Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Thông Báo

Vietnamese-American Academy (Trường Thầy Đồ Hoàng) thân ái chúc quí vị phụ huynh một năm mới 2016 hạnh phúc an lành, con em học hành tấn tới.

 

Nhà trường bắt đầu thu nhận con em theo học các lớp sau đây:

* THỨ BẢY(từ 9:00 sáng đến 1:00 chiều)

  • Lớp 1 đến lớp 12: Anh văn, Toán, Khoa học
  • Luyện thi đai học: S.A.T và A.C.T.

* CÁC LỚP TRONG TUẦN (THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU) (từ 3:00 giờ đến 6:30 chiều)

  • Hướng dẫn các em làm homework
  • Cung cấp bài vở để các em làm thêm nhằm củng cố kiến thức đã học.

 

Với trên 30 năm hoạt động trong ngành giáo dục các cấp tại Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ áp dụng những phương pháp giáo dục hữu hiệu để giúp con em học hành tiến bộ theo chương trình Common Core của tiểu bang California, đồng thời cùng giúp con em duy trì, phát triển hạnh kiểm tốt.

 

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị liên lạc với giáo sư Daniel Hoàng (Thầy Đồ Hoàng) ở số 408-623-6733.

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University