Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Talking to Your Teen About Sex

Stacey Williams, M.A, P.P.S.

I’m going to give you the cold, hard truth about adolescents and sex: they are being exposed to the idea early and often.  It doesn’t matter how sheltered your child is, what neighborhood you live in, or whether or not yours is a “good” kid.  Teens are exposed to sex through the media, their peers, and in countless other ways.  Sexual curiosity and feelings of attraction are a normal part of human growth and development.  There is no way to avoid dealing with the subject of sex with your teen.  In fact, doing so is dangerous to the health of your child.

That’s the tough news.  Here’s the good news: studies show that being consistently open and honest with your child from an early age is one of the best ways to encourage them to make healthy choices about sex.  Connecting the idea of sex to the common values you have as a family is essential.  It’s true that discussing sex with their children rates high on the list of parents’ least favorite things to do.  If your child sees sex as a subject you are afraid of or are hesitant to talk about, they are less likely to come to you with questions or concerns. When your child has a question about sex, would you prefer they get the answer from you or from a classmate?

As a counselor, I am often consulted on this subject by students and parents alike.  If you are uncomfortable discussing this topic with your child, I encourage you to seek assistance from a counselor or pediatrician.  It is important for your child to receive accurate information to make healthy choices.  You can also access information on the internet from trusted sources.  Here are some I have used and recommended to parents in the past:

  • http://www.daughters.com
  • http://kidshealth.org/teen/sexual_health
  • http://www.loveisrespect.org
  • http://community.pflag.org
  • http://www.safeteens.com/teen-sexting-tips

As caring adults, we want the children in our lives to make healthy choices in their lives.  This includes choices about sex.  In an ideal world, adolescents would wait to have sex until they were in a healthy, consensual relationship and were physically and emotionally prepared for the complexities of a sexual relationship.  In reality, most teens are going to be faced with decisions regarding sexual activity before they are fully ready.  As caring adults, we need to do all we can to provide our children with a foundation of knowledge and support to make healthy choices.

Tạm dịch:

Có một sự thật đáng lo ngại về thanh thiếu niên và tình dục: các em đang được tiếp xúc với vấn đề này ngày một sớm hơn và thường xuyên hơn, bất kể con bạn được che chở thế nào, khu phố bạn đang sống ra sao, con bạn có là đứa trẻ tốt hay không. Thanh thiếu niên tiếp xúc với tình dục thông qua các phương tiện truyền thông, bạn bè và nhiều kênh khác. Sự tò mò và cảm giác hấp dẫn về tình dục là một điều bình thường trong sự tăng trưởng và phát triển của con người. Cũng không có cách nào để ngăn cản con bạn  giao tiếp với bạn bè (những người có thể là đối tượng của quan hệ tình dục với chúng). Làm như vậy, thực tế lại ảnh hưởng đến sức khỏe của con bạn.

Đó là điều đáng lo ngại. Thực tế, các nghiên cứu cho thấy sự cởi mở và trung thực với con cái từ khi chúng còn nhỏ, là một trong những cách tốt nhất để khuyến khích các em có được những suy nghĩ lành mạnh về tình dục. Sự nối kết quan hệ tình dục với những giá trị phổ biến (ví dụ như gia đình) là điều cần thiết. Hiện nay, việc cha mẹ thảo luận với con cái về tình dục đạt tỷ lệ cao trong danh sách những điều mà phụ huynh cần phải làm với con em mình. Nếu con của bạn cảm thấy quan hệ tình dục là một chủ đề bạn lo sợ hoặc né tránh, các em sẽ khó có thể đề cập chúng với bạn. Và như vậy, khi con của bạn có một câu hỏi về tình dục, bạn muốn chúng sẽ nhận được câu trả lời từ bạn hay từ một người bạn cùng lớp?

Là một giáo sư cố vấn, tôi thường tham khảo ý kiến của cả 2 bên: học sinh và cha mẹ. Nếu bạn không thấy thoải mái để thảo luận vấn đề này với con em, tôi khuyến khích bạn tìm kiếm sự trợ giúp từ nhân viên tư vấn hoặc các bác sĩ. Điều quan trọng là hãy cho con của bạn những thông tin chính xác để chúng có những lựa chọn lành mạnh. Bạn cũng có thể truy cập thông tin trên Internet từ các websites đáng tin cậy. Dưới đây là một số websites tôi đã sử dụng và xin giới thiệu đến phụ huynh:

  • http://www.daughters.com
  • http://kidshealth.org/teen/sexual_health
  • http://www.loveisrespect.org
  • http://community.pflag.org
  • http://www.safeteens.com/teen-sexting-tips

Là phụ huynh, chúng ta muốn con trẻ luôn ở bên cạnh để hướng dẫn chúng có những lựa chọn đúng đắn. Điều này bao gồm cả các quyết định về tình dục. Về nguyên tắc, thanh thiếu niên sẽ chuẩn bị về thể chất và tình cảm cho đến khi chúng có một mối quan hệ lành mạnh và tự nguyện. Nhưng trong thực tế, hầu hết thanh thiếu niên sẽ phải đối mặt với các quyết định liên quan đến hoạt động tình dục trước khi chúng hoàn toàn sẵn sàng. Là phụ huynh, chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể để cung cấp cho con em chúng ta một nền tảng kiến thức và giúp đỡ chúng có những lựa chọn lành mạnh.

Megan HoangOxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University