Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Đường Vào Đại Học

Trong bài viết tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc chuẩn bị cho các em vào trung học cơ sở.  Hôm nay chúng tôi viết về đề tài những chuẩn bị cho con em vào đại học. Đây là một giấc mơ cho hầu hết mọi phụ huynh có con trong lứa tuổi này. Mặc dù bài viết này nhằm vào độc giả đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng muốn gởi đến quí độc giả trong và ngoài nước Việt những thông tin giáo dục của một quốc gia mà nơi đó việc học hành trở nên một quyền lợi chứ không phải là một đặc quyền của một nhóm nào. Nền giáo dục Hoa Kỳ, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất đều mở cửa cho tất cả mọi người. Ai cũng có quyền đi học, và ai cũng có quyền theo học.

Trong một xã hội mà người dân nếu lợi tức thấp, hay không có lợi tức, việc giáo dục càng rộng mở hơn nữa. Các sinh viên từ những gia đình này sẽ được chiếu cố về tài chánh để theo học. Nhà nước có nhiều chương trình trợ giúp tài chánh cho con em. Những gia đình trung lưu hay khá giả đều phải đóng tiền học phí đại học, những sinh viên xuất thân từ những gia đình mà lợi tức dưới mức ấn định, sẽ hoàn toàn được hưởng một nền giáo dục đại học miễn phí.

Hệ thống đại học tại Hoa Kỳ rất đa dạng. Riêng tại California thì ở cấp địa phương có đại học cộng đồng (community college), ở cấp tiểu bang có hệ thống tiểu bang và hệ thống đại học California. Để phụ huynh có một khái niệm về việc chuẩn bị cho các em vào đại học, chúng tôi xin cập nhật những tin tức mới nhất về một hệ thống đại học ở Califonia mà rất đông sinh viên Việt Năm theo học, dù là các em sinh ra, lớn lên ở đây hay du học ở tiểu bang này.

Một bằng cấp đại học sẽ giúp các em đạt được giấc mơ của mình, các em có thể trở thành những nhà giáo dục, một phi hành gia, một bác sĩ hay một điều dưỡng viên, một thể thao gia, một nữ tài tử, hay bất cứ một nghề nghiệp mà các em muốn. Để được như vậy, các em phải lên kế hoạch thật sớm và theo dõi kế hoạch của mình một cách hợp lý.

 

Phụ huynh có thể theo dõi phần thông tin chỉ dẫn dưới đây để giúp đỡ con em

Hệ đại học California đòi hỏi các học sinh phải hoàn tất những lớp học chuẩn bị trước khi được nhận vào đại học. Đây là một tổng thể các lớp học được gọi là các lớp từ A đến G, là những lớp bắt buộc, trước khi các em học sinh được nhận vào hệ đại học tiểu bang California.

Anh Văn: 4 năm Anh Văn chuẩn bị đại học, luận văn và văn chương

Toán: 3 năm (mặc dù chúng tôi để nghi là các em lấy thêm 1 năm toán nữa. Các môn Đại Số 1, Hình Học, Đại Số 2, và các lớp toán cao hơn.

Lịch Sử và Khoa Học Xã Hội: 2 năm, gồm 1 năm Lịch Sử Hoa Kỳ (hay một tam cá nguyệt  và một học kỳ Lịch Sử Hoa Kỳ và một học kỳ Công Dân hay Chính Phủ Hoa Kỳ) và 1 năm khoa học xã hội.

Khoa Học: 2 năm với phần thực tập trong phòng thí nghiệm.

Ngoại Ngữ: 2 năm (cùng một ngoại ngữ). Học sinh có thể lấy lớp Ngôn Ngữ Ra Dấu Cho Người Điếc (American Sign Language)

Lớp Mỹ Thuật và Kịch Nghệ : 1 năm về khiêu vũ, kịch nghệ hay sân khấu, nhạc hay mỹ thuật.

Môn Phụ Chuẩn Bị Vào Đại Học: 1 năm bất cứ lớp chuẩn bị vào đại học nào.

Phụ huynh hay học sinh muốn biết những lớp A đến G nào đòi hỏi để được vào đại học xin mở trang mạng www.ucop.edu/doorways để biết thêm chi tiết.

 

Học Phí Ở Đại Học Hệ Đại Học Tiểu Bang California, viết tắt là CSU (California State University)

Trung bình sinh viên sẽ đóng học phi $3,500 mỗi năm. Đây là hệ thống đại học có học phí thấp nhất trên toàn cõi liên bang Hoa Kỳ.

Sinh viên có thể xin trợ cấp tài chánh - financial aid - Xin quí vị vào trang mạng www.fafsa.ed.gov để biết thêm chi tiết.

Nếu học sinh học giỏi có điểm cao trong những năm trung học, thỏa mãn được yêu cầu về trợ giúp tài chánh và là cư dân tiểu bang California, học sinh có thể bảo đảm được cấp học bổng Cal Grant (xin vào trang mạng www.csac.ca.gov để biết rõ thêm). Đây là tiền cho không, sinh viên không phải hoàn trả.

 

Gia Đình Có Thể Làm Gì Để Giúp Các Em Thành Đạt Ở Trường

Hãy giúp các em làm bài ở nhà (homework), gặp gỡ các giáo viên phụ trách, cùng với các giáo viên cố vấn (counselors) để thảo luận lớp học các em cần phải lấy để chuẩn bị vào đại học.

Thảo luận với các em về những nghề nghiệp tương lai mà các em ưa thích và đại học nào em muốn đến học.

Tìm kiếm trợ cấp tài chánh, học bổng và những Tài Khoản Cho Không Cal Grants.  Quí vị phụ huynh và các em cũng có thể mở một tài khoản tiết kiệm để dành đi học (xin vào xem www.scholarshare.com)

Liên lạc với những đại học thuộc hệ CSU mà con em thích đến học để thăm viếng và tìm hiểu về những chương trình các đại học này cung cấp, cũng cần tìm hiểu về điều kiện nhập học và trợ cấp tài chánh.

 

Điểm Trung Bình Quan Trọng Ra Sao?

Nếu điểm trung bình GPA - Grade Point Average - của các em từ lớp 10 đến lớp 12 và từ những lớp chuẩn bị vào đại học là trên 3.00, các học sinh đương nhiên đã đạt yêu cầu nhập học vào hệ thống đại học CSU.

Nếu điểm GPA là giữa 2.00 và 3.00, việc thu nhận vào hệ thống này còn tùy thuộc vào điểm SAT (Scholastic Assessment Test) hay ACT (American College Testing). Phụ huynh và học sinh có thể vào xem thêm chi tiết ở trang mạng www.csmentor.edu

Phụ Huynh và Học Sinh quan tam đến hệ thống đại học này, xin vào trang mang www.calstate.edu hay www.casub.edu

 

Chuẩn Bị Bắt Đầu Từ Trung Học Đệ Nhất Cấp (Cơ Sở)

Khi các em ở các lớp 6 và lớp 7, các em nên bắt đầu nói chuyện với các giáo viên cố vấn (counselors) về những lớp em cần lấy. Lấy các lớp Anh Văn thật giỏi và những lớp toán, chẳng hạn như Tiền Đại Số (Pre-Algebra). Qua lớp 8, nếu đã xong Pre-Algebra thì lấy Đại Số 1 (Algebra 1). Ở lớp 8, nếu nhà trường có những lớp ngoại ngữ, em nên chọn một ngoại ngữ để lấy. Nhiều em chọn Việt Ngữ, Nhật Ngữ, Tây Ban Nha, Pháp Ngữ…Hay nhất là chọn một ngôn ngữ mà em thấy sẽ sử dụng được sau này, và đó là ngôn ngữ mà em yêu thích. Vào tháng Chín (September) em nên ghi danh lấy kỳ thi PSAT (Preliminary Schlastic Assessment Test) tức là kỳ thi để giúp em có một khái niệm về kỳ thi SAT sau này, cũng là kỳ thi mà nếu đạt được điểm tối ưu, em hi vọng sẽ có học bổng đại học. Em có thể vào trang mạng này để lập Bảng Thiết Kế cho việc học của mình www.csumentor.edu

 

Đến Trung Học Đệ Nhị Cấp (Phổ Thông)

Bắt đầu từ lớp 9 (freshman), các em hãy lấy những lớp cần thiết để vào đại học. Tiêu chuẩn căn bản là Đại Số 1, hay Hình Học, các lớp Anh Văn Dự Bị Đại Học, và một ngoại ngữ. (Algebra 1, or Geometry and a foreign language)

Bắt đầu lấy những môn phụ (elective) mà đại học chấp nhận: Lịch Sử, Anh Văn, Toán, Khoa Học, Mỹ thuật và một ngoại ngữ.

Bắt đầu cập nhật những tin tức giáo dục về em, như đã lấy những lớp nào thông qua trang mạng của chương mục em đã thiết lập từ trước www.csumentor.ed. Trang mạng này có những thông tin chỉ dẫn về các lớp học và điểm cần thiết để được nhận vào hệ thống California State University.

lớp 10 (sophomore), các em cần lấy Hình Học (Geometry) hay Đại Số 2 (Algebra 2), lấy thêm những lớp Anh Văn cần thiết để được nhận vào đại học. Vào tháng 10 (October), ghi danh thi PSAT nếu chưa thi. Thi kỳ thi PLAN từ Kỳ Thi Tuyển Chọn Vào Đại Học ACT (American College Testing). Nếu có những lớp bồi dưỡng nào được tổ chức ở các lớp đại học mùa hè như âm nhạc, khoa học, cơ khí, viết, làm phim …

Qua lớp 11 (junior), các em sẽ gặp các giáo viên cố vấn để duyệt lại các lớp học của mình và những lớp sẽ học cho thuần nhất với những yêu cầu của đại học. Ở lớp này, các em đã phải lấy Đại Số 2 (Algera II) hay lớp toán cao cùng với Anh Văn với sự nhấn mạnh về viết và đọc hiểu chiều sâu (critical reading)

Các em nên lấy kỳ thi của Đại Học Hệ CSU (vào mạng www.calstate.edu.eap) để biết chắc là em đã sẵn sàng theo học toàn Anh Văn cấp đại học.

Các em lấy những lớp Cấp Cao (AP - Advanced  Placement classes), ghi danh để lấy các kỳ thi AP vào mùa xuân. Các em có thể được công nhận tín chỉ đại học nếu các em có điểm cao trong những kỳ thi này.

 

Kỳ Thi SAT (Scholastic Assessment Test) hay ACT (American College Testing)

Các em nên đăng ký ghi danh một tháng trước kỳ thi. Nếu các em lấy kỳ thi này trong mùa xuân hoặc mùa hè, các em có thể có kết quả đúng hạn để biết có cần thi lại hay không để có điểm cao hơn trong mùa thu. Nhiều đại học yêu cầu các em lấy kỳ thi SAT vào tháng 10 (October)  của niên học năm lớp 12.

 

Sau Cùng Lớp 12 (Senior)

Các em sẽ lấy các lớp Anh Ngữ và những lớp khác để đạt yêu cầu vào hệ CSU. Chúng tôi đề nghị các em là các lớp Lượng Giác, Phân Tích Hình Học và Vi Tích Phân (Analytical Geometry và Calculus).

Nếu các em Chưa Sẵn Sàng Vào Đại Học hay đạt được điều kiện được nhận vào đại học về mặt toán học trong kỳ thi toán lớp 11 Early Assessment Program (EAP), gọi là Kỳ Thi Để Thử Khả Năng Trước, các em cần phải lấy lớp toán 12, điều kiện tiên quyết trước khi lấy lớp Algebra 2 để cải thiện khả năng toán của mình. Điều này sẽ giúp em dễ đậu Kỳ Thi Xếp Hạng của hệ thống Đại Học CSU.

Nếu khả năng Anh Văn chưa đủ để vào đại học, trên kỳ thi EAP nói trên, các em nên vào trang mạng www.csuenglishsuccess.org để học hỏi thêm về môn này. Điều này sẽ giúp em có cơ hội đậu kỳ thi Xếp Hạng như đã nói trên.

 

Những Dấu Mốc

Đầu tháng 9 (September), đăng ký thi kỳ thi SAT hay ACT

Tháng 10 (October), tháng 11 (November), xin ghi danh học CSU (vào mạng www.csumentor.edu). Nếu các em vẫn thường cập nhật chương trình học của mình trên Kế Hoach Học Sinh, các tin tức chỉ dẫn của em sẽ được chuyển đến đơn của em. Hạn cuối nộp đơn là 30 tháng 11 (November 30).

Xin học bổng. Gặp gỡ các giáo viên cố vấn để biết thêm những thông tin về học bổng. Em cũng có thể đến những trung tâm nghề nghiệp ở trường để biết thêm chi tiết.

Đầu tháng 11: đăng ký ghi danh thi SAT tháng Mười Hai, hay ACT

Từ Tháng Giêng đến Tháng Ba: Trong những tháng này, các em sẽ nộp đơn xin trợ cấp tài chánh, financial aid, (các em sẽ vào mạng www.fafsa.ed.gov sẽ có đủ chi tiết). Phụ huynh nhớ nhắc nhở các em. Nhớ rằng đến sau ngày 2 tháng Ba là hết hạn rồi.

Từ Tháng Ba đến Tháng Năm (March - May) đăng ký để dự kỳ thi Xếp Hạng (Placement Test của Đại Học CSU), ngoại trừ em được miễn giảm (exempt), đây là kỳ thi theo yêu cầu trước khi được nhận vào đại học

Cuối Mùa Xuân: Những em học sinh nào đã lấy các lớp Cao Cấp (AP) bây giờ nên thi các kỳ thi này. Các em sẽ được miễn trừ và có được tín chỉ của đại học.

 

 

Toàn Ban Biên Tãp Giờ Học Đường chúc các em học sinh và phụ huynh may mắn. Đây là thời điểm mà các em lớp 12 đang chờ đợi trợ cấp tài chánh, và được nhận vào đại học.

Thay mặt,

Hoàng Văn Thắng & Trương Thị Hoàng Ngọc


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University