Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Mượn Nợ Đi Học Đại Học

Khi bạn phải mượn nợ, bạn nhớ những điều sau đây:


 • Chỉ mượn khi bạn thấy là tuyệt đối mình cần.
 • Phải biết cách tổ chức và nhớ lưu trữ hồ sơ.
 • Nếu bạn cần phải mượn thêm tiền, nên chỉ mượn cùng một chủ nợ - lender - bạn sẽ gộp tất cả tiền nợ vào một món, như vậy sẽ làm đơn giản khi trả nợ.
 • Tiếp tục đi học cho đến khi bạn tốt nghiệp. Nếu bạn không đi học bán thời gian, bạn sẽ phải trả nợ trước khi bạn hoàn tất học trình.
 • Nhiều chủ nợ - lenders – khuyến khích những sinh viên có lịch sử tín dụng tốt (good credit history) bằng cách cho mượn lãi suất thấp, vậy bạn phải nhớ làm tốt lịch sử tín dụng của mình trước khi mượn nợ tư nhân (private loan).
 • Phần lớn những khoản nợ giáo dục thường có những lãi suất linh động (variable rate) và một lãi suất giới hạn nào đó (interest rate cap). Bạn có quyền hỏi khoảng chừng món nợ bao nhiêu và toàn bộ món nợ sẽ trả là bao nhiêu.
 • Hỏi lệ phí mượn nợ
 • Tìm hiểu là bạn có phải trả nợ khi còn đang đi học
 • Tìm hiểu là nếu chính phủ trả lãi suất cho bạn trong khi đang theo học hay là thời kỳ ân huệ (grace period), hoặc là thời kỳ tạm hoàn trả (deferment period)
 • Tìm hiểu về lãi suất cộng thêm vào tiền vốn được tính toán như thế nào trong khi bạn được hoàn trả tiền mượn (deferred).
 • Hãy chọn một chủ nợ - lender – với lịch trình trả lại nợ linh động.
 • Tìm hiểu xem nếu bạn trả đúng nợ theo thời hạn, bạn có quyền được hưởng lãi suất ưu đãi không?
 • Hãy chọn một chủ nợ mà bạn có thể trả qua vi tính - internet, điều này sẽ giúp bạn trả nhanh hơn, tiết kiệm thì giờ và tiền bạc
 • Chọn một chủ nợ có dịch vụ khách hàng tuyệt hảo, và có thời khóa biểu linh động cho khách hàng.

Chính phủ liên bang, như đã nói, là nguồn tài trợ cấp tài chánh lớn nhất cho các nợ giáo dục  (education loan). Hai chương trình chính là Chương Trình Nợ Giáo Dục Gia Đình của Liên Bang (the Federal  Family Direct Education Loan Program - FFELP) và William D. Ford Federal Direct Loan Program (FDLP) - Chương Trình Nợ Trực Tiếp William Ford. Cả hai chương trình đều có những điều khoản cho vay mượn như nhau. Tuy vậy, có một sự khác biệt quan trọng - trong chương trình FFELP - Chương Trình Nợ Giáo Dục Gia Đình của Liên bang, nhà băng của bạn, nhà băng tín dụng (credit union), hay nhà trường là chủ nợ - lender -; trong FDLP - Chương Trình Nợ Trực Tiếp William Ford, chính phủ liên bang là chủ nợ.

 • Chương Trình Nợ Liên Bang Perkins: Lãi suất nhất định cho những sinh viên có nhu cầu tài chánh bức thiết. Chương trình này do liên bang tài trợ và các đại học quản lý.
 • Chương Trình Nợ Stafford Liên Bang: (được hỗ trợ của Liên bang hay không hỗ trợ) là những chương trình nợ lãi suất thấp theo học tối thiểu là bán thời gian.
 • Chương trình nợ được chính phủ trả lãi suất (subsidized): Bạn có thể hưởng được chương trình này. Chính phủ liên bang sẽ trả lãi suất cho bạn trong khi bạn đang theo học.
 • Chương trình cho mượn nợ dù bạn có khả năng tài chánh cao hay không. Bạn có thể xin được mượn nợ chương trình Stafford cho dù gia đình bạn khá giả hay không khá giả.  Bạn phải chịu mọi lãi suất gộp lại, nhưng bạn không phải trả nợ cho đến khi bạn tốt nghiệp hay rời trường. Nếu bạn không được mượn toàn bộ nợ chính phủ trả lãi suất, bạn có thể mượn phần còn lại ở chương trình này.
 • Chương Trình Nợ (Loan) Plus: Chương Trình Mượn Nợ của Cha Mẹ Cho Các Sinh Viên Hệ 4 Năm - Parent Loan for Undergraduate Students - cho phép phụ huynh mượn nợ cho mọi sinh viên, con cái còn tùy thuộc tài chánh vào cha mẹ, ít nhất là đang đi học bán thời gian. Cha mẹ có thể mượn toàn bộ số nợ cần thiết để con đi học sau khi đã trừ ra những khoản trợ cấp khác. Quan trọng: chương trình Plus yêu cầu người mượn nợ phải trả lại nợ 60 ngày sau khi nhận tiền mượn nợ.
 • Nợ Của Trường Theo Học: đây là chương trình của những trường theo học. Mọi điều lệ đều do nhà trường hoạch định.
 • Nợ Tư Nhân: Nợ do nhà băng hay các tổ chức cho vay mượn, tùy điều lệ nhà băng hay các tổ chức định đoạt.

Làm Sao Để Trả Tiền Nợ

Trước khi nhận tiền nợ (loan) của liên bang_Federal Stafford Loan, bạn cần hoàn tất Giấy Hứa Trả Nợ (Master Promissory Note), gọi là PMN. Đây là giấy mượn nợ hợp pháp, theo đó, bạn sẽ trả lại nợ theo thời gian và điều khoản qui định.

Cơ quan cho mượn nợ sẽ gởi tiền đến đại học trả những chi phí cho bạn, bằng ngân phiếu (check) hay điện tử (electronics). Sau khi đã đài thọ những chi phí tiền học, tiền ăn ở, nếu bạn ở nội trú, số tiền dư ra sẽ gởi cho bạn. Nếu đây là món nợ đầu tiên, bạn sẽ nhận được sau 30 ngày nhập học.

 

Giờ Học Đường, một lần nữa chúc bạn may mắn.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University