Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Tìm Kiếm Học Bổng

Hàng năm có đến hàng triệu dollars của học bổng tư nhân. Các công ty, các hội đoàn, các hiệp hội, các tổ chức cộng đồng, nhà thờ, và các tổ chức bảo trợ khác, từ vài trăm dollars đến học bổng toàn phần cấp cho 4 năm học đại học. Tìm kiếm học bổng đòi hỏi thì giờ và năng lực, nhưng bạn phải nhớ đây là tiền cho không. Cho dù là bạn bỏ ra 5 giờ mới kiếm được học bổng 500 dollars, bạn vẫn nhớ rằng trong mỗi giờ tìm kiếm đó, bạn đã có 100 dolalrs, phải không?

Tiêu Chuẩn Để Được Cấp Học Bổng

Nhiều học bổng dựa trên các tiêu chuẩn sau:

 • Điểm Học Bạ
 • Đại Học Chọn Lựa
 • Nhiệm Ý (major) Chọn Lựa
 • Các Hiệp Hội Liên Hệ
 • Khả Năng Nghệ Thuật
 • Khả Năng Lãnh Đạo
 • Khả Năng Điền Kinh, Thể Thao
 • Giới Tính (Gender)
 • Giống Nòi (Race)
 • Các Tổ Chức Tôn Giáo
 • Các Tổ Chức Phụ Huynh
 • Công Ty Nơi Phụ Huynh Làm Việc
 • Cựu Quân Nhân
 • Nhu Cầu Kinh Tế

Nguồn Tài Trợ

Nhiều trang mạng web cung cấp dữ kiện học bổng (databases) sẽ làm công việc cực nhọc này cho bạn. Dựa vào tiêu chuẩn của mình và mạng sẽ cho ra một loạt các danh sách học bổng thích hợp với tiêu chuẩn của bạn. Phần lớn là miễn phí và bạn chỉ cần đăng ký là có thể sử dụng dịch vụ này được. Cũng có những trang mạng (webs) hay nối kết (links) giúp bạn đến những trang học bổng. Sau đây là một số:

Bạn cũng có thể vào thư viện kiếm sách để tìm kiếm học bổng. Sau đây là một vài sách tiêu biểu:

 • How to Get Money for College, by Woodburn Press (www.woodburnpress.com)
 • Cash for College, by NASFAA (www.nasfaa.org)
 • How to Pay For College, A Practical Guide for Families, by Gen and Kelly Tanabe
 • The A’s and B’s of Academic Scholarships, by Anna Leider and Anna Schimke
 • The Sholarshipbook , by National Scholarship Research Services
 • The Scholarship Advisor, by Christopher Vuturo
 • Winning Scholarship for College: An Insider Guide
 • Peterson’s College Money Handbook
 • Paying for College without Going for Broke, by Kalman and Geoff  Martz
 • Peterson’s Winning Money for College

Giờ Học Đường chúc các bạn may mắn, thành công !


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University