Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Giáo Dục

Mượn Nợ Đi Học Đại Học

Khi bạn phải mượn nợ, bạn nhớ những điều sau đây:

Thời Khóa Biểu Thi Cử Cho Học Sinh Trung Học Chuẩn Bị Vào Đại Học

Học sinh lớp 11 cần thi SAT vào các tháng Giêng, Tư, Năm, hay Sáu. Các em cũng có thể lấy kỳ thi ACT vào các tháng Hai, Tư, hay Sáu. Chuẩn bị kế hoạch để lấy lại kỳ thi SAT vào tháng Mười, Mười Một, hay Mười Hai trong khi học lớp 12, hay thi lại kỳ thi ACT vào các tháng Chín, Mười hay Mườoi Hai.

Lựa Chọn Ngành Học

Sinh viên đại học ở Mỹ thường phải mất đến hai năm để thỏa mãn những yêu cầu giáo dục tổng quát (general education) trong hệ 4 năm. Các lớp này cũng được gọi là những đòi hỏi cơ bản; chúng bao gồm những môn học nhân văn (humanities), chẳng hạn như văn chương, nghệ thuật (như âm nhạc và mỹ thuật), triết học, lịch sử, và ngoại ngữ; các lớp khoa học xã hội (nhân chủng học, tâm lý học, kinh tế, khoa học chính trị, và xã hội học); toán, và các lớp khoa học tự nhiên (như khoa học về sở thú – zoology) và những khoa học về vật lý thiên nhiên (thiên văn học, hóa học, địa chất học, vật lý). Những môn này sinh viên có thể lấy tại các trường đại học cộng đồng.

Xây Dựng Lòng Tự Tin Nơi Con Trẻ

Một trong những yếu tố thành công nơi con trẻ là lòng tự tin. Lòng tự tin mình sẽ hoàn thành công việc, lòng tự tin là mình có khả năng cuốn hút bạn bè vào công việc chung, lòng tự tin để theo đuổi công việc đã hoạch định đến nơi đến chốn. Để có thể giúp con trẻ tự tin, chúng ta cần huấn luyện con em.

Kỹ Sư Quản Trị Thông Tin (MIS - Management Information Systems)

Ngành này còn có tên là Kỹ Thuật Thông Tin. Trong ngành học này, sinh viên sẽ học về những kỹ thuật thông tin để giải quyết những nan đề về dịch vụ thương mại. Ngành học này giúp người sinh viên hiểu rõ những chức năng của hệ thống và kỹ thuật thông tin trong các tổ chức cơ sở, và cung cấp kiến thức người sinh viên cần để phân tích, thảo hoạch, phát triển, và duy trì những hệ thống kỹ thuật thông tin.

Bằng Cấp Ở Các Trường Đại Học Mỹ

Nếu các bạn đi học ở Mỹ, bạn có thể theo học hai năm, bốn năm hay nhiều hơn. Bài sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hệ thống của đại học Mỹ.

Các Loại Trường Đại Học Ở Mỹ

Trong bài này, Giờ Học Đường sẽ tóm lược lại những bài đã đăng về những loại đại học khác nhau. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết mà chỉ khái lược.

Sự hiểu biết về sự chọn lựa đại học sẽ giúp sinh viên biết đại học nào là thích hợp cho mình.

Đi Học Đại Học. Tại Sao?

Câu hỏi nghe rất buồn cười, nhưng đây không phải là điều mà nhiều người không đặt ra, nhất là người trẻ. Theo Mark Van Doren, “Cơ hội tốt nhất cho chúng ta có hạnh phúc là giáo dục.” Giờ Học Đường sẽ tuần tự trình bày theo thứ tự nguyên nhân vì sao chúng ta cần đi học đại học.

Anh Văn Sơ Cấp (Dành Cho Lớp 6 – 8)

Ally đoàn kết

The former rivals now ally, or unite, to fight the enemy.

Những kẻ chống đối nhau, bây giờ đoàn kết lại để chống kẻ thù.

Trang 5 trong tổng số 13

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University