Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

DIFFERENT

Giữa người Anh và người Mỹ có sự khác biệt trong việc sử dụng giới từ sau tính từ different.

* Ở Anh, người ta thường nói vật này “different to” hay “different from” vật kia.

- Helen is very different from/to her sister.

Helen rất khác với em gái của cô ta.

Trong đàm thoại, cả “different to” và “different from” đều được chấp nhận nhưng trong văn viết, “different from” được ưa chuộng hơn.

 

* Ở Mỹ, “different than” lại phổ biến, nhất là trong các trường hợp so sánh, mặc dù cách dùng này được xem là không đúng trong tiếng Anh của người Anh.

- He’s no different than he was 20 years ago.

Ông ấy chẳng khác gì cách đây 20 năm.

 

Lưu ý:

Nếu 2 vật giống nhau, ta có thể nói là vật này “no different from” (không khác với) vật kia, chứ không dùng “not different from”.

- The house looks no different from the house of the 1970s.

Căn nhà trông chẳng khác căn nhà của thập niên 1970.

Nhưng nếu 2 vật hoàn toàn giống nhau (quite similar), ta có thể nói vật này “not very different from” hay “not much different from” vật kia, chứ không dùng “no”.

- They discovered that things were not very different from what they had seen in Viet Nam.

Họ phát hiện ra rằng có nhiều việc chẳng khác biệt chút nào với những gì họ đã thấy ở Việt Nam.

Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University