Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Trò Chơi Điện Tử

Trong những năm vừa qua, những máy games và trò chơi điện tử trở thành một nhu cầu không có không được trong những gia đình có con trẻ. Các em dành nhau chơi games và đòi hỏi cha mẹ mua games mới cho bằng chúng bạn. Mà những games mới này đâu có rẻ: từ 40 đến 70 đô la mỗi game!

Có những phụ huynh than phiền về sự xuất hiện của những trò chơi điện tử. Họ nói rằng con cái của họ đã bị “ghiền”. Các trẻ không còn đọc nữa, không ra ngoài chơi nữa. Chúng ngồi lì trước TV và tay chân bấm loạn xạ trên những cây tay điều khiển. Có những phụ huynh khác thì ngược lại nói rằng những trò chơi game này đã giúp con em thành thạo computer. Các trò chơi điện tử này, theo họ, đã cung cấp sự thực hành và lòng tự tin  khi phải đối đầu với những quyết định làm việc với máy vi tính như đã học được khi chơi games.

Dù quí phụ huynh ở trong nhóm nào, chúng ta cũng không thể từ chối là những trò chơi điện tử này đã có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với con em.

Trò chơi điện tử thực sự đã khiến cho các em mê mải không phải là điều lạ lùng. Cái cảm giác mình làm chủ tình hình, những quyết định của mình đưa ra là máy phải vâng lời không đặt câu hỏi, và nhất là người lớn không có vai trò gì ở đây. Việc chơi game là một sự nối kết “hài hòa” giữa sự tranh đua và cái cảm giác làm chủ tình hình, hèn gì trẻ thích thú mê mải chơi (tôi biết có một số người lớn cũng mê nốt!)

Vì tính cách hấp dẫn này, không lạ gì trò chơi điện tử trở nên thông dụng. Thực tế mà nói, những trò chơi này đã làm chủ (taking over) đối với các con trẻ, và điều quan trọng là phụ huynh phải biết cách giúp các con em tự chế - “self-control”. Trong việc dạy dỗ con em biết tự chế, quí vị phụ huynh cần có những nỗ lực xếp đặt thời biểu cho con em chơi game, và điều đình với con em thực thi thời khóa biểu này. Cần giúp trẻ em thay thế những giờ trống trải bằng những hoạt động trong đó có người thật, những sinh hoạt tiếp xúc với người khác mà các em thấy thích thú.

Những gia đình nào có máy vi tính trong nhà thường nói với chúng tôi là có sự thay đổi có tính cách “cách mạng” trong khi các em tập viết văn. Rất nhiều em trước đây ghét viết văn trên giấy thì nay rất thích thú viết trên máy vi tính, vì các em co thể nhanh chóng trình bày, sửa chữa và xem lại phần đánh vần chữ (spelling). Các em như ông tướng bà tướng tha hồ thay đổi trên màn hình vi tính !

Tất cả chúng ta đều tìm cách làm được việc với ít thời gian. Con trẻ cũng vậy, nếu chúng có thể làm được những việc có tính cách “sản xuất” cao với ít thời gian, chúng sẽ làm ngay. Máy vi tính, máy games, nếu biết sử dụng đúng cách sẽ là những khí cụ hữu hiệu để học hỏi. Chúng ta không thể không tiếp nhận chúng, vì chúng đã ở đây rồi, và đang đóng một vai trò trong mọi gia đình, hay trường ốc.

Hạnh Duyên

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University