Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Các Lỗi Thường Gặp

Khi sử dụng máy tính hoặc khi truy cập Internet, các bạn sẽ hay gặp những thông báo lỗi làm gián đoạn công việc. Nếu hiểu và biết cách xử lý, các bạn sẽ dễ dàng khắc phúc được chúng. Giờ Học Đường xin cung cấp cho các bạn một số thông báo lỗi thường gặp và cách khắc phục.

Các Lỗi  Liên Quan Đến Windows

 

“Non-system disk or disk error. Replace and press any key when ready”. Lỗi này xảy ra khi máy tính không đọc được thông tin trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng (hard disk) của máy tính. Có hai trường hợp:

1. Nếu thông báo lỗi xuất hiện khi bạn khởi động máy, có thể bạn vô tình để quên đĩa CD trong ổ đĩa, kiểm tra lại và bỏ chúng ra, sau đó nhấn vào một phím bất kỳ, thế là xong! Nếu vẫn không được thì đó là lỗi của đĩa cứng. Thử khởi động lại máy tính. Vẫn không được thì chính xác là ổ đĩa cứng của bạn đã có sự cố, cần có chuyên viên giúp đỡ.

2. Nếu thông báo lỗi xuất hiện sau khi bạn đưa vào đọc một đĩa CD nào đó, thì đĩa CD này đã bị lỗi nên máy không đọc được.

“This program is not responding.” Xảy ra khi bạn đóng một chương trình trong Windows. Có thể chương trình này đã bị lỗi hoặc đơn giản là do Windows không thực thi được một tác vụ nào đó. Nếu đèn ở ổ cứng đang chớp tắt, click vào Cancel và chờ cho đến khi trở lại màn hình ban đầu. Nếu vẫn không được, thử đóng chương trình một lần nữa và chọn End Now khi thông báo này lại xuất hiện.

“An error has occurred in your program. To keep working anyway, click Ignore and save your work to a new file. To quit this program, click Close.” Thông báo này cho biết file gốc đã bị lỗi, bạn nên lưu lại file đó sang một file mới.

“System has recovered from a serious error.” Nếu thấy thông báo này mỗi khi khởi động lại máy tính, nghĩa là bộ nhớ máy tính đang bị lỗi. Bạn có thể sửa lỗi này bằng cách click chuột phải lên My Computer, chọn Properties/Advanced/Performance/Settings/Advanced/Change/No Paging File, sau đó click vào Set. Nếu thấy thông báo cảnh báo, click vào Yes hoặc OK. Sau đó nhấn chuột vào ô System Managed Size, chọn OK. Đóng tất cả và khởi động lại máy tính.

“The system is low on virtual memory. Windows is increasing the size of your virtual memory paging file.” Thông báo này xuất hiện trong Window 2000 và XP. Virtual memory paging file (file nhớ ảo) là một vùng trong ổ cứng, Windows dùng để lưu tạm thời. Khi vùng đó đầy, máy tính sẽ yêu cầu phải mở rộng thêm, quá trình này có thể mất vài phút. Trong khi quá trình này đang diễn ra, bạn nên tạm dừng công việc. Nếu thông báo này sau đó lại xuất hiện, bạn thử khởi động lại máy tính.

Các Lỗi  Liên Quan Đến Internet

“Error: 403 – Forbidden.” Thông báo này có nghĩa là trang web đó được định nghĩa chỉ cho phép một số đối tượng hạn chế được phép truy cập.

“Error: 404 – Not found.” Đây là thông báo lỗi phổ biến, có thể bạn gõ sai địa chỉ trang web, hoặc có thể trang web đó đã bị đổi hoặc bị xóa. Thử vào Google hay Yahoo để kiểm tra xem trang web đó còn tồn tại không.

“Outlook Express removed access to the following unsafe attachments?” Thông báo này xuất hiện khi bạn đọc email, do một thiết lập bảo mật trong Outlook Express nhằm ngăn chặn virus. Nếu bạn muốn tháo bỏ chế độ bảo vệ này, vào Tools, chọn Options, sau đó click vào Security. Bỏ dấu chéo ở ô “Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus”, sau đó chọn OK.