Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Địa Cầu Vận Chuyển Ra Sao?

Xoay như một cái vụ trên chính mình, trái đất đồng thời cũng xoay vòng chung quanh mặt trời. Những vận chuyển này đã tạo ra những thay đổi hàng ngày, hàng năm, từng mùa tùy thuộc vào ánh sáng mặt trời và nhiệt độ trên trái đất.
Nếu nhìn từ mặt đất, mặt trời dường như mọc ở phương Đông, băng qua bầu trời, và lặn ở phương Tây. Ta nhìn và tưởng các vì sao cũng thế. Từ thế kỷ thứ 16 trở về trước, con người vẫn nghĩ rằng trái đất ở yên một chỗ, mặt trời và các vì sao quay chung quanh trái đất. Bây giờ chúng ta đã biết rằng mặt trời và các vì sao đi từ bên này sang bên kia mỗi ngày và đêm là vì trái đất quay trên trục của chính mình đã tạo nên hình ảnh trên. Trái đất cũng quay chung quanh mặt trời 365 ¼ ngày (chu kỳ quay của một năm).
Một Tháng của Mặt Trăng
Mặt trăng bay quanh quỹ đạo trái đất khoảng 27 ngày. Tuy nhiên theo ngày của trăng là 29 ngày. Sau mỗi tuần trăng, mặt trăng hoàn toàn tối đen. Từ từ trăng xuất hiện như một lưỡi liềm nhỏ, ở một bên sáng. Vùng sáng nhỏ đó từ từ lớn ra cho đến khi toàn bộ mặt trăng sáng hẳn. Sau cùng mặt trăng mờ dần rồi biến mất cho đến khi trở thành lưỡi liềm sáng trở lại.
Thủy Triều và Nguyệt Thực
Trong khi mặt trăng đi vòng quanh trái đất, sức hút của nó kéo nước trong các đại dương về hướng mặt trăng. Kết qủa của việc thay đổi mực nước biển lên xuống được gọi là thủy triều. Mặt trời cũng ảnh hưởng đến thủy triều. Khi thủy triều dâng cao nhất, ấy là lúc mặt trăng và mặt trời cùng nằm trên một hướng. Đôi khi trái đất nằm giữa mặt trăng và mặt trời và trái đất phủ bóng mình trên mặt trăng. Đây là nguyệt thực. Nhật thực là khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời và che mặt trời.
Vì quỹ đạo của trái đất có khi tròn, có chỗ cong. Hậu qủa sự khác biệt trong đường đi của trái đất ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết trên địa cầu.
Trái đất đi chung quanh mặt trời theo một độ nghiêng 23 độ. Sự nghiêng lệch này tạo ra các mùa và giờ của ngày trên trái đất. Vào tháng Ba và tháng Chín, mặt trời nằm ngay trên đường xích đạo. Tháng Sáu, Bắc bán cầu hướng về mặt trời và khu vực này trở nên ấm hơn. Tháng Mười Hai, Nam bán cầu hướng về mặt trời khiến khu vực này trở thành mùa hè, lúc bấy giờ Bắc bán cầu là mùa đông. Gần các cực địa cầu vào mùa hè có khi nhiều tuần lễ mặt trời không hề lặn và ở mùa đông có nhiều tuần lễ mặt trời không mọc.
Những Điều Cần Nhớ
  • · Ngày 21 tháng Ba : Ngày Lập Xuân – Phần lớn trên thế giới thời gian ban ngày kéo dài đến 12 tiếng.
  • · Ngày 21 tháng Sáu : Ngày Lập Hạ – Ở Bắc bán cầu là ngày dài nhất, ở Nam bán cầu là ngày ngắn nhất.
  • · Ngày 23 tháng Chín : Ngày Lập Thu – Phần lớn trên thế giới ngày dài 12 tiếng.
  • · Ngày 22 tháng Mười Hai : Ngày Lập Đông – Ngày dài nhất ở Nam bán cầu và ngắn nhất ở Bắc  bán cầu.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University