Tuesday, Sep 25th

Last update02:43:24 PM GMT

Giấc Ngủ

Giấc ngủ cần thiết cho chúng ta như thức ăn vậy. Những người khỏe mạnh nhất không thể sống mà không ngủ quá vài ngày. Đối với con người, giấc ngủ làm nhiệm vụ phục hồi sức lực, để các tế bào thần kinh của cơ thể có thể nghỉ ngơi, song những nghiên cứu khoa học gần đây lại cho thấy điều này không hoàn toàn đúng.

Giấc ngủ - đó là sự nghỉ ngơi của các tế bào thần kinh vỏ não. Nói chính xác hơn, đó là quá trình ức chế tự vệ, quá trình này bao trùm các tế bào – các noron của vỏ não và lan truyền dẫn tới những vùng sâu hơn của não. Khi đó, các noron chấm dứt việc đáp lại những tín hiệu kích thích và chúng ở trong trạng thái ức chế. Như vậy, các tế bào của vỏ não chịu trách nhiệm đảm bảo giấc ngủ. Song phép ghi điện thế sinh học của não cho thấy trong lúc ngủ, một nửa số noron của não không chỉ không bị ức chế mà còn ở trong trạng thái tích cực. Một số vùng ở não đang chuẩn bị cho sự chuyển tiếp sang giấc ngủ làm việc còn mạnh hơn nữa.

Có thể nói như thế này : giấc ngủ là hoạt động tích cực của cơ thể, chỉ có điều hoạt động đó khác hơn so với khi thức. Hoạt động sống của cơ thể vẫn tiếp tục cả trong thời gian ngủ. Các cơ quan bên trong cơ thể tiếp tục hoạt động tích cực, trong đó có một số quá trình thậm chí còn được đẩy mạnh hơn, chẳng hạn như sự tiêu hóa. Đồng thời còn diễn ra các quá trình thúc đẩy sự phục hồi những sức lực đã chi phí trong ngày.

Giấc ngủ - theo quan niệm mới, đó tựa hồ là một cuộc sống khác của cơ thể. Người ta xác định được rằng số lượng các noron hoạt động tích cực trong giấc ngủ trong ít hơn, thậm chí trong một số giai đoạn của giấc ngủ lại còn nhiều hơn cả khi thức. Vào ban đêm, các noron đó điều chỉnh lại hoạt động, tương tác với nhau theo những quan hệ mới.


Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University