Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Các Ngành Khoa Học về Phi Hành và Hàng Không

(còn được biết dưới hai tên: Vận Tải Hàng Không và Phi Công Thương Mại hay Hành Khách)

Các ngành hàng không này sẽ giúp sinh viên trở thành những chuyên viên phi hành như phi công máy bay chuyên chở hành khách, máy bay của những đại công ty, hay một loại phi công nào khác. Trong khi huấn luyện để trở thành chuyên viên phi hành, các sinh viên sẽ được khuyến khích phát triển những khả năng lý luận giải đoán và toán học. Học trình sẽ nhấn mạnh vào việc quản lý phi hành đoàn, an toàn, và những nguyên tắc điều khiển máy bay.

Bạn có thích ngành này không?

 

Rất có thể bạn thích ngành này nếu bạn thích đi đó đi đây bằng máy bay; thích giải đoán những bài toán khô khan và hóc búa, làm việc với cơ khí máy móc, liên lạc và làm việc với con người; hoặc giả là mỗi lần máy bay bay ngang qua trên đầu là bạn ngước mắt nhìn lên để xem là loại máy bay gì.

Nên suy nghĩ để gia nhập vào ngành này nếu bạn rất giỏi về: Chú tâm đến chi tiết, có tài lãnh đạo, toán, trí nhớ tốt, phân tích và giải đoán có tính cách không gian; làm việc đồng đội, hoặc khéo léo tay chân, đầu óc nhạy bén, và có khả năng ăn nói.

 

Những Lớp Học Chuẩn Bị Đề Nghị ở Trung Học

Để chuẩn bị vào ngành này, các em học sinh cần:

- 4 năm Anh Ngữ

- Toán 4 (kể cả lớp tiền toán vi tích phân)

- Khoa học thực nghiệm 3 (gồm cả một lớp vật lý có chương trình về điện và từ trường)

- Khoa học xã hội 3

- Các lớp ngoại ngữ 2 - 3

Học sinh không cần có kinh nghiệm bay.

 

Những Lớp Học Trong Khi Huấn Luyện

 1. Hàng hải
 2. Huấn luyện điều khiển máy bay
 3. Khí tượng học
 4. Cơ khí hàng không
 5. Hàng hải tầm xa, tốc độ nhanh
 6. Cơ phận và bộ phận máy bay
 7. Hình thể phi hành
 8. Quản lý phi hành đoàn
 9. Hệ thống chuyên chở phản lực
 10. An toàn phi hành
 11. Phân tích kỹ thuật bay
 12. Diễn trình phi hành và kỹ thuật động cơ phản lực
 13. Các hệ thống kiểm soát phi hành và điện tử không lưu
 14. Các hoạt động/chức năng đường bay quốc tế

 

Nhiệm ý tập trung

Phi công máy bay hành khách, phi công đại công ty, cảnh sát không lưu, hàng không nông nghiệp và phi công quân sự.

 

Thông thường hai năm đầu là để huấn luyện cơ bản. Các em sẽ học về vật lý, toán học, và những khả năng truyền thông, cùng những lớp học hàng không cơ bản khác. Sinh viên sẽ được học về mô thức máy bay và những vận hành của chúng, kể cả những chức năng phi trình và hệ thống không lưu. Các sinh viên cũng học về những truyền thông liên lạc điện tử, các luật lệ của quốc gia, an toàn không hành, hệ thống không lưu, và không vận.

Trong năm thứ ba và thứ tư, các sinh viên sẽ lấy những lớp cao cấp về huấn luyện phi hành và những lớp về không vận cao cấp khác. Với sự trợ giúp của những dụng cụ phi hành, sinh viên sẽ thực tập bay, điều khiển máy bay, định phương hướng dưới sự theo dõi và huấn luyện của các giảng viên phi hành. Những chương trình huấn luyện này sẽ giúp sinh viên hoàn chỉnh những khả năng của phi công, như ứng đối nhanh nhẹn với mọi tình huống. Trong tất cả những lớp huấn luyện, vấn đề an toàn phi hành được đặt lên cao nhất.

Ngoài ra, các phi công tương lai cũng được huấn luyện về các yếu tố nhân sự trong ngành hàng không, bao gồm an toàn và quản lý phòng lái, tâm lý phi hành, điều tra tai nạn hàng không. Các sinh viên cũng được học về kinh tế, dịch vụ, truyền thông, và quản trị. Sinh viên cũng được chuẩn bị để đảm nhiệm những chức vụ khác ngoài công việc phi công.

Tùy sự khả thi của chương trình học, sau khi tốt nghiệp, các sinh viên có thể thi lấy bằng hành nghề của Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (Federal Aviation Administration) hoặc là sinh viên được chứng nhận để được cấp phát có chứng chỉ hành nghề điều khiển phi cơ thương mại.

Sinh viên cũng có thể chọn theo những ngành sau:

 

 • Quản trị hàng không
 • Cơ khí không lưu / hàng không
 • Vật Lý
 • Quản trị chuyên chở
 • Địa dư
 • Kiểm soát không lưu
 • Kỹ thuật sửa chữa máy bay
 • Kỹ thuật chế tạo máy bay
 • Bảo trì/kỹ thuật
 • Kỹ thuật quân sự

 

Giờ Học Đường chúc các em may mắn.

Nhị Hoàng

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University