Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Giúp Con Em Qua Tuổi Vị Thành Niên

Phụ huynh là người thầy, người cô đầu tiên và quan trọng nhất trong đời của một trẻ.  Thời điểm khó khăn nhất cho phần lớn các “thầy, cô” này là lúc các trẻ đi vào tuổi vị thành niên những năm đầu tiên 10 đến 14 tuổi. Không những khó khăn cho trẻ, mà còn khó khăn cho phụ huynh. Trong khi trẻ cảm thấy không “an toàn” – insecure – về con người mình (identity) và khả năng (ability) của mình, thì phụ huynh cảm thấy là mình đã chưa chuẩn bị được để đối phó với những thử thách phải đương đầu khi con em lớn lên trong giai đoạn này.

Phần lớn các phụ huynh cho rằng thời gian này là thời gian chịu đựng “cho qua đi”. Thực sự không phải vậy, đây là thời kỳ thử thách của con trẻ mà quí vị sẽ đóng một vai trò rất lớn trong việc hướng dẫn con em. Những yếu tố ngoại tại sẽ đóng góp phần rất lớn trong giai đoạn phát triển này của con em.

Dĩ nhiên chúng ta biết rằng nuôi dạy một trẻ vị thành niên rất khó, nhất là giai đoạn em mới vào tuổi này. Mệt mỏi, lo âu, và thiếu sự hỗ trợ, và những nguồn “tài nguyên” giới hạn đã khiến nhiều phụ huynh không thể chu toàn nghĩa vụ của mình với tư cách là cha mẹ. Thêm vào đó, lại có những yếu tố bên ngoài có tầm ảnh hưởng lớn đến việc dạy dỗ con cái của quí phụ huynh. Mặc dù những thử thách đôi khi phụ huynh cảm thấy như khó vượt qua, hầu hết phụ huynh chúng ta đều cố gắng hết sức mình để chu toàn việc nuôi dạy con em.

Tìm hiểu càng nhiểu càng tốt về thế giới của trẻ vị thành niên là một bước quan trọng đầu tiên trong việc giúp đỡ con em. Lứa tuổi từ 10 đến 14 là lứa tuổi đầy thử thách, đôi khi khiến các em và chính chúng ta rối trí, nhưng đây cũng là thời điểm thần tiên của các em.

 

12 Điều Tâm Niệm

Khi các em vào tuổi này, việc tham gia vào đời sống của các em về mặt phụ huynh sẽ từ từ giảm thiểu. Tuy nhiên, trẻ vào giai đoạn này rất cần đến sự chú ý của phụ huynh, và con có thể cần sự chú ý đó nhiểu hơn nữa.

Sau đây là một vài chỉ dẫn để giúp trẻ qua giai đoạn khó khăn và đầy thách đố này.

1. Luôn luôn gần gũi các em ở trong cũng như ngoài phạm vi trường học

2. Cung cấp tình yêu vô biên, không điều kiện và đặt những giới hạn hợp lý để giúp con em thăng tiến và cảm thấy an toàn.

3. Tìm hiểu càng nhiểu càng tốt về giai đoạn này của các em.

4. Nên tâm sự, đối thoại thường xuyên về những gì các em cho là quan trọng

5. Đặt tiêu chuẩn cao cho các em, nhưng những tiêu chuẩn này phải là hợp lý và thực tiển

6. Cho các em thấy rằng quí vị đặt nặng giá trị giáo dục

7. Cung cấp những cơ hội để các em có thể thành công

8. Xem chừng những “tình bạn” giữa con quí vị và bạn chúng

9. Làm việc với các em để các em ý thức về sự lợi hại của những phương tiện truyền thông, và sử dụng chúng hợp lý.

10. Tự mình làm gương mẫu tốt cho con em

11. Luôn luôn chú ý lưu tâm đến những vấn đề lớn phát sinh và có giải pháp giải quyết

12. Đừng bao giờ bỏ cuộc.

Giáo Dục Của Con Em và Sự Tham Gia Của Phụ Huynh

Giáo dục sẽ được thăng tiến tối đa khi phụ huynh và cô, thầy giáo làm việc chặt chẽ với nhau để giúp đỡ con em. Các cuộc nghiên cứu cho thấy là khi phụ huynh được cung cấp đầy đủ tin tức về việc học của con em, những hoạt động của nhà trường, và đời sống của các em trong trường, trẻ nhỏ sẽ học hành tốt hơn.

Phụ huynh nên trở thành một phần của đời sống nhà trường của con em: Đặt tiêu chuẩn                  cho con em mình từ bắt đầu niên học, rành rẽ về chính sách kỹ luật của lớp học, bài làm ở nhà, bậc thang cho điểm (grading scale), giúp đỡ con em tổ chức việc học, tham gia vào việc của nhà trường, lớp học. Cô thầy sẽ cảm thấy dễ dàng truyền thông với quí vị nếu họ gặp gỡ quí vị thường xuyên ở trường. Sau đây là một vài ý kiến giúp các em học hỏi thành công.

1. Nên cung cấp cho con em nhiểu tài liệu đọc thích hợp với tuổi tác

2. Khuyến khích con em sử dụng thư viện thường xuyên

3. Làm khuôn mẫu cho em bằng cách chính quí vị là những người chăm đọc sách vở, báo chí

4. Hỏi thầy cô cách thức họ khuyến khích con em đọc như thế nào

5. Nếu như tiếng mẹ đẻ của em không phải là Anh Văn, hỏi ý kiến cô thầy xem quí vị sẽ giúp đỡ các em học thêm như thế nào

6. Xin được giúp đỡ nếu con em có vấn đề về đọc hiểu

 

Để giúp quí vị có thêm tài liệu, Giờ Học Đường xin đăng tải những trang mạng (websites) dưới đây để quí vị có thể lên internet tham khảo thêm.

- Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ www.ed.gov

- Trang web cho phụ huynh www.ed.gov/parents/landing.jhtml

- Cơ Quan Chuyên Trách Về Trường Học và Vấn Đề Sử Dụng Ma Túy  www.ed.gov/about/offices/list/osdfs/index.html

- Trung Tâm Tài Nguyên và Tin Tức Chỉ Dẫn www.ed.gov/programs/pirc/index.html

- Cơ Quan Chuyên Trách Về Việc Phát Triển Nhân Bản và  Sức Khỏe Thanh Thiểu Niên http://www.nichd.nih.gov


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University