Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Bằng Cấp Ở Các Trường Đại Học Mỹ

Nếu các bạn đi học ở Mỹ, bạn có thể theo học hai năm, bốn năm hay nhiều hơn. Bài sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hệ thống của đại học Mỹ.

Certificate hay Diploma. Chứng chỉ hoàn tất một chương trình học. Chứng chỉ này cáp phát cho các sinh viên hoàn tất một chương trình không đòi hỏi bằng cấp, thông thường chỉ kéo dài một năm hay ít hơn. Thường, chứng chỉ này chỉ dùng cho những ngành kỹ thuật hay nghề. Điều kiện theo học khá dễ dàng, bạn chỉ cần bằng trung học hay tương đương là đủ. Tuy nhiên có một số ngành khác như kế toán chẳng hạn, bạn cần phải có một số kiến thức căn bản khác.

 

Associate Degree. Bằng hai năm. Bằng này có nhiều tên gọi:

 • Associate of Arts, A.A., liên quan đến các ngành khoa học nhân văn (không liên quan đến hội họa.)
 • Associate of Science. A.S., cấp cho sinh viên trong ngành khoa học
 • Associate in Applied Science, A.A.S., cũng được dùng trong các ngành kỹ thuật và huấn nghệ. Phần lớn các trường đại học cộng đồng hệ hai năm hay các trường kỹ thuật đều có chương trình này.

Các bằng Associate Degrees trong các chương trình chuyển tiếp (transfer) được thiết lập để giúp sinh viên hoàn tất học trình hai năm đầu của hệ bốn năm (B.A., B.S. – Bachelor Degrees), hầu hết được thiết lập ở các đại học cộng đồng.

Bachelor’s Degree. Các chương trình của bằng Bachelor’s Degree (có khi được gọi là Baccalaureate) thông thường là bốn năm, nhưng có chương trình có thể được hoàn tất trong vòng ba năm, nhưng lại có nơi hoàn thành trong năm năm. Thông dụng nhất là hai bằng Bachelor of Arts, B.A., và Bachelor of Science, B.S.. Cả hai đều bao gồm đòi hỏi một chương trình giáo dục tổng quát (general education), chương trình giáo dục môn chính (major) và các môn do mình xếp đặt (electives). Một vài chương trình cấp những văn bằng chuyên biệt như cử nhân nghệ thuật – B.F.A. (Fine Arts), hay kiến trúc – Bachelor of Architecture (B.Arch.). Tuy vậy, không có một tiêu chuẩn phổ quát nào giữa các văn bằng cấp phát từ một trường đại học này hay một đại học khác.

 

Teacher Certification. Chứng chỉ hành nghề của giáo viên. Mỗi tiểu bang đặt ra nguyên tắc và tiêu chuẩn để cấp chứng chỉ hành nghề cho giáo viên. Tiểu bang phải chuẩn nhận các chứng chỉ mà sinh viên hoàn tất - ở tiểu bang đó. Nói chung, các sinh viên phải có văn bằng 4 năm. Và phải hội đủ điều kiện sư phạm của tiểu bang. Hầu hết các tiểu bang đều buộc các giáo viên tương lai phải đậu một kỳ thi chuyên ngành là môn mà giáo sinh sẽ giảng dạy.

 

Master’s Degree. Bằng cao học, mà hiện nay có người gọi là thạc sĩ. Bằng cao học về nghệ thuật (Master of Arts – M.A.) và cao học về khoa học (Master of Science - M.S.) là những văn bằng khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên, là dành cho các sinh viên đã có văn bằng B.A. hay B.S.. Thông thường các sinh viên phải mất từ một tới hai năm để hoàn tất. Một số bằng cao học thông dụng là bằng cao học quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – M.B.A.), bằng cao học thư viện (Master of Library Science – M.L.S.), và bằng cao học công tác xã hội (Master of Social Work – M.S.W.). Trong một vài địa hạt, như luật và y khoa, thì văn bằng Master’s Degree đi theo sau văn bằng chuyên môn thứ nhất (first – professional degree) như J.D., hay M.D.

 

Doctorate. Văn bằng tiến sĩ. Văn bằng thông dụng nhất là văn bằng Ph.D (Doctor of Philosophy). Mặc dù tên gọi như vậy nhưng văn bằng này cấp phát cho các ứng viên tiến sĩ ở trong nhiều bộ môn nhân văn, mỹ thuật và khoa học. Các chương trình tiến sĩ khác là tiến sĩ giáo dục (Doctor of Education – ED.D.), tiền sĩ về y tế công cộng (Doctor of Public Health). Điều kiện là ứng viên phải theo học một chương trình quy định (course work), thực hiện một cuộc nghiên cứu độc lập được thể hiện trong một luận án. Thời gian học và hoàn tất, phần lớn là do ứng viên tự quyết định.

 

First – Professional Degree. Văn bằng chuyên môn cấp thứ nhất. Những chương trình này cung cấp những lớp điều kiện tiên khởi (prerequisites) để sinh viên sau này được giấy hành nghề trong các địa hạt chuyên môn như là y khoa, luật sư hay thú y. Muốn được chấp nhận vào các chương trình này sinh viên phải có ít nhất là hai năm học ở cấp đại học và chương trình suốt thời gian đăng ký học là 6 năm học. Văn bằng được cấp phát trong những bộ môn sau:

 • Chỉnh hình (Chiropractic)                   D.C., D.C.M.
 • Nha Khoa (Dentistry)                        D.D.S., D.M.D.
 • Luật học (Law)                                L.L.B., J.D
 • Y khoa (Medicine)                            M.D.
 • Nhãn khoa (Optometry)                    O.D.
 • Dược khoa (Pharmacy)                     Pharm.D.
 • Túc khoa (Podiatry)                         Pod.D., D.P., D.P.M.
 • Thú y (Veterinary Medicine)               D.V.M

 

Trên đây chỉ là một phần những bằng cấp căn bản của Mỹ. Những văn bằng chuyên môn cao cấp khác không nằm trong mục đích của bài này. Giờ Học Đường hi vọng đã đem đến một phần nào những tin tức khái quát của một phần nền giáo dục phức tạp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University