Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Sinh Viên Cần Biết Gì Về Môn Học Chính Của Mình Ở Đại Học?

Đó là câu hỏi mà sinh viên và chính phụ huynh đều thắc mắc. Đối với những phụ huynh đã có kinh nghiệm ở đại học, câu hỏi này là không cần thiết. Bài viết dưới đây cống hiến cho quí vị phụ huynh và các sinh viên vốn chưa có kinh nghiệm chọn một môn chính để học.

Người viết bài này cũng đã mất nhiều năm để chọn một môn chính cho mình ở đại học. Là người đã có kinh nghiệm từ hệ đại học ở Việt Nam đến Mỹ, chúng toi nhận thấy rằng chọn một nhiệm ý ở Việt Nam quá dễ dàng. Trước năm 1975, một khi đã vào một trường đại học, sinh viên cứ tà tà học hết những năm đại học của mình, phần lớn không thắc mắc như chọn nhiệm ý ở Hoa Kỳ.

Chọn nhiệm ý (tức là ngành học mà sau này mình sẽ sử dụng để mưu sinh), là một điều tối quan trọng trong đời một sinh viên, chọn đúng, sẽ tiết kiệm thì giờ và tiền bạc, chọn sai sẽ làm sinh viên mất phương hướng. Nhiệm ý - ngành học chính - là môn học mà các em sinh viên sẽ lấy phần lớn những môn học, sau khi đã phải lấy những môn giáo dục tổng quan theo yêu cầu.

Ở Mỹ, một sinh viên có thể chọn ngành học hai năm để lấy bằng A.A. hay A.S. (Associate of Arts hay Associate of Science, mà chúng tội tạm dịch là cán sự khoa học nhân văn hay kỹ thuật khoa học), hay bằng 4 năm  B.A. (Bachelor of Arts, Cử Nhân về các môn học Nghệ Thuật) hay B.S. (Bachelor of Science, Kỹ sư về các môn học Khoa Học), hay là B.F.E (Bachelor of Fine Arts, Cử Nhân các môn học thuần túy Nghệ Thuật).

Mặc dù các em sinh viên có chọn ngành nào đi nữa, các em cũng phải lấy một nửa lớp là các môn trong giáo dục tổng quát (general education - GE) hay những lớp căn bản (core). Các lớp này bao gồm những khoa học nhân văn như văn chương, nghệ thuật thuần túy (chẳng hạn như âm nhạc và họa), triết lý và lịch sử; ngoại ngữ, các ngành khoa học xã hội (ví dụ như nhân chủng học, tâm lý học, kinh tế, khoa học chính trị và xã hội học); toán, cả khoa học về sinh vật (như ngành học về sở thú - zoology, và những khoa học vật lý nhu khoa học về tinh tú, hóa học, địa chất và vật lý, hóa học). Đa phần các sinh viên đều dành hai năm đầu đại học để hoàn tất những yêu cầu về các lớp giáo dục tổng quát này. Nhiều đại học hệ cộng đồng (hai năm)  có cống hiến những lớp học này cho sinh viên. Nếu sinh viên chọn con đường này thì họ chỉ cần hai năm sau chuyển lên hệ 4 năm để hoàn tất hai năm nhiệm ý (major) sau cùng.

Tại sao các đại học bắt buộc sinh viên phải mất hai năm để hoàn tất những lớp học tổng quát này? Lý do là các đại học đều muốn người sinh viên khi tốt nghiệp ngoài kỹ năng chuyên môn ra phải có kiến thức tổng quát để ứng xử trong công ăn việc làm, và ngoài cuộc sống. Ví dụ một sinh viên học về ngành sinh vật, phải biết cách truyền thông, do đó phải hoàn tất những lớp về văn chương hay ăn nói trước công cộng, hay viết lách kỹ thuật, và ngược lại.

 

Làm Thế Nào Để Chọn Một Nhiệm Ý?

Sinh viên cần hỏi lòng mình là em ưa thích ngành gì? Ngành nào em cảm thấy thoải mái nhất. Ví dụ em giỏi toán thì nên chọn những ngành khoa học. Nhiều lắm để chọn lựa, do đó em phải thu hẹp sự chọn lựa của mình. Nên gặp gỡ các vị giáo sư cố vấn để học hỏi. Đây là những người chuyên trách trông coi việc sinh viên chọn nhiệm ý. Họ là những người có kiến thức (source) căn bản nhất. Ngoài ra sinh viên cũng phải nhìn vào khả năng của mình và khả năng tài chánh cùng thời gian học. Có một số các ngành học đòi hỏi sinh viên chọn lựa và tuyên bố (declare) các ngành học rất sớm, có ngành cho phép các em học hết hai năm đầu rồi thì sẽ lựa chọn.

Một số trường đại học bắt buộc sinh viên phải đậu những lớp căn bản yêu cầu (prerequistes) với một số điểm căn bản (GPA – Grade Point Average). Một số trường đại học khác, như ngành giáo dục, bạn phải chọn ngành học, rồi sau đó tốt nghiệp 4 năm mới được nhận vào trường sư phạm để học về sư phạm, phương pháp giảng dạy trước khi được các học khu bổ nhiệm vào dạy tại các trường.

 

Những Ngành Học chính - Kinh Viện (Academic) và Ứng Dụng (Applied)

Ngành học ứng dụng là ngành mà sinh viên sẽ dùng kỹ năng học được ở trong trường đại học để sau này ra hành nghề. Một số ví dụ là ngành khoa học về thực phẩm, kiến trúc cảnh trí, tài chánh, địa ốc, báo chí, giáo dục đặc biệt, kỹ sư điện, điều dưỡng, thú y hay khoa học nhận dạng về xương. Phần lớn các ngành này đều đòi hỏi sinh viên có bằng hành nghề (certifications) trước khi được làm việc.

Nhóm ngành học thứ hai không nhất thiết phải sử dụng kỹ năng này để làm việc mà để có thể học cao hơn, gọi là nhóm kinh viện (academic). Nhóm này giúp sinh viên thu thập kiến thức rộng lớn để làm việc trong giao tiếp nhân sự. Có khả năng hiểu, đọc viết và nghiên cứu ở cấp độ cao, như Anh ngữ, hóa học, kinh tế, và các khoa học truyền thông.

 

Trên đây là khái quát về một số ngành học. Giờ Học Đường hi vọng đã giúp phụ huynh có một cái nhìn khái quát về đại học Mỹ. Mong các em sẽ thành công đem lại vinh dự cho chính mình, gia đình và tổ quốc.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University