Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Business Intelignce – BI.

Business Intelignce (BI) là một hệ thống báo cáo cho phép doanh nghiệp khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, thị trường, nhà cung ứng, nhân sự … và phân tích, sử dụng các dữ liệu đó thành các nguồn thông tin có ý nghĩa nhằm hỗ trợ việc ra quyết định. Thông thường, cấu trúc một BI đầy đủ gồm một kho dữ liệu tồng hợp (datawarehouse), các báo cáo, chỉ tiêu quản lý hiệu năng (Key Performance Indicators – KPIs), các dự báo và phân tích giả lập (Balance Scorecards, Simulation and Forecasting).

Xu Hướng Ứng Dụng BI

Từ những năm 90, mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp trên thế giới đã nhanh chóng chuyển sự tập trung vào sản phẩm và doanh số sang mô hình lấy khách hàng và lợi nhuận làm trung tâm. Đây là hướng phát triển hiệu quả nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để thực hiện được điều này, các nhà quản lý cần có một công cụ hỗ trợ họ trong việc đưa ra phân tích thông tin quản trị, nắm bắt thông tin trong và ngoài doanh nghiệp một cách nhanh chóng, nhằm ra quyết định đúng đắn và kịp thời.

Đây là thời điểm cho một xu thế ứng dụng phần mềm quản trị mới – Business Inteligence được phát triển từ ứng dụng Decision Support.

 

Lợi Ích Của BI

  1. Ở mức hệ thống, BI vừa là đầu ra (output) cuối cùng của các hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management) … vừa là đầu vào (input) cho chính các hệ thống này. Với ứng dụng BI tích hợp trên ERP, CRM … các nhà quản lý có thể nhanh chóng tạo ngay ra các báo cáo quản trị tại mọi thời điểm và ở các cấp độ quản lý khác nhau một cách nhất quán. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí rất lớn trong điều hành sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao hiệu quả làm việc.
  2. Sự gia tăng nhanh chóng khối lượng giao dịch, số lượng hàng hóa, dữ liệu … sẽ dẫn đến việc gia tăng dung lượng thông tin từ megabytes lên gigabytes, tetrabytes thậm chí quadrillion bytes. Việc ứng dụng BI sẽ giúp các nhà quản lý ra quyết định tốt hơn và nhanh chóng dựa trên thông tin, phân tích kết hợp với các bảng biểu.
  3. Đặc biệt công cụ BI được sử dụng để truy xuất, phân tích, tổng hợp và xử lý tức thì trên hệ thống kho dữ liệu (datawarehouse) của doanh nghiệp theo thời gian thực.

 

Yêu Cầu Của Một Hệ Thống BI

Một sản phẩm thuộc dạng BI sẽ phải trả lời được các câu hỏi sau :

  1. Mất bao nhiêu thời gian để có thể cho ra một báo cáo theo yêu cầu ?
  2. Độ xoay chuyển, vận hành dữ liệu của BI như thế nào ?
  3. Hệ thống Visual của sản phẩm ra sao ?
  4. Mức độ dễ dàng của việc thiết kế báo cáo.
  5. Tốc độ xử lý số liệu của phần mềm ra sao ?

….Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University