Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Một Số Gương Mặt Học Sinh

Giờ Học Đường xin giới thiệu một số gương mặt học sinh hiện đang theo học tại trường Thầy Đồ Hoàng.

 

 

Trường Thầy Đồ Hoàng là một đơn vị giáo dục dựa trên căn bản gia đình. Chúng tôi tin rằng những bậc đồ nho ngày xưa sở dĩ đào luyện con em thành công là vì quí trưởng thượng đó đã xem học sinh mình như con cháu. Các em vui vẻ học – học trong yêu thương. Quan điểm đó ngày nay anh Hoàng Bách Lộc đã áp dụng tại Hoa Kỳ và có hiệu quả. Quan điểm của anh Hoàng Bách Lộc là nếu đứa trẻ không vui, thì sẽ không học được, nhất là tuổi còn nhỏ. Là một người suốt đời chỉ chăm lo giáo dục, công thức của anh là: Hãy yêu thương trẻ, trìu mến, và dẫn dắt từng bước một. Trường VAA và Thầy Đồ Hoàng đã đưa một con số đáng kể các con em vào các đại học Hoa Kỳ. Ngày nay nhiều em đã là những chuyên gia, có em, thỉnh thoảng vẫn về dạy cho Thầy.

Đây là các em đang theo học tại trường, các em đến đây không vì cha mẹ ép buộc, dù tuổi tiểu học, hay trung học, các em tự nguyện đến đây để được giáo huấn kỹ càng về các môn học Anh Văn, Toán và Khoa Học. Riêng môn Đức dục thì anh Hoàng Bách Lộc cho biết, phải là một người Việt gương mẫu: Yêu Cha Mẹ, yêu bạn hữu, và lớn lên đóng góp cho xã hội.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University