Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Thông Báo

Vietnamese-American Academy

625 Wool Creek Drive Suite I

San Jose, CA 95112

Tel: 408-623-6733

Website: giohocduong.vn

 

Vietnamese-American Academy (Trường Thầy Đồ Hoàng)  trân trọng thông báo:

1. Nhà trường tiếp tục thâu nhận con em từ lớp 1-12 sau giờ học để trợ giúp các em làm homework và học thêm Toán, Anh Văn và Khoa Học.

Giờ Học: 2:00 p.m đến 6:30 p.m.  (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu)

2. Nhà trường khai giảng các lớp Thứ Bảy bắt đầu ngày 16 tháng 9 cho học sinh từ 1-12 có nhu cầu học thêm những môn học sau:

Giờ Học: 9:00 a.m – 1:00 p.m

* Anh Văn : Ngữ Âm, Đánh Vần, Đọc, Văn Phạm, Viết (phonics, spelling, critical reading, grammar, writing)

* Toán: Số Học, Đại Số, Hình Học, Vi Tích Phân (General Mathematics, Algebra I &II,  Geometry, Calculus)

* Khoa Học Ứng Dụng: Vật Lý, Hóa Học (Physics, Chemistry)

* Các Lớp SAT và ACT cho các học sinh chuẩn bị vào đại học.

Ban giảng huấn:  Do các giáo viên tốt nghiêp M.A. trong các ngành Anh Văn, Giáo Dục, Khoa Học Ứng Dụng, có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hoa Kỳ.

Mọi chi tiết, xin gọi Giáo Sư Daniel Hoàng (Thầy Đồ Hoàng) để biết thêm chi tiết.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University