Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Giao lưu

Thông Báo

Vietnamese-American Academy

625 Wool Creek Drive Suite I

San Jose, CA 95112

Tel: 408-623-6733

Website: giohocduong.vn

 

Vietnamese-American Academy (Trường Thầy Đồ Hoàng)  trân trọng thông báo:

1. Nhà trường tiếp tục thâu nhận con em từ lớp 1-12 sau giờ học để trợ giúp các em làm homework và học thêm Toán, Anh Văn và Khoa Học.

Giờ Học: 2:00 p.m đến 6:30 p.m.  (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

2. Nhà trường khai giảng các lớp Thứ Bảy bắt đầu ngày 16 tháng 9 cho học sinh từ 1-12 có nhu cầu học thêm những môn học sau:

Giờ Học: 9:00 a.m – 1:00 p.m

* Anh Văn : Ngữ Âm, Đánh Vần, Đọc, Văn Phạm, Viết (phonics, spelling, critical reading, grammar, writing)

* Toán: Số Học, Đại Số, Hình Học, Vi Tích Phân (General Mathematics, Algebra I &II,  Geometry, Calculus)

* Khoa Học Ứng Dụng: Vật Lý, Hóa Học (Physics, Chemistry)

* Các Lớp SAT và ACT cho các học sinh chuẩn bị vào đại học.

Ban giảng huấn:  Do các giáo viên tốt nghiêp M.A. trong các ngành Anh Văn, Giáo Dục, Khoa Học Ứng Dụng, có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hoa Kỳ.

Mọi chi tiết, xin gọi Giáo Sư Daniel Hoàng (Thầy Đồ Hoàng) để biết thêm chi tiết.


Thông Báo Lớp Hè

 

Kính thưa quí phụ huynh,

 

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese – American Academy) do Thầy Đồ Hoàng phụ trách sẽ khai giảng các lớp (thứ Hai tới Thứ Sáu) cho mùa Hè 2017 vào ngày 15 tháng 6 năm 2017 và bế giảng ngày 28 tháng 7 năm 2017.

 

  • Các lớp sáng từ 8:00 giờ tới 12:00 giờ trưa
  • Các lớp chiều từ 2:00 giờ trưa đến 6:00 giờ chiều
  • Đặc biệt, có các lớp từ 8:00 giờ đến 6:00 giờ chiều, dành cho con em của quí phụ huynh phải làm việc cả ngày.

 

Những con em đã và đang theo học với trường Thầy Đồ Hoàng từ trước, quí phụ huynh chỉ cần phải đăng ký với nhà trường. Nếu là học sinh mới, xin quí vị vui lòng điền đơn và gửi đến chúng tôi theo địa chỉ trên, càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể giữ chỗ cho các em.

 

Học phí trọn khóa:    * 600 dollars cho các lớp buổi sáng hay buổi chiều

* 800 dollars cho các lớp cả ngày

 

Trường Thầy Đồ Hoàng  (Vietnamese-American Academy) chân thành cám ơn quí phụ huynh đã nhiều năm qua tin cậy và gởi gắm con em.  Chúng tôi cố gắng sẽ không phụ lòng quí vị.

Thân kính,

Thầy Đồ Hoàng

Thông Báo

Kính thưa quí phụ huynh,

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese – American Academy) do Thầy Hoàng phụ trách sẽ khai giảng các lớp (thứ Hai tới Thứ Sáu) cho mùa Hè 2016 vào ngày 13 tháng 6 năm 2016 và bế giảng ngày 29 tháng 7 năm 2016 (7 tuần lễ).

  • Các lớp sáng từ 8:00 giờ tới 12:00 giờ trưa
  • Các lớp chiều từ 2:00 giờ trưa đến 6:00 giờ chiều
  • Đặc biệt, có các lớp từ 8:00 giờ đến 6:00 giờ chiều, dành cho con em của quí phụ huynh phải làm việc cả ngày.

Những con em đã và đang theo học với trường Thầy Đồ Hoàng từ trước, quí phụ huynh chỉ cần phải đăng ký (có thể qua điện thoại) với nhà trường. Nếu là học sinh mới (chúng tôi chỉ nhận qua sự giới thiệu của quí phụ huynh có con em đã và đang theo học tại trường), xin quí vị vui lòng điền đơn và gửi đến chúng tôi theo địa chỉ trên, càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể giữ chỗ cho các em.

Để cập nhật chương trình học theo đúng tiêu chuẩn của tiểu bang California, nhà trường sẽ áp dụng chương trình Common Core song song với chương trình truyền thống để các em học sinh dễ dàng đạt điểm tốt trong niên học tới và am hiểu sâu rộng các môn học chính của mình.

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese-American Academy) được thành lập theo lời yêu cầu của một số phụ huynh lúc ban đầu.  Trường được tổ chức dựa trên căn bản văn hóa của người Việt, dù thầy là vị quan hồi hưu hay là một nhà nho, đều có bổn phận lo lắng công tác giáo dục mai hậu cho con em.  Nổ lực của chúng tôi là phụ trợ các phụ huynh để đưa các em vào những đại học tốt; về sau các em sẽ đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội.  Chúng tôi chỉ nhận thù lao tối thiểu để trang trải sở phí và những dịch vụ khác cho học sinh theo học.

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese-American Academy) chân thành cám ơn quí phụ huynh đã nhiều năm qua tin cậy và gởi gắm con em.  Chúng tôi cố gắng sẽ không phụ lòng quí vị.

Thầy Đồ Hoàng


Thông Báo

Vietnamese-American Academy (Trường Thầy Đồ Hoàng) thân ái chúc quí vị phụ huynh một năm mới 2016 hạnh phúc an lành, con em học hành tấn tới.

 

Nhà trường bắt đầu thu nhận con em theo học các lớp sau đây:

* THỨ BẢY(từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều)

  • Lớp 1 đến lớp 12: Anh văn, Toán, Khoa học
  • Luyện thi đai học: S.A.T và A.C.T.

* CÁC LỚP TRONG TUẦN (THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU) (từ 3:00 giờ đến 6:30 chiều)

  • Hướng dẫn các em làm homework
  • Cung cấp bài vở để các em làm thêm nhằm củng cố kiến thức đã học.

 

Với trên 30 năm hoạt động trong ngành giáo dục các cấp tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ áp dụng những phương pháp giáo dục hữu hiệu để giúp con em học hành tiến bộ theo chương trình Common Core của tiểu bang California, đồng thời cùng giúp con em duy trì, phát triển hạnh kiểm tốt.

 

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với giáo sư Daniel Hoàng (Thầy Đồ Hoàng) ở số 408-623-6733.

Tiên Học Lễ - Hậu Học Văn

Bài viết sau đây để tặng một giáo viên người Mỹ, anh Kenneth Amunrud, bạn tôi, là một thầy giáo dạy toán ở một trường trung học tại California. Tôi xin dộc giả cho tôi viết bằng Anh Ngữ vì tôi muốn các em Việt Nam đọc và hiểu, đặc biệt là các em ở các xứ nói tiếng Anh, nơi mà câu “Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn” đã mờ nhạt. Bức hình chụp Ken với câu thành ngữ mà anh cho gắn trên tường lớp học.

I met Ken in the teachers’ lounge before two of us would leave the campus for the Winter Vacation. I said “Winter Break”, not “Christmas” because in America the separation between state and religions is a “must”.  Since the U.S. Constitution allows freedom of religions, the state cannot impose its faith; schools will not use this term “Christmas” in any formal documents, and of course, in daily activities of schools. Ironically, if we look at the Pledge of Allegiance which students and teachers say daily before any public schools start, and at the American dollar bills which we spend every day, the term “ God” is always mentioned. Ialways think about these contradictories, but today we will not discuss the political and religious notions of Americans, we will write about Ken and Tien Hoc Le Hau Hoc Van.

“Tien Hoc Le Hau Hoc Van”? What is this? Most parents born before 1975 in Vietnam certainly knew this motto, young parents born after 1975 would not learn about this concept, as it was removed from most schools in Vietnam; instead, students would be taught “Dao Duc Cach Mang”, or Revolutionary Ethics. Then what is “Tien Hoc Le Hau Hoc Van”? Is it important?

This concept, which is derived from Chinese philosophies, means any child should learn and practice good manners first, before he/she is allowed to acquire a formal education at schools. This concept had been practiced in Vietnamese homes and even at schools until 1975 when a divided Vietnam was reunited on April 30th, 1975. Parents who left Vietnam had their children practice this conceptover a period of time but unfortunately, nowadays, some parents eventually allow the schools to take over this responsibility, the remaining parents wonder if this motto is still practical in the information age. But for Ken, my colleague, it is. Not only it is important, it is essential for a child’s education.

So, exactly what is “Tien Hoc Le”?. Listen to Ken:” It is important to learn how to respect adults, teacher; the qualities of good manners are part a good child’s life”. “Hau Hoc Van”? Children should have good manners first before they can obtain a good education. Ken said,” If a kid is misbehaved, how can he focus on academics?”  Simple, bravo Ken, you have earned my respect.

Think about an American educator who, with twenty nine years of teaching math and science behind him, posted this motto in his classroom to send a message to students of a variety of ethnic groups. How many of them will receive the lofty message…?. ”Manners come first, academics will follow.”, I definitely do not know, but the message is very strong for students who want to have a cutting- edge education; obviously, Ken respects our Vietnamese heritage and culture. Ken confided in me that he had obtained this simple motto when he went to an educational workshop; he brought it back and posted in all classrooms he taught. I saw that posting in his classroom several years ago, but today, I will dedicate this article to Mr. Kenneth Amunrud.

It is too broad to include all the good manners embedded in the motto, but among them….” respect adults (and teachers of course), be nice to friends (no bullying, certainly), love parents, be kind to siblings .etc..“ should be taught to all students.

If a child is not taught how to address an adult the right way and apply other multitude of good manners, even in Vietnam or elsewhere, that child will not function well in classrooms. He or she will not respect authorities and consequently he or she will be out of control, sometimes, beyond redemption.

This article is not only about Ken, it is also  about other teachers or educators who care, and who discipline misbehaved students to give them opportunities to refocus on learning which is the ultimate goals of schools. Thank you, for a reminder of “Tien Hoc Le, Hau Hoc Van” . These important lessons should betaught  in any schools, not only in Vietnamese schools.

Thầy Đồ Hoàng

 
How To Get Good Grades

Henry Nguyen


Today, education is essential to a student’s success. Though ever student is given the same education, the ones with “good grades” are often those who have a better chance at life. I know personally, that getting a good grade and keeping it at that A is difficult. Many students struggle with this, but the key to achieving a good grade is actually quite simple.

Have you ever been in a situation that you have to lie, for the benefit of someone or yourself ?

Henrry Nguyen

People all over the world lie, and this has been a problem. Even though it can be harmful, there may be benefits. Once, I have been in a situation that I had to lie. I didn’t agree with it, but I did it to help a friend, and I hope it will never cause any harm.

Now, I will tell you of such a situation, the moment when I lied. You might not think it is major, but hiding information or giving out false beliefs, is a terrible thing.

My Dream

Lời Tòa Soạn: Trong một sự tình cờ, chúng tôi khám phá ra được một tài năng sớm chớm nở. Cháu Henry Nguyễn mới học lớp 7 nhưng Toán Học và Anh Ngữ đã vượt trội cả các em lớp trung học phổ thông (đệ nhị cấp). Thầy Đồ Hoàng chấp nhận em vào học lớp Đặc Biệt Cuối Tuần, hi vọng sẽ bù đắp thêm cho em về các mặt Toán, Ngoại Ngữ và Khoa Học để em vào được những đại học lớn của Hoa Kỳ và đạt những sở nguyện.

Jasmine’s Essay In December

Jasmine Nguyen

Giờ Học Đường sẽ tuần tự gởi đến các em học sinh, sinh viên và quí phụ huynh một số ý kiến của các em học sinh, sinh viên Việt Nam sống tại Mỹ về vấn đề trách nhiệm trong việc lái xe, bỏ phiếu bầu cử và uống rượu bia. Các em sẽ nêu lên đâu là điểm chuẩn mốc cho những hoạt động mang tính trách nhiệm và pháp lý này.

Trang 1 trong tổng số 9

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University