Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Tìm Hiểu Về Nhà Tù Thiếu Nhi

Nhà Tù Thiếu Nhi – Tiếng Anh là Youth Detention Center, là cơ sở lưu giữ thiếu nhi phạm pháp, nơi đây em sẽ chờ đợi ngày ra tòa xử hoặc là được gởi đến những trung tâm trông coi dài hạn. Sau khi phạm pháp, thiếu nhi sẽ trải qua một diễn trình pháp lý, qua tòa án thiếu nhi, nơi đây các em sẽ được tòa phán quyết là tù giam hay được gởi đến những cơ quan cải huấn hoặc những chương trình phục hồi.

 

Tổng Quát

Một khi đã đi qua diễn trình tòa án thiếu nhi, thiếu nhi phạm pháp sẽ có trước mắt nhiều hướng đi để được cải huấn. Một số em được gởi trả lại cho cộng đồng, nơi các em sinh sống để được cải huấn qua những chương trình hồi phục, một số vì đã trở thành một mối đe dọa cho xã hội, hay cho chính mình và vì thế cần được lưu giữ và được giám thị trong những cơ sở trừng giới. Mọi thiếu nhi phạm pháp khi đã được quyết định của tòa là tạm giam thì các em sẽ ở vào một trong hai trường hợp, giam giữ ở một cơ sở thiếu nhi phạm pháp hay cô lập.

Tạm giam có nghĩa là thiếu nhi phạm pháp sẽ được tạm giữ trong một thời gian ngắn, trong khi chờ đợi vụ xử án đang tiếp diễn hay những quyết định khác nữa của tòa. Bằng cách tạm giam thiếu nhi, hệ thống luật pháp đảm bảo việc thiếu nhi phạm pháp sẽ hiện diện tại tòa, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng nơi thiếu nhi phạm pháp sinh sống. Thông thường đây là những nhà giam tạm thời của thiếu nhi phạm pháp, trong khi một hình thái giam giữ khác, gọi là giam giữ cô lập, mang tính cách thiếu nhi đã có án tòa và được giam giữ trong một trại giam, để được tái phục hồi trong một số chương trình, kéo dài có khi từ vài tháng đến vài năm.

Việc giam giữ thiếu nhi không mang tính cách trừng phạt. Đúng ra, thiếu nhi phạm pháp được tạm giữ nhưng vẫn được hưởng mọi dịch vụ như giáo dục, giải trí, y tế, thi cử, được cố vấn để trở thành công dân tốt, hay những dịch vụ có tính cách can thiệp để biến em thành người tốt. Trong thời gian này, nhà nước đóng vai “cha mẹ” của em trong việc cung cấp những dịch vụ kể trên.

Nói chung, việc giam giữ thiếu nhi là để tránh cho thiếu nhi phạm pháp trở thành một mối đe dọa cho an ninh công cộng, hoặc theo tòa án, các em đã vi phạm án lệnh của tòa, ví dụ như các em bỏ nhà trốn đi, tàng trữ rượu mạnh, hay nhiều hành vi phạm pháp khác và những vi phạm khác (mà nếu là người lớn, sẽ xem là tội phạm), chỉ có thể bị giam giữ dưới 24 giờ đồng hồ. Có 5 loại lưu giữ khác, được xếp loại như sau cho các thiếu nhi phạm pháp:

  • Tạm giữ
  • Giam để được cải hóa
  • Cải hóa ở trại thiếu nhi
  • Cơ sở giam giữ dựa trên cộng đồng
  • Cải huấn trong những cơ sở có tính cách theo khuôn mẫu gia đình.

 

Ở Tù Nhưng Vẫn Được Giáo Dục

Do thiếu nhi phạm pháp nằm trong tuổi vị thành niên, hệ thống pháp lý không nắm nên mục đích trừng trị những thiếu nhi phạm pháp sẽ được cải huấn để được trở thành công dân lương thiện và có ích cho xã hội. Tùy cơ sở giam giữ thiếu nhi, việc giáo dục thiếu nhi có sự khác biệt, tuy nhiên các em vẫn sẽ được học hành, và được cấp bằng trung học, qua những chương trình đặc biệt do các giáo viên có bằng đại học sư phạm và hành nghề của tiểu bang dạy dỗ, đặc biệt như là chương trình General Equivalency Diploma (GED), giáo dục đặc biệt, tỉ lệ giáo viên và học sinh rất nhỏ để có sự hữu hiệu, và có những chương trình dạy nghề cho các em.

 

Những Nguyên Nhân Đưa Đến Thiếu Nhi Phạm Pháp

Đã từ lâu, các nhà giáo dục và luật học đã có một kết luận rõ ràng về các thiếu nhi phạm pháp. Có một sự liên kết rất rõ ràng giữa sự phạm pháp và những yếu tố tinh thần. Một điều đáng quan ngại là có một số đông con em có những triệu chứng mắc bệnh tâm trí trong số các em vào trại tù thiếu nhi.

Chính vì vậy, các nhà tù thiếu nhi luôn luôn có những dịch vụ đối phó với các em phạm phạm có vấn đề tâm thần. Vì những biểu hiện tâm thần quá rộng rãi và mang nhiều sắc thái khác nhau, các nhà tù thiếu nhi phải có những dịch vụ chữa trị tâm trí cho các em. Những nhân viên sở xã hội phải quyết định phương pháp chữa trị nào tốt nhất cho con em và viết bản đề nghị cho cơ quan giam giữ thiếu nhi. Một trong những phương cách chữa trị là mỗi tuần gặp gỡ các giáo viên cố vấn để giúp các em nhận ra những gì cần làm để vượt qua những khó khăn tâm trí.

Việc giáo dục thiếu nhi phạm pháp không phải là điều tùy tiện nhưng là luật lệ mà các nhà tù giam giữ thiếu nhi phạm pháp phải tuân thủ. Quyền được giáo dục là quyền bất khả xâm phạm dù thiếu nhi hiện đang ở trong tình trạng cô lập về thân thể khỏi xã hội. Còn nữa, một số các em phạm pháp trước đây thuộc các chương trình giáo dục đặc biệt, và vì thế một khi các em đang bị giam giữ, các em cũng sẽ được cung ứng những chương trình giáo dục đặc biệt thích hợp.

 

Thiếu nhi phạm pháp là một vấn đề chung cho mọi quốc gia. Tùy tài nguyên và  sự hiểu biết, sự hội nhập của các em sẽ được thành công hay không, phần lớn là nhờ đến những luật lệ hoàn toàn hợp lý để giúp con em trở nên những người hữu dụng.

Dĩ nhiên, những thiếu niên phạm những tội ác nghiêm trọng lại là một điều khác, những vấn đề này nằm ngoài phạm vi thảo luận và cấu trúc của Giờ Học Đường.

Megan Hoàng


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University