Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

DIRECT và DIRECTLY

1. Directly rất thông dụng khi nói đến một vật, việc gì không thông qua một cấp, một hành động hoặc một người trung gian.

- She will be writing to you directly next week

Cô ấy sẽ trực tiếp viết thư cho anh trong tuần tới.

Khi nói rằng một ai đó nhận một vật gì “trực tiếp” từ một người khác, ta có thể dùng direct thay vì directly. Tương tự, thay vì nói một người viết thư “directly” cho một người khác, ta có thể dùng “direct”.

- You should have written direct to the dean.

Lẽ ra anh nên viết thẳng cho ông khoa trưởng.

2. Directly còn dùng khi nói về sự di chuyển và có nghĩa là theo đường thẳng, con đường ngắn nhất có thể. Nhưng nếu ta du hành đến một nơi nào đó bằng máy bay, tàu lửa hoặc xe buýt mà không phải chuyển sang một máy bay, tàu lửa hay xe buýt nào khác, thì ta không dùng directly mà dùng direct.

- He can’t go to Las Vegas direct. He has to change bus at Los Angeles.

Anh ấy không thể đi thẳng tới Las Vegas. Anh ta phải đổi xe buýt ở Los Angeles.

 

3. Khi một ai nhìn thẳng, ngay vào người hay một vật khác, ta cũng có thể dùng trạng từ directly.

- He turned his head and looked directly at me.

Anh ta quay đầu và nhìn thẳng vào tôi.

Directly cũng dùng để diễn tả từ “ngay” của tiếng Việt trong các câu như ngay trước mặt, ngay phía đối diện, phía trên, bên dưới,…

- He take a seat almost directly opposite the senator.

Anh ấy chọn chỗ ngồi hầu như đối diện với ông thượng nghị sĩ.

Lưu ý:

Người Anh còn sử dụng directly trong chức năng một liên từ với nghĩa: ngay khi (as soon as). Người Mỹ ít dùng.

- Directly she arrived, she mentioned it to the police.

Ngay khi đến nơi, cô ấy đã lưu ý điều đó với cảnh sát.

 

Lê Đình Bì

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University