Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Summer Fever Strikes Early!

Stacey Williams, M.A, P.P.S.

As we near the end of the school year, the children in our lives are beginning to get “Summer Fever”.  This isn’t a medical condition but it is serious and needs to be treated carefully and completely.  Summer Fever is a condition in which young children and adolescents who are diligent in their studies and habits throughout most of the school year start to become grumpy, irrational, and resistant when approached by teachers or parents with any kind of activity that requires effort.  This condition extends from math class to the family living room.

This condition can lead to parents and teachers questioning their own sanity!  The warm weather, completion of state testing, and appeal of summer activities certainly don’t help the onset of Summer Fever.  So, how do we counteract this force?  First and foremost, we have to remind kids early and often that school is not yet out for the year.  Learning and teaching continue until the very last minute of the very last day.  As a student, it is their job to continue listening, learning, and producing quality work.  I find it helpful to remind children and teens that being a student is their “job”.  They get paid for doing their work with knowledge and experiences that will continue to serve them throughout their lives.  The knowledge they gain is banked in each child’s own personal Bank of Knowledge.  If they stop working, they stop getting paid, and no one, no matter how intelligent, can afford to stop building their Bank of Knowledge.

Parents must also continue to encourage and model academic environments in the home.  Daily homework time, nightly reading for pleasure, and checking in with teachers on grades and completed assignments will keep your child from falling prey to Summer Fever.  Regular bed times, healthy eating and exercise, and normal school year routines need to be adhered to until school gets out for summer.


Tạm Dịch Tiếng Việt:

Chúng ta đang ở vào thời điểm gần cuối của năm học, và con em chúng ta đang chớm mắc chứng “Sốt Mùa Hè”. Đây không phải là một bệnh lý nhưng nó rất nghiêm trọng và cần được phụ huynh lưu tâm giải quyết. Sốt Mùa Hè là một biểu hiện của các em học sinh, những người siêng năng trong học tập, ngoan ngoãn trong sinh hoạt hàng ngày bỗng trở nên gắt gỏng, hay sinh sự và không chịu hợp tác với giáo viên hay cha mẹ nữa. Tình trạng này xảy ra từ trong lớp học đến cả ở nhà.

Điều này có thể làm cho phụ huynh và giáo viên mất bình tỉnh. Thời tiết ấm áp, công việc suông sẻ, và những hoạt động mùa hè hấp dẫn cũng không làm dịu cơn Sốt Mùa Hè. Vậy chúng ta phải làm gì để xử lý nó? Điều đầu tiên, chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở học sinh rằng năm học vẫn chưa kết thúc. Việc học tập và giảng dạy sẽ tiếp tục cho đến phút cuối cùng của ngày cuối cùng. Công việc của một học sinh là lắng nghe, học hỏi và hoàn thành tốt các bài tập. Các em được nuôi dưỡng để chú tâm học tập, thu thập kiến thức để sau này có cuộc sống tốt đẹp. Sự hiểu biết của một đứa trẻ được tích lũy dần trong “Ngân hàng kiến thức”.  Nếu ngưng học tập, các em sẽ ngưng việc tích lũy này và không ai, không điều gì có đủ khả năng để xây dựng Ngân hàng kiến thức này cho các em.

Phụ huynh cần tiếp tục khuyến khích và xây dựng môi trường học tập ở nhà. Hàng ngày duy trì việc làm bài tập ở nhà, đọc sách trước khi đi ngủ, và phối hợp với giáo viên để kiểm tra việc học trên lớp sẽ giúp con bạn dịu bớt Sốt Mùa Hè. Ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ chất, hoạt động thể dục và duy trì những sinh hoạt hàng ngày cho đến khi nhà trường chính thức cho nghỉ hè.

Megan Hoang


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University