Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

DELUSION, ILLUSION và HALLUCINATION

Là những danh từ nói về ảo giác, tức ám chỉ những sự đánh lừa về tinh thần với nhiều lý do và mức độ khác nhau.

Delusion và illusion thỉnh thoảng có thể thay thế cho nhau, nhưng trong hầu hết các trường hợp thì không thể hoán đổi. Illusion thông dụng hơn còn delusion được ưa dùng trong kỹ thuật.

1. Illusion có nghĩa: ảo tưởng, tức một hình ảnh, một ý niệm, một ý nghĩ sai lệch; có thể chỉ để làm vừa lòng và thường là vô hại.

- All the governments of France since 1791 lived in the illusion that they had made themselves popular.

Tất cả các chính phủ của Pháp kể từ 1791 đều sống trong ảo tưởng là mình hợp với lòng dân.

- You think that, do you?  - Pure illusion!

Bạn nghĩ thế sao? – Hoàn toàn ảo tưởng!

 

2. Delusion là một khái niệm sai lầm về một sự việc thật sự hiện hữu, tồn tại mà không có khả năng sửa chữa. Delusion gây hại, nhất là đối với những người điên cuồng, cuồng tín … như cụm từ “delusion of grandeur” (chứng hoang tưởng tự đại).

 

3. Còn hallucination là ảo giác, tức tưởng tượng ra là nhìn thấy hoặc nghe thấy (cái gì, vật gì) mà thật ra là không có. Hallucination đặc biệt nhấn mạnh về bệnh lý như ta nói “Hallucinations caused by nervous disorders…” (Những ảo giác gây nên bởi những rối loạn về thần kinh…)

Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University