Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Khoa Học Là Gì?

Khoa học ? Mới nghe qua chữ này, em sẽ nghĩ là khoa học không liên quan đến đời sống của em cả.

Em vào trường, đến lớp học khoa học. Thầy dạy khoa học chỉ dẫn cho em; em học về các dữ kiện và những từ ngữ khoa học. Đôi khi em nghĩ việc em ngồi trong một lớp khoa học với những gì xảy đến cho em mỗi ngày không liên quan gì đến nhau. Có thật thế không ?
Thực sự khoa học là một cuộc điều tra tìm hiểu không ngừng nghỉ những gì xảy ra chung quanh mình. Nhờ những tìm hiểu thấu đáo, chúng ta có được những câu trả lới xác đáng. Quả thực khoa học không phải là điều mới lạ. Bằng cách nhìn, sờ mó, ngửi, nếm và nghe, con người luôn luôn tìm hiểu để có những câu trả lời cho những câu hỏi về những sự kiện xảy ra chung quanh chúng ta. Từ những quan sát dùng một hay tất cả các giác quan, con người đưa ra một số ước đoán, và sau cùng dẫn đến một câu trả lời hợp lý cho những sự kiện đã xảy ra. Hằng ngày chúng ta áp dụng những điều mà khoa học đã tìm thấy. Từ những chuyện nhỏ nhất cho đến chuyện lớn, khoa học đã giúp đỡ chúng ta thích nghi với những khó khăn của đời sống hằng ngày.

Những Phương Pháp Khoa Học

Hằng ngày, các khoa học gia thẩm tra các vấn đề xảy ra trong đời sống. Có khi họ phải mất nhiều năm mới giải quyết được một vấn đề; có khi họ chẳng bao giờ giải quyết được gì cả.
Khi khoa học gia đi tìm câu trả lời cho một vấn đề, ông (bà) ta luôn luôn tìm kiếm theo một thứ tự hợp lý va có hệ thống. Lối tìm hiểu để có được câu trả lời nầy là phương pháp khoa học. Để giúp các em hiểu được những giai đoạn trong phương pháp khoa học, Giờ Học Đường xin đưa ra một trường hợp sau:
1.   Nêu lên vấn đề hay câu hỏi
Ví dụ: khi bỏ chân xuống hồ hay biển vào mùa đông, em thấy nhiệt độ thấp hơn. Câu hỏi là tại sao? Như vậy em đã nêu lên một vấn đề hay câu hỏi để tìm câu trả lời. Khoa học gia nào cũng bắt đầu như vậy. Bây giờ em hãy nhớ giai đoạn đầu tiên của một cuộc điều tra khoa học luôn luôn là  nêu lên một câu hỏi.
2. Thu thập dữ kiện (data) và tài liệu
Để tìm hiểu dưới điều kiện nào mà nhiệt độ của nước ở mùa đông và mùa hè có sự khác biệt như thế nào, khoa học gia cần đưa vào dữ kiện là vị trí của mặt trời ở mùa hè ra sao và mùa đông ra sao? Vậy em hãy nhớ, giai đoạn hai là  thu thập bằng chứng.
3. Thành lập một giả thuyết
Sau khi đã thu thập đầy đủ những dữ  kiện (data) để hỗ trợ cho ý kiến của mình, khoa học gia nêu lên một giả thuyết. Trong ví dụ về nhiệt độ của nước vào mùa đông, khoa học gia ghi nhận rằng vì mặt trời (nguồn nhiệt) ở xa trái đất vào mùa đông, cho nên nhiệt độ của nước mới bị hạ thấp. Thực tế không phải như vậy. Thật ra mặt trời vào mùa đông thì gần trái đất hơn, vậy thì tại sao? Ông phải nghĩ đến góc độ của mặt trời khi nó chiếu sáng lên mặt đất. Như thế ông ta đã thành lập được một giả thuyết. Vậy em hãy nhớ, giai đoạn ba là  thành lập một giả thuyết.
4.  Thí nghiệm
Khoa học gia không thể chỉ nêu lên một giả thuyết rồi dừng tại đó. Giai đoạn kế tiếp là làm thí nghiệm để thử xem giả thuyết mà ông đã nêu ra đúng hay sai. Không phải ông ta chỉ làm thí nghiệm chỉ có một lần mà là nhiều lần để chứng minh giả thuyết đó là đúng. Trong trường hợp nhiệt độ thấp của nước vào mùa đông, khoa học gia sẽ dùng những ống nghiệm chứa nước và một nguồn nhiệt (bóng đèn); ông ta đã chứng minh rằng góc độ ánh sáng của bóng đèn (nguồn nhiệt) ảnh hưởng đến nhiệt độ cao hay thấp của nước trong ống nghiệm. Như vậy, vị trí và góc độ ánh sáng của mặt trời (nguồn nhiệt) đã ảnh hưởng đến nhiệt độ của nước. Vậy giai đoạn tư là làm thí nghiệm để chứng minh.
5.  Ghi nhận và phân tích dữ kiện
Sau khi thí nghiệm và  đã có kết quả, khoa học gia phải ghi xuống một cách chính xác những dữ kiện mà ông ta đã thu thập được. Sau đó ông phải phân tích để xem kết quả có phù hợp với giả thuyết của ông hay không. Trong trường hợp nước hạ nhiệt độ vào mùa đông, ông sẽ phải ghi nhận vị trí của ngọn đèn (nguồn nhiệt) và góc độ chiếu của nó đối với nước trong ống nghiệm. Như thế, giai đoạn năm là  ghi nhận và phân tích dữ  kiện đã được thu thập.
6.   Kết luận
Sau khi quyết định là những dữ kiện của thí nghiệm phù hợp với giả thuyết, khoa học gia phải đưa ra một kết luận của sự khám phá của mình. Dĩ nhiên ông phải trải qua nhiều cuộc thí nghiệm để được biết chắc rằng sẽ không có điều gì sơ sót. Sau cùng ông sẽ công bố kết quả mà ông đã tìm được và giao lưu với những nhà khoa học gia khác. Vậy các em hãy nhớ rằng giai đoạn cuối cùng của phuong pháp khoa học là  đưa ra một kết luận về sự khám phá của mình.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University