Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Tìm Hiểu Về Common Core

(Common Core, chúng tôi tạm dịch Tiêu Chuẩn Học Vấn Chung)

Trong năm vừa qua, nhiều phụ huynh thường thắc mắc và hỏi chúng tôi về Common Core. Do phải di chuyển cơ sở từ Việt Nam về Mỹ, chúng tôi đã không thể cập nhật tin tức trên trang mạng. Mặc dù thế, số lượng độc giả vẫn tiếp tục theo dõi trang mạng Giờ Học Đường, chúng tôi xin quí độc giả thứ lỗi cho chúng tôi đã không thể cập nhật bài vở tin tức giáo dục đúng lúc. Chúng tôi biết rằng các phụ huynh, nhất là các phụ huynh tại Hoa Kỳ, vẫn thắc mắc về một cao trào mới trong giáo dục, cao trào Common Core. Trong bài tường trình dưới đây, chúng tôi xin viết về cao trào Common Core trong giáo dục để chúng ta và con em có thể thích nghi với hiện trạng giáo dục mới.

Nói chung, các nhà lãnh đạo Mỹ ở cấp Tiểu Bang như Thống Đốc và Thanh Tra Giáo Dục tiểu bang, đã nhiều lần họp và đề quyết phải cải cách giáo dục. Các tiêu chuẩn giáo dục là để giúp các giáo viên cung cấp cho con em những kỹ năng cần thiết để thành công, và cũng để giúp phụ huynh hiểu thêm về những gì đòi hỏi nơi con em trong giáo dục. Common Core ra đời sau khi các nhà lãnh đạo và giáo dục Mỹ đã suy nghiệm và xem xét những thành công trong giáo dục.

Common Core là toàn bộ các tiêu chuẩn đã được các nhà lãnh đạo tiểu bang chấp thuận và cho thi hành trong các trường ốc từ mẫu giáo đến lớp 12. Đây là những tiêu chuẩn được áp dụng trong hai bộ môn Anh Văn và Toán học. Hiện nay có 43 trên số 48 tiểu bang tham gia thiết lập Common Core đã thử nghiệm áp dụng Common Core trong các trường học. Đây là những tiêu chuẩn học vấn giúp cho con em sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông phải có đủ kỹ năng học vấn để thành công ở đại học hệ 4 năm.

Ngoài các nhà lãnh đạo các tiểu bang, các đại diện của giới giáo dục, các cô, thầy cũng đều tham gia vào diễn trình soạn thảo và thiết lập chương trình học Common Core. Những nhà giáo dục từ những Hội Đoàn Giáo Chức Anh Ngữ (NCTE)  cho đến Công Đoàn, Hội Chuyên Gia Toán Học (NCTM), Công Đoàn Giáo Dục Liên Bang (NEA) đều gởi thành viên đến để tham gia việc soạn thảo những tiêu chuẩn Common Core.

Nói chung, những tiêu chuẩn của Common Core đi sát với thực tế trong đời sống hiện nay và nền kinh tế thị trường. Những tiêu chuẩn phải có tính chất phổ quát áp dụng cho toàn cõi Hoa Kỳ để những học sinh và sinh viên tốt nghiệp đều có những kỹ năng thực tế để vào đời, được các công ty, cơ quan thu nhận và được chuẩn bị kỷ càng những kỹ năng cần thiết. Những kỹ năng này sẽ giúp con em không những thành công tại Hoa Kỳ mà còn cạnh tranh với những học sinh và sinh viên trong các nước ngoài Hoa Kỳ.

Mặc dù Common Core là tiêu chuẩn toàn quốc, việc áp dụng và chuẩn nhận những tiêu chuẩn nào cần thiết sẽ được các nhà giáo dục địa phương đề xuất và áp dụng, trên căn bản tiểu bang và địa phương. Chính phủ liên bang hoàn toàn không can dự gì đến việc thiết lập những tiêu chuẩn Common Core. Khác với những qui luật khắt khe của việc áp dụng những phương án giáo dục trước đây, Common Core cho phép các giáo viên rộng rãi thiết lập giáo án, đề ra chương trình giảng dạy cho phù hợp với những yêu cầu của riêng mỗi học sinh. Tuy nhiên, giáo viên được yêu cầu phải theo sát những tiêu chuẩn của Common Core, vốn đã được trắc nghiệm và thành công trên một số địa phương và tại những nước có số học sinh và sinh viên đạt được tiêu chuẩn cao của những nước ngoài Hoa Kỳ. Ngoài ra, việc áp dụng kỹ thuật vào giáo dục sẽ giúp giảm chi phí về tài liệu, sách vở qua hệ thống on-line mà ngày nay hầu như tất cả các trường công lập trên toàn cõi Hoa Kỳ đều áp dụng.

Nói tóm lại, Common Core là câu trả lời từ:

  • Nghiên cứu khách quan, khoa học
  • Những bản thăm dò học sinh sinh viên đại học về những nhu cầu học hỏi cần thiết.
  • Những kết quả thi cử của các học sinh, sinh viên
  • So sánh từ những tiêu chuẩn của tiểu bang và những nước khác
  • Những khảo sát về trình độ Anh Ngữ đa diện, và Toán học thực tiễn.

Các học sinh khuyết tật sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ để thích nghi với Common Core trong điều kiện thuận lợi để giúp các em thành công.

Common Core chỉ áp dụng cho Anh Ngữ và Toán học. Lý do là vì hai môn học cốt lõi này sẽ được dùng để học hỏi trong các bộ môn khác. Học sinh phải biết đọc, viết, nói, nghe và dùng ngôn ngữ một cách có hiệu quả trong rất nhiều các bộ môn học khác như Sử, Địa, Khoa Học, và những môn học kỹ thuật từ lớp 6 đến lớp 12. Common Core trong Anh Văn và Toán học là để giúp con em phái triển tối đa sự thành công trong các bộ môn này.

Việc khảo sát mức độ thành công của Common Core vẫn còn trong tình trạng thử nghiệm trong những chương trình ban đầu (pilot).

Mặc dù Common Core là tiêu chuẩn chung, việc đề ra giáo án (lesson plan) và giảng dạy (delivery) vẫn ở trong tầm tay của giáo viên và sự linh hoạt trong môi trường lớp học.

Thầy Đồ Hoàng


(Kỳ Tới: Phân Tích Lợi Hại Mới Của Common Core)

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University