Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Còn Tuổi Nào Cho Em?

Đó là đề nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài viết sau đây của Giờ Học Đường không phải để nhắc lại hay ca ngợi bản nhạc, mà chúng tôi xin nói đến những hạn tuổi pháp lý tại Hoa Kỳ về những điều gì các học sinh Việt Nam của chúng ta làm được hay không làm được.

Để bảo vệ thanh thiếu niên và để tránh những vấp phạm to lớn có thể tổn hại đến đời sống của thanh thiếu niên và tương lai của các em, luật pháp Mỹ rất rõ ràng về việc hành xử trong đời sống.

Nói chung, vị thành niên là trong lứa tuổi dưới 18. Ở dưới tuổi này, các em ở dưới sự quản chế của cha mẹ, hay người giám hộ pháp lý. Cha mẹ hay người giám hộ pháp lý phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành vi của các em, phải nuôi ăn ở thích đáng và đáp ứng mọi nhu cầu cơ bản của các em. Nếu các em phạm pháp, các em cũng được hưởng qui chế xử phạt theo vị thành niên, và thường là phụ huynh liên đới chịu trách nhiệm.

Khi các em bước qua sinh nhật thứ 18, luật pháp Mỹ xem các em đã trưởng thành. Tuy nhiên cũng có giới hạn một số hành vi pháp luật cho phép, và không cho phép. Sau đây là trình tự giới hạn luật pháp sau tuổi 18 (trước năm 1971, lứa tuổi này là 21 nhưng sau Tu Chỉnh Án thứ 26, hạn tuổi này giảm xuống còn 18).

Ở tuổi 18, các thanh niên và thiếu nữ:

 • Có thể ký hợp đồng làm việc
 • Mua bán bất động sản, kể cả chứng khoán
 • Lập gia đình mà không cần sự ưng thuận của cha mẹ hay quan tòa
 • Thưa kiện hay đâm đơn thưa kiện người khác
 • Thỏa hiệp, thanh thỏa những thưa kiện
 • Lập nên hay hủy bỏ tờ di chúc
 • Thừa hưởng gia tài không qua trung gian giám hộ
 • Đi bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang, tiểu bang hay địa phương
 • Thỏa thuận hay từ khước việc điều trị y khoa
 • Gia nhập quân đội mà không cần sự cho phép của cha mẹ

 

Giới hạn

Mặc dù tuổi 18 là tuổi pháp lý cho phép có thể đạt được một số quyền hạn, nhưng các em chỉ có thể có bằng lái tạm thời ở tuổi 16 và không thể mua, sử dụng các loại rượu bia cho đến khi đến tuổi 21.

Lưu ý:

Giả sử hiện giờ các em đã có bằng lái tạm thời ở tuổi 16, nhưng phải đợi tới tuổi 18 các em mới được thu nhận việc làm tài xế. Cẩn thận nếu các em bị bắt gặp có chuyên chở rượu bia trong xe, hay gần xe, các em có thể bị tịch thu bằng lái. Tới 18 tuổi, thanh thiếu niên sẽ độc lập chịu chế tài về việc lái xe, như mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại trên cơ sở thanh niên, cha mẹ không liên đới chịu trách nhiệm. Theo luật, xe của các em phải có bảo hiểm, các em phải mang theo chứng cớ bảo hiểm trong xe. Nếu như còn ở chung với cha mẹ, cha mẹ có thể thêm tên em trên bảo hiểm xe cộ của cha mẹ, nhưng nếu các em dọn nhà ra riêng hay đi xa, và em muốn mang xe đi, cha mẹ em phải liên lạc với hãng bảo hiểm để thương thảo về sự thay đổi này.

Dĩ nhiên nếu em đứng tên mua xe thì xe em phải có bảo hiểm đứng tên em. Em phải mang xe đế Sở Lộ Vận (Department of Motor Vehicles) để đăng ký kèm với chứng cớ bảo hiểm hay khả năng có thể bồi thường tài chánh. Nên nhớ là em sẽ được cấp – nếu ở California – giấy Chủ Quyền màu hồng (California Certificate of Title). Người bán xe phải ký trên tờ giấy này và phải thông báo Sở Lộ Vận trong vòng 5 ngày để chứng minh là không còn sở hữu xe và không chịu trách nhiệm về bảo hiểm xe.

 

Bằng Lái Xe

Nếu như em đã đủ 18 tuổi, muốn có bằng lái xe, em phải hội đủ những điều kiện sau:

 • Có đầy đủ tên họ
 • Lấy dấu tay
 • Đậu kỳ thi sát hạch về mắt (đo mắt)
 • Phải trưng bày số an sinh xã hội
 • Xác nhận ngày, tháng, năm sinh và phải đích thân có mặt
 • Điền đơn và trả lệ phí
 • Đậu kỳ thi viết về luật lệ đi đường
 • Ký tên xác nhận mình phải qua kỳ thi thử hóa chất (chemical test) nếu yêu cầu

Sau đó người đứng đơn sẽ được cấp một giấy phép tạm thời để được lái xe cùng với một người có bằng lái xe trên 18 tuổi và người đó phải ngồi bên cạnh để can thiệp, nếu cần. Để có bằng lái thực thụ, ứng viên phải đậu kỳ thi lái trên đường do Sở Lộ Vận và phải cung cấp bằng cớ bảo hiểm xe cộ. Nếu cần biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng dmv.ca.gov để rõ hơn.


Xe hai bánh có gắn động cơ (motorcycle)

Dưới 21 tuổi, các em có thể xin bằng lái xe loại này, nhưng phải qua lớp học lái xe motor an toàn và phải chờ 6 tháng trước khi được cấp bằng lái xe. Dĩ nhiên là các em phải mang mũ bảo hiểm an toàn, kể cả người được chở.

Thầy Đồ Hoàng

 

Kỳ sau: Những Luật An Toàn Cần Biết Khi Lái Xe

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University