Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Thời Khóa Biểu Thi Cử Cho Học Sinh Trung Học Chuẩn Bị Vào Đại Học

Học sinh lớp 11 cần thi SAT vào các tháng Giêng, Tư, Năm, hay Sáu. Các em cũng có thể lấy kỳ thi ACT vào các tháng Hai, Tư, hay Sáu. Chuẩn bị kế hoạch để lấy lại kỳ thi SAT vào tháng Mười, Mười Một, hay Mười Hai trong khi học lớp 12, hay thi lại kỳ thi ACT vào các tháng Chín, Mười hay Mườoi Hai.

 

Nên nhớ: Bạn không thể lấy kỳ thi SAT hay SAT Môn Học Chuyên Biệt (SAT Subject Test) cùng ngày. Bạn có thể lấy ba kỳ thi chuyên biệt trong cùng một ngày.

Muốn biết lịch trình những kỳ thi chuyên biệt, học sinh nên vào trang mạng www.collegeboard.com để biết rõ.

Tìm hiểu xem trường nào đòi hỏi kết quả SAT hay ACT trước khi ghi danh thi.

Một số trường chỉ nhận ACT, mà không nhận SAT.

Ghi danh là trách nhiệm của bạn. Tài liệu và đơn ghi danh luôn luôn có ở tại các trường trung học, tại văn phòng cố vấn giáo dục. Bạn cũng có thể ghi danh trên mạng ở trang web www.collegeboard.com hoặc www.atc.org. Những thời điểm hết hạn ghi danh thi luôn luôn đi trước ngày thi rất xa. Hỏi cố vấn giáo dục về số code của trường - CEEB (College Entrance Examination Board). Số code này sẽ được dùng trong kỳ thi SAT và ACT cũng như trong đơn từ xin học bổng hay trợ cấp tài chánh.

Bạn sẽ phải trả một lệ phi cho mỗi lần thi. Tùy năm, bạn nên xem kỹ để biết lệ phí ghi danh.

Hỏi cố vấn giáo dục xem là bạn có được miễn tiền lệ phí ghi danh không.

 

Nhiều đại học yêu cầu bạn gởi trực tiếp điểm đến cho trường. Vậy bạn phải yêu cầu điểm của bạn gởi thẳng đến cho các trường bạn muốn theo học. Bạn phải chắc chắn ghi trên đơn những đại học nào bạn muốn theo để họ gởi điểm thi. Nên nhớ là cứ mỗi copy gởi đi, bạn phải chịu một lệ phí nhỏ. Báo cáo điểm thi bao gồm các kỳ thi SAT, ACT, và SAT môn thi chuyên biệt (SAT Subject Tests Scores)

 

SAT cho các học sinh đặc biệt

Cả hai kỳ thi SAT và ACT đều có những mẫu thi đặc biệt cho các em học sinh thuộc những chương trình giáo dục đặc biệt. Học sinh hội đủ điều kiện có thể được nghe bài thi trên bảng, do giám khảo đọc cho, hay có nhiều giờ hơn để làm bài thi. Các đại học không từ chối sinh viên theo học dựa trên cơ bản khuyết tật, tuy nhiên, các phân khoa có quyền từ chối nếu họ nhận thấy rằng học sinh đó sẽ không thành công.

 

Càng Thực Tập Nhiều Càng Tốt

Càng thực tập càng cải thiện được điểm thi. Các bạn có thể tự học hay thi thử online ở trang web www.number2.com. Các bạn cũng có thể xem câu thi mẫu ở trang mạng (web)SAT và ACT .

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University