Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Chúng Ta Cùng Học Tiếng Anh - Kỳ 2

Hỏi: Tôi thường nghe một số người hay chêm tiếng Anh vào tiếng Việt, như : “chuyện đó over rồi”. Vậy over nghĩa là gì? –Người học trò già, San Jose.

 

Trả lời: Over có nhiều nghĩa. Trong trường hợp này có nghĩa là đã xong, đã qua đi. Sau đây là một vài thí dụ:

1. The meeting will be over before we arrive.

(Buổi họp sẽ chấm dứt khi chúng ta đến nơi.)

2. We are sorry the program is over.

(Chúng tôi lấy làm tiếc là chương trình đã chấm dứt.)


Tuy nhiên, OVER AND OVER thì có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần, như các thí dụ sau đây:

1. I’ve told you over and over to do your homework!

(Ba đã bảo con làm bài về nhà biết bao nhiêu lần!)

2. I’ve tried over and over to persuade her to practice her English.

(Tôi đã cố nhiều lần thuyết phục cô ấy tập nói tiếng Anh.)Hỏi: Turn upturn on khác nhau như thế nào? Tuấn, Sunnyvale.


Trả lời: Sau đây là một vài thí dụ để anh hiểu:

1. Turn on the headlights before you drive at night.

(Hãy mở đèn trước khi bạn lái xe vào ban đêm.)

2. Please turn on the T.V.  I want to watch the news.

(Làm ơn bật TV lên. Tôi muốn xem tin tức.)

3. I’m cold. Please turn up the heat.

(Tôi lạnh quá. Làm ơn mở sưởi to lên.)

4. I want to listen to that song. Turn up the radio, please.

(Tôi muốn nghe bản nhạc đó. Làm ơn vặn radio to lên đi.)


Vài thí dụ khác với turn offturn down.

  1. I forgot to turn off my headlights. Now my battery is dead.

(Tôi quên tắt đèn xe. Bây giờ bình điện chết mất rồi.)

  1. You should turn off the T.V. when you study.

(Con nên tắt TV khi học bài.)

  1. Turn down the radio, please.

(Xin vặn nhỏ radio xuống.)

  1. It’s hot in here; turn down the heat, please.

(Trong này nóng rồi, xin vặn nhỏ sưởi xuống.)


 

Hỏi: Tôi nghe có nhiều người đọc chữ “receipt” là “ri-xíp” trong khi ông thầy dạy tôi ESL đọc là “ri-xit”. Như vậy ai đúng ai sai? -Bà Năm, San Jose.

Trả Lời: Vị thầy dạy ESL đúng, thưa bà. Mẫu tự “p” trong trường hợp này không đọc.Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University