Sunday, Sep 23rd

Last update02:43:24 PM GMT

Driving Essay

Lời Tòa Soạn:

Nhận thấy bài viết của cháu Dominic Mai có những điểm hay về việc các học sinh đến tuổi lái xe. Để đạt được điều này, các em có cần học khá, hay giỏi hay không? Học khá hay giỏi (các điểm C, B và A), có phải là một khả năng để có thể có bằng lái xe ở tuổi 16? Các phụ huynh có con đến lứa tuổi này chắc chắn một số sẽ “nhức đầu” về vấn đề này. Các em muốn độc lập, muốn có tự tin để lái xe trên đường phố công cộng. Đi học hay đi chơi? An toàn hay dễ gây tai nạn? Bài viết sau đây của cháu Dominic Mai, một học sinh lớp 11 hiện đang thường trú tại thành phố San Jose, California có những ý kiến rất xác đáng về việc các em học sinh đến tuổi hợp pháp để lái xe. Làm thế nào để việc lái xe là một nhu cầu chứ không phải là mục đích du hí, đó là điều Giờ Học Đường quan tâm. Xin mời quí phụ huynh đọc ý kiến của em, và bài được đăng tải “As Is” …như là, không sửa chữa.

Thầy Hoàng chúc em Dominic may mắn. Em là một học sinh chăm ngoan, và tương lai Giờ Học Đường tin là sẽ sáng lạn.

Giờ Học Đường

 

 

 

Driving Essay

Dominic Mai

Despite being a skill used in everyday life, driving requires a tremendous amount of responsibility.  Drivers lacking a sense of responsibility endanger their lives as well as the lives of others.  Although grades are good references when it comes to determine whether or not a person is responsible, there are times when grades are not accurate enough.  Just because a student receives good grades in school does not mean the student is responsible.  Therefore, along with grades, one should put into consideration the course difficulty, extracurricular activities the student participates in, and the opinions of the student’s teachers.

School is consisted of various courses that have different levels of difficulty and courses are consisted of classes taught by different teachers.   Students taking easier courses can slack off and still pass, while some students taking more advance courses, such as AP, try their hardest but can barely pull off a passing grade.  If legislators considered the difficulty of the courses, they would be able to more accurately determine if a student is responsible enough to drive.  However considering the difficulty of the course is not enough because the teachers who teach the same course have different expectations when it comes to grades.  Students who sign up for an AP class can be assigned to an easier teacher while other students who sign up for the same course can end up in a more difficult teacher’s class.  Because of the inconsistency when it comes to grades, other information must be put into consideration when it comes to determining responsibility.

Along with grades, the extracurricular activities a student participates in should be considered as well.  Students participating in various clubs and sports prove that they are responsible enough to do well in school while finding time to participate in extracurricular activities.  This also shows that the student is able to efficiently use his/her time and be productive.  The fact that the student is able to juggle between school and extracurricular activities also proves that the student is disciplined and focus, traits that are important when considering eligibility for a driver’s license.  However, this information alone is not enough when considering the student as a potential driver; information on the student as a person is needed.

To get information unobtainable by just looking at school records, the student’s teachers should give their input on whether or not the student is ready for the responsibilities of driving.  If a student easily looses focus, the information should be considered as an unfocused driver can cause danger.  The student’s affinity for the rules should also be known-although texting and talking on the phone while driving is illegal now, there are still individuals who disregard the law and endanger their fellow drivers.  This information should be known by the student’s teachers as they have a year to learn about the student.  Although this seems tedious and unnecessary to do for every individual, knowing whether or not a person is prone to distractions while driving could be what saves the lives of others.

Much needs to be known before a person is given a driver’s license.  Without proper background checks, driver’s licenses could be distributed to dangerous individuals that can cause harm.  To prevent this, a potential new driver must show responsibility and focus before receiving a license.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University