Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

DESERT, DESERTS, và DESSERT

Đây là 3 từ thật sự gây nhầm lẫn trong cách viết chính tả không những với người nước ngoài học tiếng Anh, mà ngay cả đối với người Anh hay Mỹ.


1. Desert vừa là danh từ, vừa là động từ với cách phát âm khác nhau. Khi là danh từ, desert có nghĩa là sa mạc, tức những vùng đất hoặc khu vực rộng lớn nhưng khô cằn, thường phủ đầy cát, có rất ít nước, ít mưa, không có hoặc có rất ít cây cối. Như khi ta nói, “the Sahara Desert” (sa mạc Sahara), “a desert island” (một hoang đảo)…

Là động từ, desert có nghĩa từ bỏ, bỏ đi, rời bỏ.

- Mr. Brown’s wife deserted him two years ago.

Vợ ông Brown đã bỏ ông ta 2 năm trước đây.

Nếu một thành viên của lực lượng vũ trang mà “desert” – tức là tự ý rời bỏ nhiệm vụ mà không được phép – thì ta gọi hành động này là đào ngũ, bỏ ngũ.

- If a soldier deserts, he or she will be punished severely.

Nếu một quan nhân đào ngũ, người ấy sẽ bị trừng phạt nặng nề.

 

2. Dessert là danh từ, có nghĩa: món tráng miệng – tức những món ngọt như các loại bánh ngọt, bánh nhân, kem … được dọn lên phục vụ sau khi ăn món sau cùng.

- There was ice cream for dessert.

Có món kem dùng tráng miệng.

 

3. Deserts là danh từ ám chỉ những gì mà người ta đáng được (thưởng hay phạt). Danh từ này liên quan đến động từ “deserve” (xứng đáng được nhận khen thưởng hay đãi ngộ) và cách phát âm tương tự “desert”.

- He was rewarded according to his deserts.

Anh ấy được khen thưởng đúng với những cái đáng được.

Chính từ deserts – dùng ở số nhiều, nhất là trong cụm từ “just deserts” – là gây nhiều lẫn lộn nhất.

Lê Đình Bì

 

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University