Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Thông Báo

Kính thưa quí phụ huynh,

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese – American Academy) do Thầy Hoàng phụ trách sẽ khai giảng các lớp (thứ Hai tới Thứ Sáu) cho mùa Hè 2016 vào ngày 13 tháng 6 năm 2016 và bế giảng ngày 29 tháng 7 năm 2016 (7 tuần lễ).

  • Các lớp sáng từ 8:00 giờ tới 12:00 giờ trưa
  • Các lớp chiều từ 2:00 giờ trưa đến 6:00 giờ chiều
  • Đặc biệt, có các lớp từ 8:00 giờ đến 6:00 giờ chiều, dành cho con em của quí phụ huynh phải làm việc cả ngày.

Những con em đã và đang theo học với trường Thầy Đồ Hoàng từ trước, quí phụ huynh chỉ cần phải đăng ký (có thể qua điện thoại) với nhà trường. Nếu là học sinh mới (chúng tôi chỉ nhận qua sự giới thiệu của quí phụ huynh có con em đã và đang theo học tại trường), xin quí vị vui lòng điền đơn và gửi đến chúng tôi theo địa chỉ trên, càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể giữ chỗ cho các em.

Để cập nhật chương trình học theo đúng tiêu chuẩn của tiểu bang California, nhà trường sẽ áp dụng chương trình Common Core song song với chương trình truyền thống để các em học sinh dễ dàng đạt điểm tốt trong niên học tới và am hiểu sâu rộng các môn học chính của mình.

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese-American Academy) được thành lập theo lời yêu cầu của một số phụ huynh lúc ban đầu.  Trường được tổ chức dựa trên căn bản văn hóa của người Việt, dù thầy là vị quan hồi hưu hay là một nhà nho, đều có bổn phận lo lắng công tác giáo dục mai hậu cho con em.  Nổ lực của chúng tôi là phụ trợ các phụ huynh để đưa các em vào những đại học tốt; về sau các em sẽ đóng góp hữu ích cho gia đình và xã hội.  Chúng tôi chỉ nhận thù lao tối thiểu để trang trải sở phí và những dịch vụ khác cho học sinh theo học.

Trường Thầy Đồ Hoàng (Vietnamese-American Academy) chân thành cám ơn quí phụ huynh đã nhiều năm qua tin cậy và gởi gắm con em.  Chúng tôi cố gắng sẽ không phụ lòng quí vị.

Thầy Đồ Hoàng


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University