Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Notice

AURORA COLLEGE PREP.

TRƯỜNG THẦY ĐỒ HOÀNG

2063 Teola Way, San Jose, CA 95121

Tel:  408-623-6733

 

 

 

 

Kính thưa quí vị phụ huynh,

Trước hết, chúng tôi xin cám ơn quí vị đã tiếp tục tin tưởng chúng tôi bằng cách gởi con em trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Hai nữa, chúng tôi muốn chia sẻ với quí vị mục đích của lá thư này. Trường Thầy Đồ Hoàng thành lập đã được 12 năm, triết lý giáo dục của chúng tôi vẫn không thay đổi. Các trường thầy đồ ngày xưa là mô hình giáo dục độc đáo, nơi mà thầy giáo hay học giả truyền lại kiến thức cho các em nhỏ. Noi theo đó, chúng tôi là những người thầy, chúng tôi cũng muốn con cái chúng ta lớn lên, thành đạt, và đóng góp cho cộng đồng. Từ ngày thành lập, nhiều lớp học sinh của trường đã hoàn tất trung học và vào đại học; những em đang còn ở với chúng tôi hiện đang cố gắng đạt đến thành tích này.

Về Chúng Tôi và Công Việc

Quan điểm giáo dục: Nền văn hóa chúng ta đặt nặng về giáo dục, cha mẹ và thầy cô nỗ lực hết sức để cho con em có một nền giáo dục tốt. Mục đích và cũng là niềm vui của chúng tôi là dành trọn đời mình vào sự nghiệp giáo dục, mong được thấy thế hệ con em lớn lên và phát triển. Chúng tôi, ở Trường Thầy Đồ Hoàng không xem cơ sở chúng tôi, vốn có giấy phép, là một nơi kinh doanh; đây là nơi để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Do vậy, để nhà trường tồn tại, chúng tôi đặt để mức học phí rất khiêm nhường chỉ đủ để trang trải học cụ, lương bổng thầy cô cùng những chi phí căn bản khác. Chúng tôi còn cung cấp thức ăn nhẹ lành mạnh miễn phí.

Chương Trình Học

Để thực hiện nhiệm vụ của chúng tôi, nhà trường đề ra hai chương trình:

1. Chương Trình Trong Tuần: Chương trình này cung cấp các lớp học từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 3:00 đến 6:30 chiều. Các em sẽ được trợ giúp hoàn tất bài làm ở nhà với đảm bảo các em hiểu bài và đạt được mức hiểu biết tối hảo của bài học. Thêm vào đó, các em sẽ được dạy thêm về Anh Văn (ngữ âm, đánh vần, ngữ vựng, văn phạm đọc hiểu và viết), toán và khoa học.

Bài làm ở nhà là một phần của chương trình học. Chúng liên quan đến việc học tập trong ngày và điểm số nhận được. Một học sinh hoàn tất bài làm ở nhà thành công chắc chắn đã hiểu được bài giảng trong ngày. Phần lớn các giáo viên dành một phần trăm nào đó trong điểm số cho bài làm ở nhà: nếu các em hoàn tất và hiểu thấu đáo bài làm ở nhà, các em sẽ nhận được điểm tốt cho những bài thi, và do đó điểm tổng kết sẽ gia tăng.

Việc hoàn tất bài làm ở nhà cũng là một rèn luyện tốt về trách nhiệm trong học tập. Học sinh làm bài tập ở nhà đầy đủ chứng minh các em có trách nhiệm và hoàn tất công việc được giao phó của mình đúng thời hạn.

2. Chương Trình Thứ Bảy. Chúng tôi có những lớp học Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.  Chương trình này dành cho các học sinh muốn giỏi vượt trội về Anh Văn và Toán. Đây là chương trình được soạn thảo nhằm thỏa mãn nhu cầu về Tiêu Chuẩn Học Căn Bản mới và để chuẩn bị cho con em vào đại học. Ngoài ra, chúng tôi còn có những chương trình huấn luyện SAT để con em thi tuyển vào những đại học, dành cho các em từ các lớp trung học đệ nhất cấp (lớp 9) trở lên. Những nghiên cứu và kinh nghiệm cho chúng tôi biết là việc huấn luyện SAT sớm như vậy sẽ đưa đến kết quả cao trong những kỳ thi này.

Xin quí vị điền đơn thích hợp và gởi lại cho chúng tôi trước ngày 14 tháng Tám, 2012.

 

Ước Mong Của Chúng Tôi

Bằng cách tạo ra một môi trường học hỏi có tính tích cực và bảo bọc con em, chúng ta, phụ huynh và giáo viên sẽ cùng nhau đưa con em đến thành công. Xin gọi điện thoại cho chúng tôi nếu quí vị có thắc mắc cần giải đáp, số điện thoại của tôi là Thầy Đồ Hoàng 408-623-6733.

Quí vị có thể vào trang web của chúng tôi -  www.giohocduong.vn để hiểu thấu đáo hơn về tôn chỉ của nhà trường và có thêm những thông tin giáo dục hữu ích.

Thầy Đồ Hoàng

 

 

Bản Dịch Anh Ngữ

 

Dear Parents,

First, thank you for your continued support by entrusting your child with us in the past, present and future. Second, we want to share with you why this letter is forwarded to you today. It has been 12 years since our little Truong Thay Do Hoang was established; our educational philosophy remains the same as it was in the inception. Truong Thay Do Hoang is a unique institute where experienced teachers or scholars transfer on their knowledge to youngsters as this was part of our culture was in ancient Viet Nam. We are experienced teachers or scholars and we just want to see youngsters grow up, succeed and contribute to the community. Recently, all of our students who have finished their studies at Truong Thay Do Hoang move on to college. Those who now stay with us are working hard to reach this goal.

 

Who we are and what we do:

Our philosophy: Our culture values education, parents and teachers try their best to bring forth a good education to their child and student. Since most parents are occupied with their earning a living, they entrust their child with educational professionals. We are educators who devote our life to see the next generation flourish. That is our goal and that is our joy. We at Truong Thay Do Hoang would not view our licensed little school as a business; we believe this is our educational mission. We only charge a minimum tuition fee for supplies, teachers’ pay and other utility bills. We also provide free, healthy snacks to students after they spent a whole day at their public or private schools.

 

Our Mission: To prepare your child to be successful now and in the future, we offer two programs, you may select either one:

1. Weekday Program: This program offers classes from Monday to Friday from 3:00 PM to 6:30 P.M. Your child will complete homework and have their work checked.  We ensure that your child understand and master the learned concepts. In addition to homework mastery, students will be given enrichment work in English (phonics, spelling, vocabulary, grammar, and critical reading, and writing), math and science.

Homework is part of school life. It is tied to the day’s instruction and grade. A student who completes homework successfully will certainly master the acquired educational concepts of the day. Most teachers assign a certain amount of percent of grade to homework. Once a student completes and masters a learning concept, he or she will obtain good results from tests; consequently, good grades will certainly come along.

Completion of homework is also a good work habit and responsibility. Students who do homework daily prove that they are capable to fulfill their obligation in a timely way. We all know that all good employees or managers are responsible workers, and so students should be trained in this requirement.

2. Saturday Program: We offer classes on weekends, from 9:00 AM to 1:00 PM on Saturday. This class is for students (1st to 12th grade) who want to excel in English (1st to 6th grade -phonics, spelling, vocabulary, grammar, critical reading and writing -7th grade and above – Advanced English comprehension, spelling, vocabulary, grammar, writing) and math at all levels with an emphasis on word problem solving. Our programs are designed to meet the new Core Standards and to prepare students for college. Besides English and math (all levels), we also offer the SAT preparation classes (English critical comprehension, advanced grammar, writing and mathematics) for students from junior high and above. Our research and experience show that early SAT preparation will definitely yield high scores in the test.

Please fill out the appropriate application and mail to our address before August 14, 2012.

 

Our Wish: By creating a nurturing a positive and productive learning environment, working together, we will be all successful. Please give me a call if you have any questions, I can be reached at 408-623-6733.

 

You can visit our website - www.giohocduong.vn to better comprehend the principles of the school and have more useful educational information from Kindergarten to Higher Education.

Thanks,

Mr. Daniel Hoang,


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University