Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Hệ Thống Giáo Dục của Anh Quốc

Trong viễn tưởng đi tìm một mẫu thức tốt đẹp về giáo dục, Giờ Học Đường xin gởi đến các phụ huynh, độc giả bài viết về nền giáo dục tại nước Anh. Chúng ta vẫn thường nghe đến những đại học Oxford, Cambridge là nơi sản sinh ra những nhân tài của thế giới, vậy chúng ta hãy thử xem nước này đã chuẩn bị cho những nhân tài đó như thế nào.

Việc giáo dục tại Anh Quốc là bắt buộc (compulsory) và miễn phí cho các em học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Ở vào lứa tuổi 16, 2/3 học sinh rời trường và đi làm việc. Khoảng1/3 tiếp tục đi học cho đến 18 tuổi. Hiện nay Anh Quốc có khoảng 30 ngàn trường quốc gia và 2000 trường học tư.

 

 

Các Trường Tiểu Học (Primary Schools). Trẻ con theo học bậc tiểu học sáu năm, là từ 5 tuổi đến 11 tuổi. Trường tiểu học có thể chỉ nằm trong một building với hai ban ngành (department): Ấu Nhi (infant) và Tiểu Học (junior) hoặc là ở hẳn hai trường khác nhau, một trường dành cho Ấu Nhi và một cho Tiểu Học.

 

Các Trường Trung Học (Secondary Schools). Một trường trung học phổ thông cung ứng các chương trình và lớp học cho học sinh trong vòng 5 năm thuộc mọi năng khiếu khác nhau. Học sinh được lên lớp không tùy thuộc vào các kỳ thi, các em được tự động học tiếp lớp cao hơn. Không có học sinh nào được ở lại lớp.

 

Chương Trình Học Quốc Gia. Một trong những thay đổi quan trọng trong nền giáo dục của Anh Quốc là Đạo Luật Cải Tiến Giáo Dục năm 1988. Theo đạo luật này thì các học sinh từ 5 đến 16 tuổi phải theo một chương trình học nhất quán trong tất cả các trường của nhà nước. Chương trình gồm có mười bộ môn tất cả phải theo học là Anh Văn, Toán, Khoa Học, và một sinh ngữ (từ11 đến 16 tuổi),  Khoa Học Kỹ Thuật và Thiết Kế (design), Lịch Sử, Địa Dư, Âm Nhạc, Nghệ Thuật và Thể Dục.

Giáo dục về tôn giáo là môn yêu cầu cho tất cả học sinh nam trong chương trình học. Phụ huynh không muốn con mình theo học có quyền rút con ra khỏi những lớp này. Sự tiến bộ của học sinh được đo lường bằng những kỳ thi viết và thực hành.

 

Bằng Tốt Nghiệp Trung Học GCSE và Các Cấp A (Advanced Level Examination). Chữ GCSE là viết tắt của General Certificate of Secondary Education. Học sinh trung học phải thi kỳ thi này sau năm năm học tập. Học sinh có thể thi thêm nhiều môn tùy ý. Những học sinh không xuất sắc chỉ thi ba hay bốn môn mà thôi. Những học sinh giỏi hơn sẽ thi năm hay sáu môn. Nhiều học sinh có tham vọng thì tiếp tục năm thứ sáu. Các em sẽ học thêm ở trường 2 năm nữa và lấy những kỳ thi Cấp Độ Cao ( Advanced level examination).

Năm Thứ Sáu: Phần lớn các trường trung học đều có ban ngành năm thứ sáu (6th - form department) cung cấp những môn học một hay hai năm. Một số học sinh, tuy vậy, chọn đi trường cao đẳng hay đại học năm thứ sáu, nơi mà môi trường khác với trường trung học, và học sinh được đối xử như là người lớn.

Ở năm thứ sáu trung học, phần lớn các học sinh đã sở hữu được một số kiến thức chuyên môn trong ba hay bốn môn học. Những năng khiếu này sẽ giúp học sinh chuẩn bị bước vào một trường đại học, trường kỹ thuật bách khoa hay là trường cao đẳng, học đi thẳng vào ngành nghề và làm việc cho hãng xưởng, hay trong thương trường.

 

Đại Học. Anh Quốc có khoảng 90 đại học, gồm có các đại học Mở (Open University), trường đại học Oxford, Cambridge vốn đã được thành lập từ thế kỷ thứ 13. Ngoài ra 15 trường cao đẳng kỹ thuật ở Anh quốc dạy chương trình học quốc gia nhấn mạnh đến khoa học, kỹ thuật, và toán học.

Sinh viên Việt Nam muốn xin vào đại học Anh Quốc, xin ghi nhớ những điều sau đây:

- Nên nộp đơn đến các đại học để được cứu xét giữa ngày 1 tháng Chín đến ngày 3 tháng Sáu, Để có thể được chấp thuận vào học, ứng viên phải nộp đơn trước ngày 30 tháng Sáu. Tuy vậy, tùy đại học, ứng viên phải kiểm tra lại ngày nhận đơn và đáo hạn của họ.

Nên xin học sớm để còn có thì giờ làm mọi thủ tục, đi lại và đến thành phố nơi mình theo học.

- Nhớ đính kèm theo đơn một thư giới thiệu mà người giới thiệu không phải là bà con thân quyến hay bạn hữu. Giấy giới thiệu bao gồm những lời viết về khả năng của ứng viên, khả năng thành tựu trong tương lai, đức tính tốt của cá nhân ứng viên, khả năng thông tin truyền đạt và tính độc lập của tư tưởng. Cũng cần nói đến dự định nghề nghiệp trong tương lai của ứng viên, sức khỏe, những điều quan tâm (interest) của ứng viên cùng khả năng Anh Ngữ. Phần lớn các đại học đều có những lớp, khoá học Anh Ngữ dành cho những sinh viên nước ngoài. Ứng viên Việt Nam có thể vào website (trang mạng) www.arels.org.uk hay www.baselt.org.uk để biết rõ chi tiết hơn về những lớp này.

- Xin gia hạn visa: Ứng viên nếu đã ở Anh Quốc và muốn xin gia hạn visa cần phải nộp đơn trước ngày visa đáo hạn, thường là một tháng. Ứng viên có thể nộp đơn bằng bưu điện hay đích thân. Để được chấp thuận, ứng viên cần có những bản báo cáo của nhà băng, chứng nhận của ban ngành của trường nơi theo học hay cùi check lương bổng.

Nếu gởi qua đường bưu điện, ứng viên cần gởi theo địa chỉ sau:

Immigration and Nationality Directorate

Whitfift  Center,

Wellesley Road,

Croyden Surrey

CR9 1AT

Nếu là đích thân, ứng viên chỉ việc thân hành đến Bộ Nội Vụ, nhớ rằng khi đến phải chờ để được một nhân viên Sở Di Trú tiếp. Còn nếu bỏ ra ngoài thì lại phải đứng sau hàng một lần nữa, rất tốn thời gian.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University