Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Họp Phụ Huynh Học Sinh: Những Gì Phụ Huynh Cần Biết

Những cuộc hội họp thường xuyên giữa giáo viên và phụ huynh là một khí cụ hữu hiệu trong việc giúp con em học hành tấn tới. Một buổi họp phụ huynh tốt đẹp luôn luôn là một cơ hội thông tin đầy đủ, bổ ích, thoải mái giữa hai thành phần đóng vai trò giáo dục con em. Đây là một cơ hội để hai bên biết nhau và cùng hoạt động vì một mục đích chung là con của phụ huynh và học sinh của cô thầy.

Thông thường, thầy cô giáo sẽ gởi một lá thư mời đến quí vị phụ huynh, lá thư thường nêu rõ mục đích của buổi họp.Lá thư thường nhấn mạnh về sự có mặt của phụ huynh ở buổi họp. Đây sẽ là một gặp mặt hữu ích cho cả đôi bên, không phải là một công việc phí thì giờ. Cô thầy sẽ cho phụ huynh biết là tại sao phải có buổi họp này và họ muốn phụ huynh cùng họ đạt kết quả tốt trong việc giúp đỡ con em.

 

Phần lớn các thầy cô đều cố gắng hết sức để giúp có những giờ họp thuận tiện cho phụ huynh. Họ biết có nhiều phụ huynh phải làm việc những giờ giấc khác nhau. Trong trường hợp không thể đến giờ yêu cầu, phụ huynh nên gởi giấy yêu cầu một giờ khác. Phụ huynh có thể đến sáng sớm, sau giờ học hay buổi tối. Phần lớn các trường đều có những buổi họp tối cho cha mẹ học sinh nào vì lý do giờ giấc không thể đến được ban ngày. Có nhiều cô thầy đã để thời khóa biểu giờ giấc họp hành trong đêm Trở Lại Trường (Open House/Back-to School Night) để phụ huynh có thể điền vào giờ giấc mình muốn. Thông thường đến gần ngày họp, phụ huynh sẽ nhận được thư nhắc nhở.

Cũng trong lá thư gởi về nhà, phụ huynh sẽ được cô thầy cho biết là những gì sẽ được đề cập hay bàn đến trong buổi họp. Bằng cách này, cô thầy đã cho phụ huynh có cơ hội suy nghĩ về những gì sẽ bàn thảo liên quan đến cháu bé, phụ huynh sẽ có cơ hội nêu lên những thắc mắc.

Đây là một lá thư mẫu:


Thưa quí vị phụ huynh,

Trong tuần lễ ngày 11 tới ngày 14 tháng 11 tôi sẽ có những buổi họp với phụ huynh của tất cả các học sinh. Tôi trông chờ có cơ hội này để gặp gỡ quí vị để bàn thảo về kinh nghiệm giáo dục với con của quí ông bà trong niên học này. Chúng ta có một cuộc họp rất quan trọng cho con ông bà - chúng ta sẽ giúp năm nay là một năm thành quả cho cháu. Tại buổi họp chúng ta sẽ bàn đến những mục đích năm nay cho cháu, chúng ta sẽ bàn về sự tiến bộ, mục tiêu của tôi trong phần niên học còn lại và những đề tài nào mà ông bà và cháu quan tâm. Tôi chắc rằng cuộc họp này sẽ rất hữu hiệu cho tất cả chúng ta. Cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ biến niên học này là niên học tốt nhất cho con ông bà.Thưa quí vị phụ huynh,

Thân chào,

………………………(tên cô giáo)

Xin vui lòng để ra một ít phút điền phần dưới đây và cắt ra, gởi lại cho chúng tôi.

Tên phụ huynh…………………………………………………………..

Tên học sinh………………………………………………………………..

Xin đánh dấu vào sự lựa chọn thứ nhất và thứ hai vào những ngày giờ thuận tiện nhất cho ông bà. Tôi sẽ cố gắng để thu xếp buổi họp phụ huynh theo ước muốn đầu tiên của quí vị, nếu có thể được.

Đây là những ngày tôi muốn:

o Thứ Hai, ngày 14 tháng 11
o Thứ Ba, ngày 15 tháng 11
o Thứ Tư, ngày 16 tháng 11
o Thứ Năm, ngày 17 tháng 11
o Thứ Sáu, ngày 18 tháng11

Đây là những giờ tôi muốn chọn

Sáng    o 6:30             o 7:00             o 7:30             o 8:00

Chiều   o 3:00            o 3:30             o 4:00             o 4:30             o 5:00

Tối       o 6:30            o 7:00             o 7:30             o 8:00             o 8:30

Nếu ông bà có những điều gì muốn thảo luận với chúng tôi, xin ông bà viết xuống dưới đây. Điều này rất quan trọng là chúng ta có cơ hội để thảo luận những điều quan trọng đó với ông bà.

 

Thông thường trong buổi họp, phụ huynh sẽ có cơ hội thấy những bài làm đã được chấm điểm của con em. Trong buổi họp có những đề tài thường được thảo luận.

1.  Điều đặc biệt tích cực của con em.

2. Những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ được đem ra mổ xẻ để thấy sự tiến bộ hay không.

3.  Ưu điểm học vấn của con em

4.  Yếu điểm học vấn của con em

5. Mục đích giáo dục cho con em trong niên học còn lại.

6. Ưu điểm xã hội (hòa đồng với chúng bạn, và môi trường chung quanh) của con em

7. Khuyết điểm xã hội của con em

8. Mục đích phát triển xã hội cho con em trong phần còn lại của niên học.

9. Đóng góp ý kiến của phụ huynh về tính hạnh của con em

10. Những vấn đề nào khác mà phụ huynh muốn thảo luận.

Chúng tôi hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp phụ huynh một phần nào khi đến gặp thầy cô con em. Nên nhớ, cuộc họp này để giúp đỡ con em, không để tranh cãi hay rơi vào tình huống khó khăn đối đầu với nhau. Nhưng nếu gặp trường họp khó khăn, phụ huynh chúng ta sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ viết bài sắp đến để đáp ứng nhu cầu khi con em học hành không tấn tới, và chúng ta tin rằng, nỗ lực hơn nữa cả hai bên sẽ giúp giải quyết vấn đề trong ánh sáng tích cực của sự đồng cảm của phụ huynh và cô thầy.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University