Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Một Vài Đóng Góp Đối Với Phụ Huynh Có Con Thông Minh Thiên Bẩm (Gifted and Talented)

Ông bà có thể là phụ huynh của một em thông minh thiên bẩm. Trong nền giáo dục ở bang California, Bộ Giáo Dục đặt hẳn một cơ quan chuyên trách lo dịch vụ cho các em thông minh thiên bẩm, đó là cơ quan California Department of Gifted and Talented Education, gọi tắt là GATE. Bài viết dưới đây sẽ để cập đến những dấu hiệu con trẻ thông minh thiên bẩm, phụ huynh cần phải làm gi để phụ giúp con em, cùng những trang mạng quí vị có thể vào để tìm hiểu thêm.

Các em thông minh thiên bẩm thường có những dấu hiệu rất sớm trong đời. Những dấu hiệu này có thể thấy trong các địa hạt như sau:

  1. Khả năng suy diễn tri thức
  2. Khả năng lãnh đạo
  3. Khả năng sáng tạo
  4. Khả năng xuất sắc trong một môn học nào đó
  5. Khả năng có thể đạt thành quả cao
  6. Khả năng thiên bẩm trong lãnh vực nghệ thuật trình diễn hay họa hình

Hiện nay ước lượng có đến 3 triệu em thông minh thiên bẩm đang ngồi trong những lớp học trên toàn liên bang nước Mỹ. Vì cách học và trình độ rất khác biệt nhau, nhu cầu của các em thông minh này thường bị bỏ quên, các em không được “thách thức” đúng mức để thỏa mãn khả năng thiên bẩm của mình.

Các chuyên gia thường phân tích và giải thích rất nhiều về việc làm thế nào để giáo dục những em thông minh thiên bẩm. Một số không nhỏ các phụ huynh của các em này cho rằng cần phải quân bình trong việc hỗ trợ con em và cho phép con em có quyền “tự trị” trong khi theo đuổi những điều để thỏa mãn những thông minh thiên bẩm của mình.

Thông thường, ở các trường công, nhà trường thường đợi cho đến khi các em lên lớp ba mới quyết định cho các em dự kỳ thi để xác nhận chính thức là các em thông minh thiên bẩm. Phần lớn các học khu dùng một tập họp các nguồn tài liệu khác nhau để lượng định sự thông minh của các em. Những “dụng cụ” đo lường này gồm một số kỳ thi tiêu chuẩn, bài vở của các em, và báo cáo của giáo viên hướng dẫn. Nói chung, các chuyên gia đều đồng ý là những biểu lộ tính hạnh có thể là những dấu hiệu đầu tiên. Đó là đầu óc tìm hiểu, hay thắc mắc, rất say mê một môn  học hay để tài nào đó, hoặc rất sáng tạo trong sự suy nghĩ của em. Điều quan trọng là phụ huynh cần nhận biết những dấu hiệu này càng sớm càng tốt để có thể tạo một môi trường tich cực cho con em sinh hoạt, đồng thời nuôi dưỡng khả năng thiên bẩm của em, nhằm sau này em sẽ dùng đúng chỗ.

Nhiều phụ huynh của những em này nhớ lại những dấu hiệu đầu tiên như là sự chăm chú đến những để tài lưu tâm nhạy bén khác thường, ngủ ít hơn là những em khác, rất nhạy cảm về những xung động về giác quan, nhu cầu cần được làm cái mới hay bất cứ gì mà các em say mê,  thường phát triển về cơ thể trước tuổi như sớm biết đi, biết nói. Đây là những dấu hiệu thông thường có thể nhận biết được trong hai năm đầu đời của trẻ. Một khi đã nhận định con mình là thông minh thiên bẩm, câu hỏi tự nhiên là bây giờ mình phải làm gì?

Một số phụ huynh có con thông minh thiên bẩm cho rằng tốt nhất là hãy để “trăm hoa đua nở” và không áp đặt một kỷ luật học vấn nào cả. Theo họ phụ huynh nên cung cấp những cơ hội cho các em học hỏi đi vào nhiều hướng khác nhau, để cho các em tìm thấy đam mê của mình và theo đuổi chúng. Nhiều gia đình cung cấp sách vở, những cuộc du khảo ngoài trời nhưng không bao giờ để ra một thời khóa biểu nghiêm nhặt, e rằng những thời khóa biểu này sẽ bóp chết óc sáng tạo của em.

Để có thể biết em là thông minh thiên bẩm hay không, phụ huynh nên để ý rằng những em này thường có những câu hỏi khôn trước tuổi, những ý tưởng mới mẻ, chăm chú về một điều, rất nhạy bén về tình cảm, có tính thích sự công bình và lẽ phải công lý, tính thích tuyệt đối tuyệt mỹ (perfectionism), có óc khôi hài, có khả năng phát triển ngữ vựng cao, giàu trí tưởng tượng và lý luận chắc nịch, sắc bén.

Sự thông minh đến trong nhiều hình thái và thời điểm khác nhau. Có em làm thơ được lúc lên 3 tuổi, nhưng có em mãi đến 7 tuổi mới nói được, nhưng lại thích tìm đáp số cho những bài toán khó khăn phức tạp. Sự thông minh thiên bẩm bao gồm cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm. Nhiều em thông minh thiên bẩm mắc chứng Thiếu Sự Chú Tâm Lâu Dài, có khi bị khuyết tật về học vấn (learning disabled). Có em lại có những vấn nạn về tính hạnh (behavior problems) vì sự thông minh thiên bẩm của em không được chú ý đến và khai thác. Có em tư tưởng đi đến nhanh hơn việc làm, và điều đó làm cho em khổ sở. Nhà trường và phụ huynh cần biết điều này để giúp đỡ và định giá khả năng đúng mức của em. Nhiều em thông minh thiên bẩm có những vấn đề về tình cảm. Ở địa hạt này, nhiều em không hành xử bình thường như những em khác. Phụ huynh  cần chú tâm đến những nhu cầu tình cảm của em. Đối với một số chuyên gia, các phụ huynh có con thông minh thiên bẩm nên tạo cơ hội cho các em rộng thì giờ để vui chơi, kể cả những hoạt động thể dục thể thao và những trò chơi ảo (fantasy), cũng như giúp các em xã hội hóa những sinh hoạt này, để chuẩn bị trưởng thành.

Tìm trường học cho các em này cũng là một điều đáng suy nghĩ. Các trường công lập luôn luôn có chương trình cho các em thiên bẩm thông minh, nhưng thường không đủ nhân sự và vật lực để đáp ứng hết mọi yêu cầu của các em. Một số gởi các em đi học trường tư để các em có thể có cơ hội tiếp cận với những tài năng ngang bằng và một chương trình học thích hợp. Giờ Học Đường xin cung cấp những trang mạng dưới đây để phụ huynh tự mình có thể tìm thấy những tin tức chỉ dẫn thích hợp cho những em thông minh thiên bẩm của gia đình.

Hội Những Trẻ Thiên Bẩm California. Đây là một tổ chức của phụ huynh, giáo viên và nhân vật cộng đồng làm việc chung để cải thiện việc giáo dục cho các em thông minh thiên bẩm.  www.cagifted.org , số điện thỏại là 916-441-3999.

Hội Quốc Gia Cho Những Trẻ Thông Minh Thiên Bẩm. Huấn luyện các giáo viên và làm việc với ban quan trị học khu, nhà trường và những người làm chính sách về việc phát triển và yểm trợ những đứa bé thông minh thiên bẩm. www.nagc.org , điện thỏại 202-785-4268.

Hội Yểm Trợ Những Nhu Cầu Tình Cảm Của Những Em Thông Minh Thiên Bẩm. Được thành lập để đem lại sự chú ý đến những nhu cầu đặc biệt của những em thông minh thiên bẩm. Trang mạng này cung cấp một diễn đàn để trao đổi về việc làm thế nào để nuôi nấng những em thông minh thiên bẩm. Phụ huynh cũng có thể tìm thấy những tài liệu rất hữu ích www.SENGifted.org

Hội Những Bà Mẹ Có Con Thông Minh Thiên Bẩm www.all-gifted-children.com

Một trang mạng nữa, quí phụ hunh có thể vào để xem những sưu tầm, khám phá mới nhất trong địa hạt tìm hiểu việc phát triển trẻ thơ và não bộ của các em www.brainy-child.com

Giờ Học Đường hi vọng là đã cung cấp tin tức khả thể cho quí vị có con em thông minh thiên bẩm.

Hạnh Duyên

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University