Wednesday, Aug 15th

Last update02:43:24 PM GMT

Tình Dục Thanh Thiếu Niên

Hẹn Hò: Một Bước Phải Đến Trong Quá Trình Lớn Lên và Phát Triển

Con cái mình bắt đầu hẹn hò – Phụ huynh nào nghĩ đến chuyện này, nếu không nói là kinh hoảng thì cũng lo lắng. Tuy nhiên, hẹn hò là một biểu hiện cho thấy con cái mình đã bắt đầu độc lập, tự quyết  và muốn ra khỏi vòng tay của ba mẹ. Mặc dù một số phụ huynh khá cởi mở và chấp nhận chuyện con cái mình hẹn hò, nhưng họ không khỏi lo lắng bồn chồn khi con mình đi ra khỏi nhà và gặp một người bạn khác phái.

Nên Hay Không Nên Dạy Tính Dục Cho Con Trẻ ?

Trong những bài sắp tới Giờ Học Đường sẽ đề cập đến những khám phá mới nhất về tính dục nơi con trẻ. Việc đưa  giáo dục giới tính và tình dục vào chương trình học là một điều nên làm. Vấn đề là phải làm như thế  nào để đưa vào? Tình dục có ảnh hưởng tới việc học hành không?

 

Oxford University

Harvard University

Cambridge University

Stanford University

Princeton University