Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Chương Trình Học Của Mỹ

Hằng năm, Bộ Giáo Dục Tiểu Bang cho phát hành Tập Chỉ Nang Giáo Dục trong đó Bộ chỉ thị các nhà giáo, các hiệu trưởng, và các nhà xuất bản sách phải tuân thủ. Mặc dù các nhà xuất bản sách giáo khoa là tư nhân, họ cũng phải răm rắp tuân theo nếu muốn các nha học chánh đặt mua sách của họ. Đó là lý do tại sao sách giáo khoa của Mỹ được trình bày rất bắt mắt và nội dung phong phú – Kinh tế thị trường !

Anh Văn

Khi nói đến Anh Văn, chúng ta phải nói đến những địa hạt ngôn ngữ Language Arts – dịch nôm na là Nghệ Thuật Ngôn Ngữ - bao gồm Ngữ Âm, Ngữ Vựng, Văn Phạm, Đọc Hiểu Thấu Đáo và Viết. Lồng vào các địa hạt này là một chương trình văn chương đồ sộ từ lớp mẫu giáo đến lớp 12.

 • Bậc tiểu học là từ lớp mẫu giáo đến lớp năm, có nơi đến lớp sáu.
 • Trung học đệ nhất cấp là từ lớp sáu đến lớp tám, có nơi chỉ từ lớp bảy đến lớp tám.
 • Trung học là từ lớp chín (freshman), lớp mười (sophomore), lớp mười một (junior), và lớp mười hai (senior).

Nền giáo dục ở Mỹ từ lâu đã phát hiện ra rằng nếu trẻ con giỏi về đọc hiểu, một hệ luận của việc con trẻ am tường Nghệ Thuật Ngôn Ngữ, thì chúng sẽ dễ dàng thành công ở những địa hạt khác, như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh vật .v.v… điều dễ hiểu là nếu con trẻ không giỏi về đọc, làm sao chúng có thể hiểu bài hay để giải toán đố ?

Những Nguyên Tắc Căn Bản Chỉ Đạo

 1. Sử dụng những tiêu chuẩn Nghệ Thuật Ngôn Ngữ đã được Bộ đề ra trong việc giảng dạy và theo sát những tiêu chuẩn này trong khi xếp đặt bài học, làm giáo án (lesson plan), và kể cả việc ra đề thi.
 2. Nhấn mạnh sự cân bằng toàn diện giữa các bộ môn trong Nghệ Thuật Ngôn Ngữ.
 3. Đòi hỏi tới cuối năm lớp ba là các em đã biết đọc rành rẽ sau khi tự mình ghép các âm vần.
 4. Từ lớp tư đến lớp mười hai, các trường tiếp tục theo sát chương trình Bộ đặt ra, để dạy các học sinh phát triển khả năng đọc dựa trên những kỹ năng đã học được.
 5. Các nhà giáo phải dạy Nghệ Thuật Ngôn Ngữ không phải chỉ trong môn này mà thôi nhưng cả ở những môn khác. Ví dụ, học sinh phải viết bài giải của một bài toán đố, hay viết giải thích một giả thuyết.
 6. Sửa sai ngay lập tức khi thấy con em có dấu hiệu đọc kém, không đợi sẽ đưa em vào chương trình cho các em đọc kém sau này.
 7. Dạy đồng đều cho tất cả các em, mặc dù cần phải dành nhiều thì giờ hơn cho các em học chậm.
 8. Tin tưởng rằng tất cả các em rồi ra sẽ là những người nắm vững môn Nghệ Thuật Ngôn Ngữ này.
 9. Quyển sách chỉ nang không chỉ dành cho các nhà giáo, mà còn cho những giới khác như hiệu trưởng, các thanh tra, các nhà xuất bản, thủ thư viện, các nhà viết giáo trình .v.v…

Giờ Học Đường sẽ tiếp tục gởi đến các độc giả các tài liệu về nền giáo dục của Mỹ.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University