Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Sự Thành Công Ở Đại Học Bắt Nguồn Từ Những Năm Sơ Học (Elementary)

Trong những năm gấn đây, sự quan trọng của Anh ngữ trong học đường Mỹ đã trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, với yêu cầu viết bài luận văn trong kỳ thi SAT (kỳ thi mà các đại học lớn của Hoa Kỳ đưa vào để thẩm định và thu nhận sinh viên) – độc giả Giờ Học Đường có thể  xem chi tiết về kỳ thi này trong mục Giáo Dục.

Do sự quan trọng của Anh ngữ ở đại học, Giờ Học Đường xin gởi đến độc giả bài viết sau đây về tầm mức chuẩn bị cho con em giỏi Anh ngữ từ tấm bé.

Chúng tôi vẫn thường nghe một số phụ huynh nói rằng, “Con tôi giỏi Anh văn lắm, nói và viết rất giỏi, không cần học Anh Văn nữa, chỉ cần học Toán mà thôi.“ Giờ Học Đường cần phải nhấn mạnh ở đây là chả bao giờ có ai có thể “giỏi” Anh Văn cả! Học sinh, sinh viên, hay ngay cả học giả về Anh Văn cũng chỉ có thể đạt được một tầm mức nào về Anh ngữ chuyên môn, còn kỳ dư toàn diện thì không ai có thể hoàn hảo về Anh ngữ cả (kể cả Shakespeare). Việc học Anh Văn phải được chuẩn bị từ tấm bé.

Để có thể giúp phụ huynh hiểu rõ tầm mức quan trọng của Anh Văn, chúng tôi xin liệt kê và giải thích những chuyên đề của môn học này.

Phân Tích Chữ (Word Analysis)

Đối với tất cả các học sinh, phát triển năng khiếu trong việc đọc Anh ngữ bắt đầu với một sự hiểu biết vững vàng về sự liên hệ giữa âm thanh và mẫu tự (sounds and letters) - là sự liên hệ giữa ngôn ngữ viết và nói. Đối với các học sinh học Anh ngữ, những quan niệm như thế được phát triển qua tiến trình nhận diện phát âm những âm thanh Anh ngữ. Học sinh cần biết những âm thanh có và cả những âm thanh không có trong tiếng mẹ đẻ của mình. Học sinh cần được dạy dỗ để chuyển tiếp (transfer) sự hiểu biết này ra ngôn ngữ viết (printed language). Trong khi học sinh phát triển sự hiểu biết giữa âm thanh và chữ viết, các em cũng đạt được sự hiểu biết về âm vần (morphemes) như là một phần của một chữ, như prefix (âm sắc đi trước), suffix (âm sắc đi sau) và root word (gốc của chữ). Những khả năng là những khả năng căn bản làm nền tảng cho học sinh phát triển mức độ “làm chủ” Anh ngữ và khả năng văn chương Anh ngữ sau này.

Những hoc sinh sinh trưởng trong những gia đình hoàn toàn nói tiếng Anh thường sẽ nhận biết và phát âm được những âm thanh Anh ngữ sau khi hoàn tất lớp 1 (first grade). Kiến thức này sẽ được sử dụng trong việc dạy ngữ âm (phonics) khi con em sẽ phối hợp để nhận diện âm thanh này trên chữ viết và dùng kiến thức này để suy diễn chữ viết ra âm thanh (decode) hay đưa những âm thanh này vào chữ viết (encode). Các em học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 phải chứng tỏ đã đạt được mức độ hoàn chỉnh (master) trong những tiêu chuẩn đạt được về Anh ngữ liên quan đến ngữ âm, hiểu biết về chữ viết, và đạt tiêu chuẩn đọc, hiểu, viết ở tiêu chuẩn của cấp lớp mình.

Việc hoàn chỉnh Anh ngữ trong những địa hạt trên kéo dài từ lớp 3 đến lớp 12, với sự hiểu biết toàn diện các lãnh vực dù chưa được sâu sắc lắm khi các em hoàn tất những năm trung học đệ nhất cấp. Ở tại những cấp lớp này, thầy cô giáo phải chuẩn bị đầy đủ để các em hiểu được những ngữ vựng thông thường và những nội dung Anh ngữ trong chương trình học.

Việc phát triển Anh ngữ (ELD - English Language Development) phải được thực hiện từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Đạt được tiêu chuẩn nắm vững Anh ngữ lúc này sẽ giúp các em dễ dàng học hỏi và nắm vững chương trình học trên những lớp cao hơn. Điều rõ ràng là giáo viên phải theo sát chương trình căn bản mà Bộ Giáo Dục đề ra để các em nhanh chóng trở thành những học sinh đọc giỏi (good readers).

Việc phát triển Anh ngữ, như đã nói, sẽ tiến từ lớp 3 đến lớp 12 dựa trên những tiêu chuẩn của các em đã học từ mẫu giáo đến lớp 2. Dĩ nhiên những tiêu chuẩn này sã đưa lên cao hon tùy theo cấp lớp nhưng nói chung việc học Anh ngữ vẫn dựa vào những tiêu chuẩn căn bản.

Việc Phát Triển Ngữ Vựng và Thông Thạo Anh Ngữ

Trong khi học sinh học Anh Văn nhận biết và “sản xuất” được những âm thanh Anh ngữ, các em cũng đồng thời xây dựng ngữ vựng. Các em sẽ học thêm được nhiều “nhãn hiệu” mới, về những sự vật và hành động, là những điều thiết yếu để tạo cơ hội cho ngôn ngữ thấm nhuần vào người. Những con đường phát triển Anh ngữ (ELD - Englsih-language developments) đều dẫn đến việc đạt đến việc nói Anh ngữ thánh thạo và đọc thầm (silent reading) để thấu hiểu bài văn, hay chữ viết. Những con đường này được tạo ra cho các em qua việc xây dựng số vốn ngữ vựng, thể hiện qua hành động và ngôn ngữ nói, nhóm chữ, câu và chuyển tiếp kiến thức này vào việc đọc hiểu. Việc học thành công là nhờ căn bản ngôn ngữ được học tập trong một thời gian dài. Vì thế ở những cấp độ thông thạo ngôn ngữ cao, các em học sinh được yêu cầu áp dụng những hiểu biết ngữ vựng vào văn chương và những bản văn trong chuyên ngành và thực hiện được mức độ đọc hiểu không cần sự trợ giúp của bất cứ ai.

Nói tóm lại, việc học Anh Văn phải được bắt đầu từ những năm bé thơ và tiếp tục cho đến hết trung học để các em có thể kiện toàn một vốn liếng Anh ngữ, không phải chỉ ở bề mặt, mà còn ở bề sâu để có thể theo học những ngành chuyên môn đòi hỏi một sự hiểu biết Anh ngữ cao.

Việc Đọc Hiểu

Sự thành công trong việc đọc hiểu Anh ngữ và bình giải những tác phẩm văn chương hay phân tích là hai con đường của những tiêu chuẩn phát triển Anh ngữ trong chương trình học tiêu chuẩn. Các em học sinh cần nhận được sự giảng dạy trong sự phối hợp nhịp nhàng nghe, nói, đọc và viết trong một chương trình học rất cân đối. Những tiêu chuẩn học hỏi thay đổi tùy theo cấp lớp ở những mức độ khó khăn của cấp lớp đó. Tùy tuổi tác, việc thu nhận những khả năng Anh ngữ sẽ khác nhau. Trẻ con dễ tiếp thu hơn những em lớn tuổi hơn, và người lớn sẽ mất nhiều thì giờ hơn nữa.

Chúng ta sẽ đào sâu vấn đề đọc hiểu thấu đáo (critical reading) và Viết (Writing) trong bài tới.

Megan Hoang

Vietnamese-American Academy.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University