Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Kim Loại Quý Trên Trái Đất Có Nguồn Gốc Từ Vũ Trụ

Trong quá trình hình thành Trái Đất, vật chất tạo nên hành tinh được kết hợp và phân hóa vào các địa tầng theo trọng lượng. Cụ thể, vật chất nhẹ hơn nổi lên trên bề mặt lớp vỏ Trái Đất, trong khi vật nặng như sắt lại chìm xuống lõi hành tinh. Theo hiểu biết này, các kim loại quý như vàng, vonfram, platin đã di chuyển vào trong lõi Trái Đất cách đây rất lâu, thay vì xuất hiện trên bề mặt hành tinh và trong lớp vỏ Trái Đất.

Để tìm hiểu sự khác biệt này, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu những khối đất đá cổ đại từ Isua, Greenland, để xem quá trình thay đổi theo thời gian của hành tinh cũng như thời điểm các kim loại quý xuất hiện.

Phân tích của họ cho thấy thành phần Trái Đất có sự thay đổi đáng kể vào khoảng 3,9 tỷ năm trước. Thời kỳ này liên tục xảy ra những vụ va chạm giữa Trái Đất với các tiểu hành tinh khác mà hậu quả vẫn còn rõ ràng với nhiều miệng hố trên bề mặt Mặt Trăng. Những tiểu hành tinh lại mang theo một loạt các kim loại quý và đấy chính là quá trình mang lại phần lớn các nguyên tố quý giá trên Trái Đất ngày nay.

Tính đến nay, giới khoa học và thiên văn học đã tìm ra được hơn 30,000 thiên thạch, trong đó 7,000 thiên thạch đã được nghiên cứu chi tiết và trong hầu hết các thiên thạch này đều chứa một lượng đáng kể những tài nguyên và khoáng sản quý hiếm như bạch kim, ruby, titan, kim cương …

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University