Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Khoa học kỹ thuật

Khoa Học Là Gì?

Khoa học ? Mới nghe qua chữ này, em sẽ nghĩ là khoa học không liên quan đến đời sống của em cả.

Trái Đất và Thái Dương Hệ

Thái Dương Hệ bao gồm một vì sao và các hành tinh cũng như vệ tinh bay theo quỹ đạo chung quanh vì sao ấy.

Quả Đất Gia Tăng Nhiệt Độ (Global Warming) ?

Quý vị có thể tin rằng trái đất của chúng ta thực sự đang gia tăng nhiệt độ hay không ? Vấn đề này gây tranh cãi giữa các nhà khoa học. Một bên nói có, một bên nói không. Ta tin bên nào ?


Trang 8 trong tổng số 8

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University