Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Giới Thiệu Học Sinh Trường Thầy Đồ Hoàng

Những khuôn mặt thân thương dưới đây là con em của Trường Thầy Đồ Hoàng và Vietnamese – American Academy (VAA). Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu từng em, lớp, trường và những thành quả học tập của các em.

Trường Thầy Đồ Hoàng và VAA rất hãnh diện được phụ huynh giao phó để giúp các em học hành tấn tới và hướng các em đến đại học. Trong thời gian các em học tại đây, chúng tôi chăm lo bài vở cho các em từ lớp 1 đến lớp 12, chuẩn bị cho các em bài vở đủ các môn, đặc biệt là ba môn Anh ngữ, Toán và Khoa Học. Ngoài ra, chúng tôi cũng huấn luyện những kỳ thi SAT, ACT để các em chuẩn bị vào đại học. Nhiều em đến trường từ hồi 5, 6 tuổi và rồi sau đó đi học những đại học lớn của Hoa Kỳ.

 

Trường Thầy Đồ Hoàng do một số giáo sư, giáo viên yêu nghề bỏ thì giờ để đào luyện con em theo tôn chỉ của các Thầy Đồ xưa. Dù họ là những khoa bảng đứng đầu triều đình hay những bậc thâm nho nhưng không đặt ở quan trường, lòng yêu mến tương lai mai hậu cho con em là tôn chỉ của những nhà nho đời nay, đặc biệt hơn nữa là những nhà nho đang ở xứ người.Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University