Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Sự Thông Minh và Kỳ Thi Thương Số Thông Minh Stanford-Binet

Chắc hẳn quí vị phụ huynh có con học ở Mỹ, cũng đã nghe nhiều về kỳ thi này. Đây là kỳ thi để sắp lớp cho các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học đệ nhất cấp vào các lớp thông minh đặc biệt, nếu các em hội đủ điều kiện. Tuy nhiên, kỳ thi này thoạt tiên không phải để dành cho các em cực kỳ thông minh mà dành cho các em thiếu khả năng học hỏi trong cấp lớp cùng tuổi của mình.

Vì lý do tế nhị, Giờ Học Đường sẽ không dùng chữ kém thông minh, chậm trí. Những từ ngữ này đã bị loại bỏ trong giáo dục tại Mỹ. Trong một bài viết trước đây trong mục Giáo Dục, chúng tôi đã đăng một bài về Những Loại Thông Minh. Trẻ em thông minh thì nhiều, và dĩ nhiên con số các em không đạt được tiêu chuẩn để đi học lớp theo đúng tuổi cũng nhiều, và có rất nhiều em kém may mắn sinh ra đã có những dị tật về não bộ, và vì thế phát triển rất chậm khả năng nhận biết (cognitive skills) hoặc không phát triển gì cả.

 

 

Thế Nào Là Thông Minh?

Tự điển Webster định nghĩa thông minh một là khả năng học hỏi hay hiểu biết hoặc khả năng có thể đối phó với hoàn cảnh mới hay thử thách, hai là khả năng áp dụng kiến thức, sự hiểu biết để điều khiển môi trường hoặc suy nghĩ trừu tượng mà khả năng này được đo lường qua những tiêu chuẩn khách quan. Thương số thông minh IQ, viết tắt của chữ Intelligence Quotient là tỉ số giữa tuổi thật và tuổi thông minh lý luận (tested mental age/chronological age) như là một số chia (thương số) và nhân lên 100.

 

Nguồn Gốc Của Những Kỳ Thi Thông Minh

Vào cuối thế kỷ thứ 19, khoa học gia Anh Quốc Sir Frances Galton muốn chứng minh rằng thông minh là một đặc trưng di truyền và sự thông minh có thể đo lường được. Trong quyển sách Hereditary Genius, ông đã so sánh sự nghiệp và những thành quả đáng ca ngợi của nhiều thế hệ trong một số gia đình giàu có ở Anh Quốc, và rồi ông thử nghiệm đo lường như mắt nhìn, thời gian phản ứng, và sự nhạy cảm của da (skin). Galton sau cùng lý luận rằng thông minh thực sự là sản phẩm của di truyền và có thể được gìn giữ qua sự truyền giống tốt.

Điều chua chát là, lý thuyết về thông minh của Galton được thực hiện qua sự ghen tị về thành quả của ông đối với người anh em họ của ông là Charles Darwin và thuyết tiến hóa của ông này.  Darwin nhận được rất nhiều sự ca ngợi cho công trình của ông trong sinh vật học, và Galton muốn hơn người anh em họ của mình , do đó đã thiết lập nên lý thuyết này.

 

Kỳ Thi Stanford-Binet

Sự hình thành và phát triển kỳ thi này bắt đầu từ việc cần trắc nghiệm khả năng của các em bị chậm trí vào những năm đầu thập niên thế kỷ 20. Bài thi do nhà tâm lý Alfred Binet và bác sĩ Theodore Simon soạn thảo. Đây là bài thi trắc nghiệm tâm lý đầu tiên và nó được xét lại, tu bổ thêm ở Mỹ. Kỳ thi này đã được nhà tâm lý học Lewis Terman duyệt xét và đã cho xuất bản ở Đại Học Stanford năm 1916, vì thế nó được mang tên là bài thi Stanford-Binet. Về sau, bài thi này được nhiểu người biết đến ở một tầm mức rộng rãi, do đó Robert Yerkes, chủ tịch Viện Tâm Lý Hoa Kỳ (American Psychological Association) quyết định cho dùng nó để tuyển lựa tân binh trong quân đội Hoa Kỳ. Do đó những thí sinh nào đạt được điểm cao, theo bài thi này, là điểm A, sẽ được huấn luyện để trở thành sĩ quan, còn thí sinh nào đạt điểm E, sẽ bị loại trừ không cho gia nhập quân đội.

 

Thang Điểm Của Kỳ Thi (Grading Scale)

Điểm của kỳ thi này được nhà tâm lý Binet chia ra 9 cấp theo số điểm đạt được. Những “danh hiệu” như là Khờ Khạo, Không Dạy Được, hay Ngu Đần đều đã được loại bỏ. Trong thang điểm mới, những cấp độ thông minh hay thiểu thông minh đã được thay thế bằng những từ ngữ có tính cách miêu tả hơn, và không xúc phạm đến khả năng của thí sinh.

 

  • Trên 140 Siêu Việt, hay Gần Siêu Việt
  • 120-239 Xuất Chúng
  • 110-119 Xuất Sắc
  • 90-109 Trung Bình
  • 80-99 Dưới Trung Bình
  • 70-79 Ngang Mức Gần Thiểu Thông Minh
  • 50-69 Dưới Thiểu Thông Minh
  • 20-49 Chậm Trí
  • Duoi 20 Hoàn Toàn Chậm Trí

 

 

Kể từ ngày kỳ thi này ra đời, nó đã được duyệt đi duyệt lại nhiều lần để được chính xác hơn. Bài thi hiện nay là được duyệt đến lần thứ 5, nó đã được đem ra thử nghiệm với 4,000 thí sinh theo phương cách bốc thăm (random) trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Sau đây là những nhân vật mà chắc chắn độc giả Giờ Học Đường khá quen thuộc. Tùy từng thời kỳ từ 1500 đến 2000, theo thứ tự Leonardo Da Vinci, René Descartes, Blaise Pascal, Sir Isaac Newton, Mozart, Goethe, John Stuart Mill, Marie Curie, Charles Darwin, Albert Einstein, và gần đây nhất, Stephen Hawking. Ngoài ra ta còn kể đến trong danh sách này là Galileo Galilei, Immanuel Kant, Sofia Kovalevskaya, và Mozart.

 

Giờ Học Đường xin đón nhận những phản hồi của quí vị về bài viết này. Quí vị có con thông minh chăng? Xin quí vị đọc lại bài Các Loại Thông Minh trong tiểu mục Giáo Dục và gởi đến cho chúng tôi về thông tin và hình ảnh của con cái quí vị. Nếu được, chúng tôi sẽ giới thiệu con quí vị trên trang mạng của Giờ Học Đường. Đi tìm nhân tài? Dĩ Nhiên. Chúng ta sẽ không để nhân tài Việt Nam mai một.

Giờ Học Đường


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University