Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Tiếng Anh Hằng Ngày

Học Tiếng Lóng (tiếp theo)

baboon: Thằng ngốc.

He’s a baboon, he thinks he knows all.

Nó là thằng ngốc, nó tưởng là nó biết hết mọi thứ.

 

Học Tiếng Lóng Anh Ngữ

Hàng ngày, tại đất Mỹ, những người Việt làm việc trong công ty hãng xưởng đều phải dùng một loại ngôn ngữ đặc biệt - tiếng lóng – để có thể đối thoại với người Mỹ. Tiếng lóng, ngôn ngữ nào cũng có, là một nét đặc trưng của bất cứ ngôn ngữ nào khi trong hoàn cảnh. Tiếng Việt ta cũng vậy, chúng ta vẫn thường dùng tiếng lóng mỗi ngày để diễn tả ý tưởng của mình, không thông qua ngôn ngữ chính thức hàng ngày.

Anh Ngữ - Học Mà Vui (2)

Albatross around Your Neck

Everywhere he goes, he has to take his chatty wife along, she’s an albatross around his neck.

Anh Ngữ - Học Mà Vui (1)

Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình giỏi tiếng Anh như thế, mà khi nói chuyện với người Mỹ (không phải người Anh nhé), người Mỹ cứ quay lại, “What, come again?”,

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 3

Hỏi: Tôi biết “used” có nghĩa là “dùng”, như trong câu “I used my pen to write that letter”. Nhưng trong câu “I used to live there” thì có nghĩa làm sao?  -Trần Bá Tánh, Santa Clara.

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 2

Hỏi: Tôi thường nghe một số người hay chêm tiếng Anh vào tiếng Việt, như : “chuyện đó over rồi”. Vậy over nghĩa là gì? –Người học trò già, San Jose.

 

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 1

Hỏi: Một bà Mỹ ghé nhà tôi chơi, nói chuyện dăm ba phút rồi bà ta nói câu gì rong đó tôi nghe “hit the road”. Tôi đoán bà ta muốn nói là phải đi gấp, Như vậy có đúng không? –Bác Tám, San Jose.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University