Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Những Cơ Hội Lựa Chọn Giáo Dục Khác

Đại Học Hệ Bốn Năm

Một nền giáo dục hệ bốn năm (cấp phát bằng cử nhân hay kỹ sư) có thể mở nhiều cánh cửa cơ hội cung cấp địa vị xã hội (status) và chuẩn bị cho các sinh viên có được một nghề nghiệp được đền bù thỏa đáng về mặt tài chánh. Vì có quá nhiều đại học khác nhau, và có nhiều điều cần phải cân nhắc, các sinh viên cần nghiên cứu kỹ lưỡng về những đại học hệ bốn năm mà mình chọn lựa.

Đại Học Công và Đại Học Tư

Đại học công thường lớn hơn đại học tư. Do đó, đại học công cung cấp nhiều chương trình hơn.  Đại học công được hỗ trợ và duy trì nhờ tiền thuế đóng vào ngân quĩ tiểu bang hay liên bang của người thọ thuế, do đó học phí sẽ nhẹ hơn cho sinh viên so với trường tư. Đại học tư, mặt khác, các lớp học nhỏ hơn và cung cấp một môi trường học có tính chất cá nhân hơn.

Vì lý do có nhiều chương trình học khác nhau hơn và học phí cũng dễ chịu hơn, nhiều sinh viên chọn đại học công để theo học.

 

Đại Học Chỉ Thu Nhận Sinh Viên Đã Được Chuẩn Bị Sẵn Sàng Về Mặt Giáo Dục

Phần lớn các đại học chỉ thu nhận những sinh viên đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các học sinh trung học nên lấy những lớp cấp độ cao (advanced) càng nhiều càng tốt như toán và khoa học, ngoại ngữ vv…

 

Đại Học Hệ Bốn Năm Có Những Điều Kiện Nhất Định Thu Nhận Sinh Viên

Việc thu nhận vào đại học hệ bốn năm tùy thuộc vào những tiêu chuẩn của từng đại học.

Điều kiện vào đại học rất khác nhau. Có đại học nhận hầu hết những sinh viên xin vào học. Có đại học chỉ nhận học sinh học giỏi, điểm tốt và có điểm thi cao. Học sinh cần biết đại học nào là nơi thích hợp cho mình.

 

Học Phí Là Điều Cần Cân Nhắc

Phí tổn cho mỗi sinh viên đại học là 13 ngàn đô la mỗi năm cho hệ 4 năm nếu sinh viên đi học trường công vào nội trú. Sinh viên có thể phải mất 29 ngàn đô la nếu sống nội trú và đi học đại học tư. Mặc dù đại học 4 năm có học phi rất cao, sinh viên có nhiều cách để khiến việc phí tổn có thể thu xếp được. Một nửa các lớp học là dành cho môn nhiệm ý. Phần còn lại là các lớp giáo dục tổng quát. Sinh viên có thể vào xem trang mạng www.princetonreview.com/college/research/majors để biết rõ hơn về những nhiệm ý của mình.

 

Những Cơ Hội Chọn Lựa Giáo Dục Khác

Các sinh viên nào muốn chuẩn bị một cơ hội giáo dục chuyên biệt nào thì vẫn có những cơ hội để chọn lựa. Các giáo sư cố vấn (counselor) tại các trường trung học sẽ giúp đỡ con em trong việc lựa chọn ngành nghề này.

 

Những Trường Đại Học Chuyên Biệt

Những trường đại học chuyên biệt chỉ có những chương trình học giới hạn.  Những trường dạy về nghệ thuật (art colleges), trường y tá, hay thương mại là những trường giáo dục chuyên biệt. Học phí và thời gian theo học thay đổi tùy trường, tùy theo chương trình học mà nhà trường cung ứng.

 

Các Trường Dạy Nghề Hay Thương Mại

Các trường dạy nghề hay thương mại cung cấp những chương trình ngắn hạn cho sinh viên và bao gồm rất nhiều ngành, ví dụ: kỹ nghệ làm sườn xe (auto body technology), thẩm mỹ (cosmetology), phụ tá nha sĩ (đếntal assisting), hàn chì (welding). Có những chương trình chỉ kéo dài vài tuần lễ, có chương trình kéo dài đến hai năm.

Mặc dù học phí những trường này rất đắt, nhưng học phí cũng thay đổi tùy trường và tùy thời gian theo học. Tín chỉ (credit) của những trường này thường không được công nhận ở những trường đại học hệ 4 năm (có nghĩa là không được transfer).

 

Vừa Học Vừa Làm

Sinh viên có thể theo học những trường tập sự (apprenticeship) có nghĩa là vừa học vừa hành.  Các sinh viên hay học sinh có thể tham dự lớp học để nghe bài giảng và sau đó thực hành bằng những công việc tập sự. Những chương trình này thường cung ứng những chương trình tuyệt hảo để thực hành ngành nghề như cán sự điện (electrician), thợ sửa ống nước (plumber), hay thợ mộc. Mặc dù vậy, những chương trình này rất chọn lọc trong việc tuyển chọn học viên.

 

Quân Đội

Quân đội thường hàng năm cung cấp 2000 công việc với sự huấn luyện kỹ thuật kèm theo (thợ sửa chữa, cán sự vi tính, nhân viên cứu thương khẩn cấp (paramedic). Học viên thường được thu nhận vào quân đội nếu có nhu cầu.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University