Monday, Sep 24th

Last update02:43:24 PM GMT

Tìm Hiểu Hệ Thống Đại Học University of Calfornia - Hệ Thống UC

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi xin trình bày những nét khái quát về một hệ thống đại học công đứng hạng nhất nhì trên thế giới tại California. Đó là hệ thống đại học University of California, đây là một hệ thống khác với hệ thống California State University mà chúng tôi đã nói trong một bài trước.

 

Hệ thống UC là một hệ thống đại học công thuộc tiểu bang California, hệ thống đại học California là một hệ thống trong tổng thể hệ thống đại học cấp cao (higher education), bao gồm hệ California State University (CSU), và California Community College.


Điều Kiện Được Nhập Học Vào Đại Học Thuộc Hệ Thống UC

Mọi đại học UC trông coi việc thu nhận sinh viên riêng rẽ, tuy nhiên đơn xin theo học UC chỉ có một. Nếu đơn để nộp không phải là đơn điện tử, thì đơn thường sẽ được chép  (scan) vào máy vi tính và phòng thu nhận đơn sẽ phân phát đơn đến các văn phòng thu nhận sinh viên (admission offices). Các văn phòng thu nhận sinh viên bậc cao học hay cao hơn sẽ được trực tiếp duyệt xét bởi ban ngành (department) liên quan.

Các đại học hệ UC hiện nay thu nhận sinh viên từ các trường trung học, nếu sinh viên này đứng trong số 4% thuộc hạng giỏi nhất. Sự quyết định lại là 4% được qui định trong Eligibility in the Local Context mà chúng tôi tạm dịch là Tiêu Chuẩn Thu Nhận của Địa Phương. Tất cả những sinh viên trong số phần trăm này đều được thu nhận, mặc dù đôi khi không được thu nhận vào đại học mà mình chọn lựa.

Sinh viên nào không được chọn vào trường mình chọn lựa sẽ được đậu vào danh sách chuyển tiếp (referral pool), để các đại học có chỗ cho sinh viên, sẽ thu nhận họ. Việc thu nhận sinh viên ngày nay trên toàn cõi các đại học UC, dựa trên 14 yếu tố sau đây.

1. Điểm trung bình từ các lớp học” a đến g”, để các điểm phụ thêm do các lớp danh dự được các đại học công nhận là đạt tiêu chuẩn - University-certified honors courses)

2. Điểm chuẩn  trên các kỳ thi ACT cộng môn Viết hoặc kỳ thi lý luận SAT và hai kỳ thi SAT phụ (SAT Subject Test), là hai môn học lựa chọn.

3. Số lượng các lớp học , nội dung và khả năng thành đạt trong lớp ngoài những lớp học đòi hỏi a đến g.

4. Số lượng và thành quả trong những lớp danh dự được đại học UC chuẩn nhận (University-approved courses) và những lớp Xếp Hạng Cao Cấp (Advanced classes), những bằng tú tài quốc tế (international  Baccalaureate) và những lớp có thể chuyển đổi qua đại học (transferable college courses)

5. Được hệ thống Đại Học UC chấp nhận là đứng vào hàng đầu 4% ở cuối năm lớp 11 (junior), dựa theo Tiêu Chuẩn Thu Nhận ở Địa Phương

6. Kết quả của chương trình học năm lớp 12 (senior), dựa trên thể loại (type) và số lượng các lớp học đang theo học hay dự định.

7. Thành quả làm việc của học sinh liên quan đến những cơ hội giáo dục cung cấp từ trường  trung học nơi ứng viên đang theo học.

8. Thành quả xuất sắc trong một hay nhiều hơn ở các bộ môn/lớp học sinh theo học.

9. Thành quả xuất sắc của những công trình/dự án (project) trong bất cứ ngành học nào.

10. Sự vượt trội hay cải thiện được đánh dấu bằng mức gia tăng nhảy vọt ở điểm trung bình GPA và kết quả của lớp học đã hoàn tất.

11. Năng khiếu đặc biệt, những thành tựu hay giải thưởng trong một môn học hay địa hạt nào, chẳng hạn như nghệ thuật, mỹ thuật, truyền thông hay thể thao, hay những năng khiếu đặc biệt chẳng hạn khả năng truyền đạt bằng chữ viết hay ngôn ngữ, những lãnh vực đặc biệt, chẳng hạn đặc biệt quan tâm và nghiên cứu các văn hóa khác, khả năng lãnh đạo, có những thành quả trong hoạt động cộng đồng, hay tham gia vào hội đồng học sinh, hay những kinh nghiệm đóng góp cho cộng đồng khác ở trong phạm vi trường học hay cộng đồng

12. Hoàn tất tốt đẹp những dự án  hoạt động trong trường học, trong phạm trù của chương trình học, hay có liên hệ đặc biệt đến những hoạt động của trường.

13. Những thành quả học vấn phản ánh trên kinh nghiệm sống của học sinh và những trường hợp đặc biệt.

14. Vị trí nơi học sinh sống và trường trung học học sinh theo học.

 

Mặc dù đây là chính sách chung của đại học hệ UC, tùy theo nhu cầu và cơ số tiếp nhận, mỗi trường có thể dựa vào những tiêu chuẩn cảm thấy cần thiết để duyệt xét đơn xin học của học sinh. Ví dụ các trường đại học UC Santa Barbara, San Diego, và Santa Cruz,  đơn học sinh được duyệt xét dựa vào hệ thống điểm (points) trên điểm SAT và ACT, và SAT môn chuyên biệt, trong khi  UC Davis, Berkeley, Irvine và Los Angeles, kết quả học vấn được duyệt xét trong phạm trù của trường theo học và cộng đồng chung quanh trường trung học.

Quí vị phụ huynh có thể vào tiểu mục giáo dục để tìm hiểu theo hệ thống đại học của Mỹ, mà trọng tâm là các đại học California. Giờ Học Đường chúc quí phụ huynh và học sinh may mắn.  Nếu có câu hỏi nào xin quí vị gởi điện thư cho chúng tôi ở Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Thây Đồ Hoàng


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University