Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Làm Thế Nào Để Được Thu Nhận Vào Đại Học?

Trong thời kỳ đi học trung học, học sinh thường có những thắc mắc về sự lựa chọn đi đại học nào và thường hoạch định đi thăm những đại học mà các em muốn đến.  Trong năm lớp 12, các em đã biết chắc là đại học nào em muốn đi học.

Các học sinh thường điền những mẫu đơn trong mùa thu của năm lớp 12. Một số học sinh biết chắc là mình sẽ đi học đại học nào nên các em chỉ điền một đơn mà thôi. Các học sinh khác không biết chắc mình sẽ đi học đại học nào, nên điền hai ba mẫu đơn khác nhau. Các em nên ít nhất nộp một đơn vào đại học mà em tin là đại học này sẽ nhận em.

Một số đơn xin theo học chỉ là một tờ giấy ngắn ngủi, nhưng có những mẫu đơn khác thì dài lê thê. Tất cả những đơn xin nhập học đều hỏi học sinh về những hoat động trong trường trung học, các lớp đã lấy, điểm nhận được, và dự kiến sẽ xin học môn nhiệm ý nào. Một số đơn có nhiều câu hỏi thêm, một số đơn yêu cầu em viết một bài luận văn (essay).  Một khi ủy ban tuyển chọn nhận sinh viên của một đại học nhận được đơn hoàn tất đầy đủ và học bạ của học sinh, họ sẽ duyệt xét để xem học sinh đó đáp ứng nhiều điều kiện đòi hỏi hay không.

 

Dưới đây là một số điều kiện mà đại học dựa vào đó để tuyển nhận sinh viên.

Điểm Trung Bình (Grade Point Average, gọi tắt là GPA): Các đại học đều biết rằng những học sinh nào có điểm tốt (good grades) sẽ cũng đạt được điểm tốt ở đại học. Vì thế điểm GPA là điều mà đại học nhìn đến trước tiên.

Điểm trung binh (GPA) là điểm của học sinh một tam cá nguyệt (semester) hay điểm sau cùng của một học kỳ (term), bắt đầu từ năm thứ nhất ở đại học (freshman). Hầu như ở tất cả các trường trung học, điểm A (letter grade) = 4 điểm (points), B = 3 điểm, C = 2 điểm, và D = 1 điểm. Học sinh có tất cả là điểm chữ A là được 4.0 GPA; học sinh nào có một nửa điểm A và một nửa điểm B sẽ có được 3.5 GPA. Điểm chữ (letter grade) càng cao lên thì điểm GPA cũng cao lên. Càng có điểm trung bình cao, cơ hội các học sinh được thu nhận vào đại học càng cao hơn.

 

Học Bạ (Transcript): Tất cả mọi đại học đều đòi học sinh phải nộp học bạ. Học ba căn bản là bản sao (copy) của những điểm học sinh đạt được ở những năm trung học. Học bạ nêu ra tất cả những lớp đã lấy, điểm và những tín chỉ (cređit), chuyên cần (attendance) và điểm thi (test scores).

 

Những Môn Học Đã Lấy (subjects taken): Các đại học đều muốn các tân sinh viên đã sẵn sàng để làm những bài ở cấp độ đại học. Chính vì vậy, các đại học nhìn vào rất kỹ học bạ để biết các lớp học sinh đã lấy là những lớp đòi hỏi trước khi  được tuyển chọn để vào đại học.

 

Điểm Kỳ Thi ACT/SAT: Hầu hết các đại học đều yêu cầu các học sinh lấy một trong hai kỳ thi này trước khi xin vào đại học. Nhiều đại học dựa vào những điểm của các kỳ thi này để thu nhận hay từ chối học sinh.

Cách hay nhất là học sinh nên lấy những lớp chuẩn bị hai kỳ thi này ở những năm trung học và cố gắng hết sức trong những lớp luyện thi này.

 

Những Cân Nhắc Khác Của Ban Tuyển Lựa Sinh Viên: Những yếu tố khác để đại học nhìn vào là những hoạt động của học sinh, những giấy khen thưởng, những khả năng khác của học sinh, và tư cách cá nhân.

Để biết rõ tư cách cá nhân của học sinh, đại học yêu cầu học sinh nộp những lá thư giới thiệu (letter of recommedation) từ những vị thầy hay cô của các em, hoặc của giáo sư cố vấn (counselor). Nếu học sinh viết một bài luận văn cá nhận (personal essay) thì điều này cũng được ban tuyển chọn đại học lưu ý đến và cân nhắc.

 

Một khi đại học đã chọn là thu nhận học sinh hay từ chối em, đại học sẽ gởi một lá thư để loan báo quyết định này. Tuy vậy, phần lớn các học sinh đều được nhận vào đại học mà em muốn đến.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University