một điểm thời gian rất ngắn (at the time)

-  At five o’clock; at midnight

Vào lúc 5 giờ, lúc nửa đêm

Trang 2 trong tổng số 4

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University